Navigacija
Portal TFL

Revija Denar - številka 483, letnik 2018

Revija Denar

Denar je uveljavljen mesečnik, ki prinaša aktualne in strokovne prispevke z davčnega in računovodsko-finančnega področja. Zbirka obsega arhiv od leta 2009 dalje. Na leto izide 12 številk.

Strokovna revija o davkih
Davčno izobraževalni inštitut

Želite dostop do člankov revije?

Brezplačna registracija
mag. Ivan Simič, davčni svetovalec, Simič & partnerji d.o.o.

mag. Ivan Simič, davčni svetovalec, Simič & partnerji d.o.o.

Razpuščeni

Prejšnji teden je predsednik države razpustil državni zbor in razpisal volitve, kar pomeni, da se začne sezona lova na kadre, željne slave, in sezona podajanja nikoli izpolnjenih obljub. Zato vam predlagam, da si skrbno zapisujete, kaj vse vam bodo nekdanji, sedanji in prihodnji politiki obljubljali. To je začetek boja brez rokavic, ki bo letos še bolj krvav, saj digitalno obdobje omogoča uporabo vseh možnih sredstev. Včasih smo imeli le časopis, radio in televizijo. Kar je bilo objavljeno v teh medijih, če tudi ni bilo res, je veljalo za resnico. Danes imamo veliko drugih možnosti, kot so Facebook, Twitter, Instagram, spletne strani, blogi in podobno. To pomeni, da mediji izgubljajo svoj pomen, saj so z objavljanjem neresnic pokopali sami sebe in ljudje jim več ne verjamejo.

Petra Mlakar, davčna svetovalka, Modri nasvet d.o.o., Ljubljana

Petra Mlakar, davčna svetovalka, Modri nasvet d.o.o., Ljubljana

Obdavčitev prodaje lastnega deleža

Zimski čas, ki je ravnokar minil, je tudi čas za oddajanje bilanc in raznih davčnih napovedi. Do 31. marca 2018 oziroma letos zaradi praznikov do 3. aprila 2018 je bil rok za oddajo obračunov pravnih oseb, samostojnih podjetnikov, … že 28. februarja 2018 pa je bil rok za napoved za kapitalske dobičke ali bolj strokovno za napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov.

Tanja Kaltnekar, vodja davčnega oddelka, Simič & partnerji d.o.o., Ljubljana

Tanja Kaltnekar, vodja davčnega oddelka, Simič & partnerji d.o.o., Ljubljana

Poslovna uspešnost in prispevki

Če je delodajalec v letu 2017 zaposlenim izplačal poslovno uspešnost pod davčno ugodnejšimi pogoji, razlike v postavkah pri višini plače in prispevkih v IID za 2017, v primerjavi s podatki iz obvestila delodajalca o višini prejetih plač, še niso razlog za vlaganje ugovora. Upoštevati je treba določila Zakona o dohodnini in tehnični način izračuna dohodnine, ki ga je uporabil davčni organ. V IID namreč ni zajetih podatkov o izplačani neobdavčeni poslovni uspešnosti v letu 2017, hkrati pa tudi ne prispevkov, ki so bili obračunani in plačani od tega zneska. Oboji podatki pa so zajeti v obvestilih delodajalcev, ki so jih dobili zaposleni.

mag. Ivan Simič, davčni svetovalec, Simič & partnerji d.o.o.

mag. Ivan Simič, davčni svetovalec, Simič & partnerji d.o.o.

Prijava dohodkov iz tujine

Nenehno poslušamo, kako je treba plačevati davke in s tem se strinjam. Žal pa v praksi opažam, da neplačnike velikokrat obtožujejo ravno tako neplačniki, ki mislijo, da jih ne bodo odkrili, ker dohodke dosegajo v tujini. Toda skrivanje dohodkov v tujini ni več možno v takšni obliki, kot je bilo možno pred leti. V zadnjih letih je prišlo do avtomatske izmenjave podatkov med davčnimi upravami različnih držav. Prav tako se izmenjujejo podatki o odprtih bančnih računih v tujini in stanjih na teh računih.

mag. Ivan Simič, davčni svetovalec, Simič & partnerji d.o.o.

mag. Ivan Simič, davčni svetovalec, Simič & partnerji d.o.o.

Delo upokojencev

Čas teče in kljub podaljšanju pogojev za upokojitev do nje slej ali prej pride. Nekateri upokojitev komaj čakajo in se po upokojitvi posvetijo tretjemu obdobju življenja. Tako se odločijo za potovanja doma ali v tujini, nekateri se rekreirajo (sprehodi, teki, kolesarjenje, …), nekateri se igrajo z vnuki, nekateri pa bi še naprej delali. Slednjim se zaradi tega zastavlja vprašanje, kaj storiti. V nadaljevanju vam bomo na kratko predstavili rešitev, ki vam jo dopušča veljavna zakonodaja.

mag. Ivan Simič, davčni svetovalec, Simič & partnerji d.o.o.

mag. Ivan Simič, davčni svetovalec, Simič & partnerji d.o.o.

Minilo je 30 let

Socialistična republika Slovenija, Občinski komite za družbenoekonomske odnose občine Ljubljana Bežigrad mi je 31. marca 1988 izdal potrdilo o vpisu v razvid oseb, ki opravljajo obrtno gospodarsko dejavnost – vodenje knjigovodstva (na naslednji strani). Dovoljenje je začelo veljati 1. aprila 1988.

