Navigacija
Portal TFL

Denar - številka 495, letnik 2019

Denar

Denar je uveljavljen mesečnik, ki prinaša aktualne in strokovne prispevke z davčnega in računovodsko-finančnega področja. Zbirka obsega arhiv od leta 2009 dalje. Na leto izide 12 številk.

Strokovna revija o davkih
Davčno izobraževalni inštitut

Želite dostop do člankov revije?

Brezplačna registracija
mag. Ivan SIMIČ, odgovorni urednik

mag. Ivan SIMIČ, odgovorni urednik

Pravi čas

V življenju si velikokrat zastavimo vprašanje, kdaj je pravi čas za to ali ono. Tako smo se v mladosti spraševali: Kdaj je pravi čas, da si najdem dekle ali fanta? Kdaj je pravi čas, da se poročim? Kdaj je pravi čas, da imava otroke? Danes pa se sprašujemo: Kdaj je pravi čas, da naju otroci zapustijo? Kdaj je pravi čas, da preneham delati? Kdaj je pravi čas, da grem v dom upokojencev? Ja, vprašanja, katerih pomena se zavemo šele v jeseni življenja, ko nam ni pomembno, ali je sončno ali oblačno, ali dežuje ali sneži. Pomembno nam je le, da se vsako jutro zbudimo.

mag. Bine Kordež

mag. Bine Kordež

Višji DDPO kot kazen

Pri davku na dobiček (davek od dohodka pravnih oseb - DDPO) imamo v Sloveniji zanimivo situacijo. Na eni strani ugotavljamo, da je povprečna efektivna stopnja davka (torej dejansko plačani davek glede na izkazani dobiček) med najnižjimi v Evropi. Zaradi tega so upravičeni očitki, da je kapital v Sloveniji prenizko obdavčen, posebno glede na splošno prepričanje, da je delo obdavčeno nadpovprečno. Na drugi strani okoli polovica podjetij plačuje davek po stopnji med 17 in 20 odstotkov, kar je primerljivo z davčno obremenitvijo v drugih državah. Ti podjetniki zato težko sprejemajo stalne očitke o prenizki obdavčitvi kapitala, posebno ko potem pri izplačilu dividend odtegnejo še dodatnih 25 odstotkov davka.

mag. Ivan Simič, davčni svetovalec, Simič & partnerji d.o.o.

mag. Ivan Simič, davčni svetovalec, Simič & partnerji d.o.o.

Nepotreben napad na bazene

Pred dnevi me je klical razburjen davčni zavezanec – podjetnik, ki mi je povedal, da je prišla finančna inšpektorica in ga želi dodatno obdavčiti. Njeno stališče je, da se od vstopnine na bazene obračunava 22-odstotni DDV, namesto 9,5-odstotnega, kot ga zdaj obračunavajo vsi, ki zaračunavajo vstop na bazene. Finančna inšpektorica meni, da bazen, ki ga imajo v hotelskem kompleksu in za uporabo katerega zaračunavajo vstopnino, ni športni objekt. Menim, da je njeno stališče napačno, kar bom razložil v nadaljevanju.

Nevenka Simić Mićunović, davčna svetovalka, Simič & partnerji d.o.o., Ljubljana

Nevenka Simić Mićunović, davčna svetovalka, Simič & partnerji d.o.o., Ljubljana

Absolutni zastaralni rok

V pravnih sistemih poznamo institut zastaranja, tako je tudi v davčnem pravu. Institut zastaranja je urejen v Zakonu o davčnem postopku (ZDavP-2), a kljub temu v praksi prihaja do različnih interpretacij o začetku teka zastaranja. Ravno to pa je tudi jabolko spora med davčnim organom in davčnimi zavezanci, saj oba nemalokrat različno tolmačita določbe zakona in posledično izhajata iz različnega datuma, ko naj bi začelo teči zastaranje.

