Navigacija Iskanje
Portal TFL

Revija Denar - številka 487, letnik 2018

Revija Denar

Denar je uveljavljen mesečnik, ki prinaša aktualne in strokovne prispevke z davčnega in računovodsko-finančnega področja. Zbirka obsega arhiv od leta 2009 dalje. Na leto izide 12 številk.

Strokovna revija o davkih
Davčno izobraževalni inštitut

Želite dostop do člankov revije?

Brezplačna registracija
mag. Ivan Simič, davčni svetovalec, Simič & partnerji d.o.o.

mag. Ivan Simič, davčni svetovalec, Simič & partnerji d.o.o.

Pritiski

Si predstavljate, da ste vrhunski kirurg, ki je rešil na tisoče življenj, potem pa vam na operacijski mizi umre prvi pacient, ki je žal imel neozdravljivo bolezen in ni bilo možnosti, da bi preživel. Ker imate tudi nasprotnike, ki ne prenesejo vaših uspešnih operacij, le-ti izkoristijo smrt vašega prvega pacienta in to informacijo posredujejo novinarju, ki želi biti pomemben novinar, ki je odkril največjo packarijo tega sveta. Tako začne pisati o smrti na operacijski mizi, ki žal ni ne prva in ne zadnja.

mag. Ivan Simič, davčni svetovalec, Simič & partnerji d.o.o.

mag. Ivan Simič, davčni svetovalec, Simič & partnerji d.o.o.

Še en udarec retroaktivnosti

Te dni smo priča boju za politično oblast, ki zmagovalcem daje neomejene možnosti sprejemanja neustavne zakonodaje. V dosedanji zgodovini smo imeli kar nekaj primerov, ko je politična oblast sprejela zakon, ki je veljal retroaktivno. Velikokrat so zakoni z retroaktivno veljavo uperjeni proti določenim posameznikom, posledice pa potem nosi večje število državljanov. Najbolj sprevržene so izjave politikov, ko govorijo, da je zakone z retroaktivno uporabo sprejel državni zbor in da gre za javni interes države, čeprav tisti, ki se malo bolje spoznamo na sprejemanje zakonodaje, vemo, da so tovrstne spremembe ideja posameznika ali skupine posameznikov, ki jih pokrije politika. To pomeni, da država pod krinko javnega interesa želi omejiti ali obdavčiti določenega posameznika in zato za nazaj omeji ali obdavči večjo skupino državljanov. To početje je večji kriminal kot tisti, ki ga želimo omejiti.

mag. Tamara Prezelj, mag. pravnih znanosti, direktor, Hermiona d.o.o., Vrhnika

mag. Tamara Prezelj, mag. pravnih znanosti, direktor, Hermiona d.o.o., Vrhnika

Nove spremembe ZDDV

Na spletni strani ministrstva za finance je bil objavljen predlog sprememb in dopolnitev ZDDV-1 z dne 16. julija 2018. S predlaganimi dopolnitvami se v slovenski pravni red implementirajo spremembe, ki sta jih uvedli Direktiva Sveta 2016/1065/EU z dne 27. junija 2016 glede obravnave kuponov in Direktiva 2017/2455/EU z dne 5. decembra 2017 o spremembi Direktive 2006/112/ES v zvezi z nekaterimi obveznostmi glede davka na dodano vrednost pri prodaji blaga na daljavo in opravljanju telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja in elektronskih storitev, kadar se opravljajo osebam, ki niso davčni zavezanci. Določbe obeh direktiv morajo biti prenesene v zakonodajo Republike Slovenije najpozneje do 31. decembra 2018, z začetkom uporabe od 1. januarja 2019 dalje.