Nevenka Simić Mićunović, davčna svetovalka, Simič & partnerji d.o.o., Ljubljana

Nevenka Simić Mićunović, davčna svetovalka, Simič & partnerji d.o.o., Ljubljana

Popravek DDV pri opcijski obdavčitvi

Tisti, ki spremljajo sodno prakso Sodišča EU na področju davka na dodano vrednost, vedo, da se večina sodb ukvarja z bistvenim vprašanjem, značilnim za skupni sistem davka na dodano vrednost, to je z vprašanjem pravice do odbitka vstopnega davka. Vezano na to pravico je pogosta tema obravnave tudi popravek prvotnega odbitka davka na dodano vrednost. Tudi predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo portugalsko predložitveno sodišče in ki je tema tega članka, je bil vložen zaradi spora glede (ne)obveznosti popravka odbitka davka na dodano vrednost pri nepremičninah.

mag. Tamara Prezelj, mag. pravnih znanosti, direktor, Hermiona d.o.o., Vrhnika

mag. Tamara Prezelj, mag. pravnih znanosti, direktor, Hermiona d.o.o., Vrhnika

Sobodajalci in DDV

Kratkotrajno oddajanje stanovanj v najem popotnikom in turistom je postalo aktualno zaradi zaslužka, ki ga prinaša, še toliko bolj, če se lastnik nepremičnine izogiba izpolnjevanju zakonskih obveznosti in plačevanju obveznih dajatev. Ker je FURS ob koncu leta 2017 pozval osebe, ki to dejavnost opravljajo, a je niso registrirali in v preteklosti tudi niso prijavili doseženih dohodkov, da to storijo, zdaj pa tiste, ki se pozivu po samoprijavi niso odzvali, pošilja zahtevke za predložitev podatkov (o nepremičninah in dohodkih), se odpirajo vprašanja, kako bi bilo stvari sploh treba urejati (tekoče in za nazaj).

Tomaž Kuralt, Simič & partnerji d.o.o., Ljubljana

Tomaž Kuralt, Simič & partnerji d.o.o., Ljubljana

Pranje denarja in računovodski servisi

Poslovni subjekti, ki opravljajo računovodske storitve, se v zadnjih mesecih vse pogosteje ukvarjajo z delovnim področjem, ki ga nadzoruje Urad za preprečevanje pranja denarja (UPPD). Ob koncu preteklega in v začetku letošnjega leta je bila večina pozornosti namenjene ugotavljanju dejanskega lastništva poslovnih subjektov in vpisu v Register dejanskih lastnikov. Zdaj pa inšpektorji za preprečevanje pranja denarja izvajajo postopke inšpekcijskih nadzorov nad izvajanjem določb Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) ter podzakonskih predpisov. Njihovi nadzori so usmerjeni k spodbujanju zavezancev k izvajanju področne zakonodaje. Glede na višino predpisanih glob pa verjetno tudi inšpektorjem ni v korist, da bi jih izrekali.

Suzana Cvikl

Suzana Cvikl

Krivična pravnomočnost

V nadaljevanju se ukvarjam z vprašanjem, ali je možno zaradi nepravilne razlage zakona, kot je to ugotovilo Vrhovno sodišče Republike Slovenije (RS) v spodaj povzetem sklepu, uporabiti izredno pravno sredstvo v tistih primerih, ko je davčni zavezanec v času odločitve vrhovnega sodišča že imel na voljo pravnomočno odločbo, ker zoper njo ni vložil pravnega sredstva; in ali je država v tem primeru odškodninsko odgovorna.

Maja Brajnik, mag. Eva Langeršek Maja Brajnik, mag. Eva Langeršek

Maja Brajnik, mag. Eva Langeršek

Najnižja cena, slabo merilo

V Uradnem listu RS, št. 14/18, je bil dne 28. 2. 2018, objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-3A). Z novelo se zaostrujejo pogoji za izvajalce in podizvajalce javnih naročil. Sprememba Zakona o javnem naročanju, ki se bo pričela uporabljati 1. 11. 2018, za področje javnega naročanja prinaša novosti, ki poudarjajo načelo socialno odgovornega javnega naročanja.

Milka Piljić, Simič & partnerji d.o.o., Ljubljana

Milka Piljić, Simič & partnerji d.o.o., Ljubljana

Davčne novosti

Finančna uprava RS je v prvem svežnju z datumom odpreme 30. 3. 2018 poslala 959.789 informativnih izračunov dohodnine za leto 2017. Zavezanci so jih po navadni pošti prejeli v prvih dneh aprila. Rok za vložitev ugovora se izteče 30. aprila 2018, rok za doplačilo premalo plačane dohodnine je 30. maj 2018, preveč plačana dohodnina pa bo zavezancem nakazana na TRR 28. maja 2018. Naslednji sveženj informativnih izračunov bo odpremljen 31. maja 2018.

mag. Sašo Stanovnik, vodja oddelka analiz, ALTA Invest d.d., Ljubljana

mag. Sašo Stanovnik, vodja oddelka analiz, ALTA Invest d.d., Ljubljana

Borzni odsev gospodarskih gibanj

Marec je bil zagotovo v znamenju trgovinskih vojn oziroma groženj z njo. Pri tem velja omeniti, da je zelo malo ekonomistov po svetu, ki bi pritrdilo Trumpovi izjavi, da so trgovinske vojne enostavne, podobnega mnenja so tudi zgodovinarji in vlagatelji.

mag. Ivan Simič, davčni svetovalec, Simič & partnerji d.o.o.

mag. Ivan Simič, davčni svetovalec, Simič & partnerji d.o.o.

Koristne informacije

Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2017 (Uradni list RS, št. 79/2016)

mag. Ivan Simič, davčni svetovalec, Simič & partnerji d.o.o.

mag. Ivan Simič, davčni svetovalec, Simič & partnerji d.o.o.

Obrestna mera

Za obresti na posojila med povezanimi osebami na podlagi pravilnika o priznani obrestni meri za APRIL 2018

Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window