mag. Tamara Prezelj, mag. pravnih znanosti, direktor, Hermiona d.o.o., Vrhnika

mag. Tamara Prezelj, mag. pravnih znanosti, direktor, Hermiona d.o.o., Vrhnika

Odprte dileme tristranskih poslov (2.del)

V prejšnji številki revije DENAR smo ugotovili, da je odločitev, kateri dobavi pripisati prevoz, težavna predvsem takrat, kadar prevoz opravi srednji v verigi, saj je v tem primeru treba iz presoje vseh okoliščin določiti, ali za dobavo znotraj EU s prevozom šteje prva ali druga transakcija. Sodišče EU je presodilo, da dobava blaga, ki jo opravi prvi dobavitelj, ni oproščena intrakomunitarna dobava, če njegov pridobitelj, identificiran za namene DDV v drugi državi članici, pred sklenitvijo te transakcije obvesti dobavitelja o svoji nameri nadaljnje prodaje blaga, ki jo bo opravil še pred začetkom prevoza iz prve države članice davčnemu zavezancu s sedežem v drugi ali tretji državi članici, kateremu bo to blago tudi odpeljal, če je bila ta druga dobava dejansko opravljena in je bilo blago nato prepeljano iz prve države članice.

Milka Piljić, Simič & partnerji d.o.o., Ljubljana

Milka Piljić, Simič & partnerji d.o.o., Ljubljana

Davčne novosti

Furs vedno bolj uspešen pri preprečevanju dela in zaposlovanja na črno

Tanja Kaltnekar, vodja davčnega oddelka, Simič & partnerji d.o.o., Ljubljana

Tanja Kaltnekar, vodja davčnega oddelka, Simič & partnerji d.o.o., Ljubljana

Višja dohodnina za nižje prispevke

V današnjem prispevku vam predstavljam vsebino študije Mednarodnega denarnega sklada (IMF), v kateri so predstavili njihovo analizo slovenskega davčnega sistema z namenom najti možnosti, da bo slovenski davčni sistem dolgoročno vzdržen na način, da bo omogočena gospodarska rast ob hkratni nižji obremenitvi iz naslova socialnih prispevkov, ki se jo nadomesti z drugimi davčnimi viri, predvsem iz naslova davkov od premoženja, delno pa tudi z dohodnino in DDV.

Tomaž Kuralt, Simič & partnerji d.o.o., Ljubljana

Tomaž Kuralt, Simič & partnerji d.o.o., Ljubljana

Prezgodaj vložena napoved

Davčni zavezanec je konec septembra 2018 vložil napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov za leto 2018. Finančna uprava je napoved oktobra 2018 zavrgla, kot razlog pa je bilo navedeno »prezgodaj vložena«. Pojavilo se je zanimivo vprašanje in nato raziskovanje, ali je lahko napoved vložena prezgodaj. Davčni zavezanci so se do zdaj bolj ukvarjali z lovljenjem zadnjih rokov za vložitev davčnih napovedi. Odslej pa bo treba pozornost nameniti tudi »začetkom« teka rokov.

Špela KOŽELJ

Špela KOŽELJ

Francoski digitalni davek

Četrta industrijska revolucija nam je z digitalizacijo sveta doprinesla ogromno prednosti, kot tudi veliko izzivov, s katerimi se srečujemo predvsem na pravnih in davčnih področjih. Digitalizacija nam predstavlja dinamično in prodorno odskočno desko za prihodnost, saj je spremenila svet, ki smo ga prej poznali, začenši s potrošniki, nato pa še v poslovnem svetu in navsezadnje v vladnih organizacijah. Dejstvo je, da način delovanja sveta ne bo nikoli enak. Velike podatkovne analitike, robotika, avtomatizacija procesov in informacijski sistemi podjetij razbijajo tradicionalne poslovne in operativne modele ter ustvarjajo priložnosti, kot so izboljšanje procesa, ponovna uskladitev dobavne verige in preoblikovanje celotnega delovanja podjetja. Smo na stičišču digitalnih, inovacijskih in tehnoloških tehnologij – na točki preloma, ki terja davek – dobesedno. Prvi koraki k uvedbi tovrstnega davka potekajo v Franciji.