Tanja Kaltnekar, vodja davčnega oddelka, Simič & partnerji d.o.o., Ljubljana

Tanja Kaltnekar, vodja davčnega oddelka, Simič & partnerji d.o.o., Ljubljana

Spremembe proti izogibanju

Direktiva Sveta (EU) 2016/1164 o določitvi pravil proti praksam izogibanja davkom, ki neposredno vplivajo na delovanje notranjega trga, zahteva, da države članice v nacionalno zakonodajo zapišejo določena pravila, ki bodo preprečevala transakcije oziroma sheme, s katerimi so zavezanci dosegali neobdavčevanje svojih dohodkov. Temu sledi tudi Slovenija, zato je bil vložen predlog sprememb in dopolnitev ZDDPO-2, v katerem je predlaganih pet novih členov, ki bodo dopolnili obstoječi ZDDPO-2 in s tem vzpostavili pogoje, da bo davčni organ lahko učinkoviteje ugotavljal neprimerno davčno prakso in jo posledično tudi sankcioniral oziroma obdavčil.

Tomaž Kuralt, Simič & partnerji d.o.o., Ljubljana

Tomaž Kuralt, Simič & partnerji d.o.o., Ljubljana

FURS ne spoštuje rokov

Vsi, ki malce pogosteje sodelujemo v davčnih postopkih, bodisi kot stranke bodisi kot pooblaščenci, smo bili verjetno soočeni z daljšim čakanjem na odločitev Fursa oziroma ministrstva za finance. Čakanje na davčne odločbe že po sami naravi odločitve ni prijetno. Še posebej pa ni prijetno, ker je za izdajo odločbe davčnih organov predpisan zakonsko določen rok. Ko zavezanci za davek ugotovijo kršitev tega roka, se spomnijo na vse napačne odločitve Fursa, ki so jim bili v preteklosti priča. Od zavezancev se pričakuje podrobno poznavanje davčne zakonodaje in dosledno upoštevanje le-te, medtem ko Furs krši to isto zakonodajo. Želim si, da bi normirano davčno pravo upoštevali tako zavezanci za davek kot tudi Furs.

mag. Bine Kordež

mag. Bine Kordež

OECD bi podražil knjige

Pred dnevi smo dobili Študijo OECD o preoblikovanju obdavčitve dela v Sloveniji. Vemo, da je pri nas splošno sprejeto stališče, da je delo preveč davčno obremenjeno, kar naj bi zmanjševalo tako neto prejemke ljudi kot tudi konkurenčnost gospodarstva. V iskanju ustreznejših rešitev je ministrstvo za finance angažiralo tudi strokovnjake OECD, ki bi pri tem iskanju pomagali s svojimi pogledi in rešitvami. Vsekakor se lahko strinjamo, da je nek neobremenjen pogled vedno dobrodošel, pri čemer je že ministrstvo poudarilo, da ne gre za predlog prihodnjih ukrepov, temveč so njihove navedbe mišljene bolj kot temelj za nadaljnjo konstruktivno razpravo.

Nevenka Simić Mićunović, davčna svetovalka, Simič & partnerji d.o.o., Ljubljana

Nevenka Simić Mićunović, davčna svetovalka, Simič & partnerji d.o.o., Ljubljana

Popravek odbitka DDV pri občini

Navkljub bogati EU sodni praksi na področju DDV smo priča vedno novim sodbam, še posebej tistim, ki obravnavajo pravico do odbitka vstopnega DDV, ki je sestavni del sistema DDV, in ne sme biti omejena, saj zagotavlja davčno nevtralnost. Prav tako je bistveni del sistema DDV tudi sistem popravkov odbitka DDV, ki davčnim zavezancem daje pravico in tudi obveznost, da prvotni (ne)odbitek vstopnega DDV popravijo, če se spremenijo okoliščine, ki so bistvene za popravek odbitka vstopnega DDV. V praksi se pojavlja veliko različnih situacij, ki so si včasih na videz podobne, po vsebini posla in po izvedbi se pa vseeno lahko razlikujejo. Tako je lahko med drugim bistvenega pomena, ali neko blago nabavlja davčni zavezanec ali državni organ, predvsem ko se to blago kasneje začne uporabljati za namene obdavčene dejavnosti, kar daje davčnemu zavezancu praviloma možnost za popravek odbitka DDV. Eden takih primerov je sodba C-140/17.

Milka Piljić, Simič & partnerji d.o.o., Ljubljana

Milka Piljić, Simič & partnerji d.o.o., Ljubljana

Davčne novosti

Finančna uprava RS se je lotila obsežne prenove eDavkov (edavki.durs.si). Prenova bo zajemala več faz. Od 8. julija dalje so zavezancem na voljo grafično prenovljeni eDavki, pri katerih je na novo strukturirana vsebina strani. Do informacij zavezanci po novem dostopajo po novi shemi opisa storitev. To pomeni, da imajo na enem mestu opis storitve, ki jih bo vodila do oddaje obrazca. Zaradi tega bo Furs s spletne strani http://www.fu.gov.si postopoma umikal obrazce. Tako imenovani zaprti del eDavkov, ki ga po večini uporabljajo podjetniki in podjetja, je za zdaj deležen grafične prenove.

Sanja Miljuš Herman

Sanja Miljuš Herman

Kje pričakujemo delovnega inšpektorja

Inšpekcijske službe so v letu 2017 opravile 7694 inšpekcijskih pregledov, kar je sicer manj kot v letu poprej, kar pa je moč pripisati zahtevnosti in kompleksnosti posameznih nadzorov. V letu 2017 so prejeli 5573 novih prijav, največ od delavcev, pogosto pa so med pobudniki tudi Furs, policija, Komisija za preprečevanje korupcije, Inšpektorat RS za šolstvo in šport, Tržni inšpektorat, Zavod za zaposlovanje, varuh človekovih pravic idr. Ugotovljenih kršitev je bilo v primerjavi z letom 2016 nekoliko manj, največ kršitev pa je bilo ugotovljenih v gradbeništvu, gostinstvu in trgovini, čemur so v inšpekcijskih službah namenili tudi posebno pozornost.

Manja Valdhuber

Manja Valdhuber

Ugled nepremičninskih posrednikov

Leto 2017 je Slovenijo zaznamovalo živahno dogajanje na trgu nepremičnin. Cene nepremičnin so naglo zrastle, kar je prineslo rekordno število prodaj in nakupov. Poklic nepremičninskega posrednika je postal naenkrat za marsikoga sanjski poklic. Številne agencije iščejo nove sodelavce, razpisanih je več izobraževanj za usposabljanje nepremičninskih posrednikov. Marsikomu so privlačni visoki zneski provizij, ki se jih da zaslužiti ob prodaji visoko cenjene nepremičnine. Malo dela in na hitro veliko denarja?! Seveda temu ni tako.

mag. Sašo Stanovnik, vodja oddelka analiz, ALTA Invest d.d., Ljubljana

mag. Sašo Stanovnik, vodja oddelka analiz, ALTA Invest d.d., Ljubljana

Borzni odsev gospodarskih gibanj

Letos je na tujih trgih veliko govora o trgovinski izmenjavi in posledično o nevarnosti eskalacije trgovinskih vojn. Tematika je seveda kompleksna, podatke oziroma statistiko je vedno lahko obrniti sebi v prid, ideološka razhajanja pa so kot vedno velika in težko premostljiva.

mag. Ivan Simič, davčni svetovalec, Simič & partnerji d.o.o.

mag. Ivan Simič, davčni svetovalec, Simič & partnerji d.o.o.

Koristne informacije

Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2017 (Uradni list RS, št. 79/2016)

mag. Ivan Simič, davčni svetovalec, Simič & partnerji d.o.o.

mag. Ivan Simič, davčni svetovalec, Simič & partnerji d.o.o.

Obrestna mera

Za obresti na posojila med povezanimi osebami na podlagi pravilnika o priznani obrestni meri za AVGUST 2018

Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window