Uradni List RS

Uradni List RS

Zakon o poslovni skrivnosti

V zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-2) v 39. členu in zakonu o delovnih razmerjih v 38. členu vsebujeta določbe, kaj se šteje za poslovno skrivnost. Državni zbor Republike Slovenije je Zakon o poslovni skrivnosti sprejel na svoji seji 26. marca 2019, v Uradnem listu Republike Slovenije, številka 22, pa je bil objavljen 5. aprila 2019. Veljati bo začel na dan izida te številke revije Denar, to je 20. aprila 2019. V nadaljevanju vam predstavljamo ureditev poslovne skrivnosti, kot je urejena v objavljenem zakonu.

mag. Ivan Simič, davčni svetovalec, Simič & partnerji d.o.o.

mag. Ivan Simič, davčni svetovalec, Simič & partnerji d.o.o.

Ali banke postajajo zaviralec podjetništva?

Mnogim podjetnikom, mladim ali starim, izkušenim ali neizkušenim, pomeni ustanovitev podjetja oziroma točneje gospodarske družbe novo obdobje v njihovem življenju. Polni energije gredo na točko Vem ali k notarju ter ustanovijo gospodarsko družbo. Nato pri poslovni banki odprejo transakcijski račun za vplačilo osnovnega kapitala in čez nekaj dni je podjetje vpisano v sodni register. Tako je pred njimi le še odprtje rednega transakcijskega računa. A tu se zalomi. Banke imajo diskrecijsko pravico, da brez obrazložitve zavrnejo odprtje transakcijskega računa.

mag. Irena Prodan, višja svetovalka za javna naročila v občinski upravi Občine Izola

mag. Irena Prodan, višja svetovalka za javna naročila v občinski upravi Občine Izola

Sredstva in načini izvršbe

Odločbe, sklepi ali poravnave, izdane v upravnem postopku, se lahko izvršijo praviloma kot upravna izvršba, le izvršba na dolžnikovo nepremično premoženje in na delež družbenika v družbi se opravi po sodni izvršbi. To opravi sodišče, na katerega območju je nepremičnina oziroma pri katerem je delež družbenika vpisan v sodni register.

mag. Ivan Simič, davčni svetovalec, Simič & partnerji d.o.o.

mag. Ivan Simič, davčni svetovalec, Simič & partnerji d.o.o.

Prvi in zadnji nogometni uvodnik

Uvodniki, ki so spisani le zaradi tega, ker jih nekdo mora spisati, niso tisto, kar se želi sporočiti bralcem. Vsi veste, da imam v življenju dve postranski stvari. To sta davki in nogomet. O davkih pišem ves čas in ta moj del poznate dokaj dobro. Poznate tudi moje davčne uvodnike. Nogometni del je manj znan. Nekateri veste le, da sem bil predsednik NZS, ko smo se leta 2010 uvrstili na svetovno prvenstvo (SP), in da sem NZS zapustil zaradi spora z igralci. Umaknil sem se, da bi jim omogočil mirno delo. Iz tega obdobja, ko smo še vsi bili prijatelji, objavljam dva moja uvodnika. Prvi in zadnji uvodnik ob kvalifikacijah za SP 2010. Oceno obeh uvodnikov prepuščam vam, vesel bom vsakega odziva.

mag. Ivan SIMIČ, odgovorni urednik

mag. Ivan SIMIČ, odgovorni urednik

Koristne informacije

Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2017 (Uradni list RS, št. 79/2017)

mag. Ivan SIMIČ, odgovorni urednik

mag. Ivan SIMIČ, odgovorni urednik

Obrestna mera

Za obresti na posojila med povezanimi osebami na podlagi pravilnika o priznani obrestni meri za APRIL 2019

Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window