Navigacija
Portal TFL

Revija Denar - številka 489, letnik 2018

Revija Denar

Denar je uveljavljen mesečnik, ki prinaša aktualne in strokovne prispevke z davčnega in računovodsko-finančnega področja. Zbirka obsega arhiv od leta 2009 dalje. Na leto izide 12 številk.

Strokovna revija o davkih
Davčno izobraževalni inštitut

Želite dostop do člankov revije?

Brezplačna registracija
mag. Ivan SIMIČ, odgovorni urednik

mag. Ivan SIMIČ, odgovorni urednik

Jesen

Prišla je tiho in umirjeno. Čeprav je še zmeraj toplo, listje rumeni in počasi odpada. Vse se pripravlja na zimo. Podobno kot v življenju. Če živite še tako zdravo, če uporabljate najboljše kreme za pomlajevanje, če obiskujete lepotne kirurge, starost prihaja neusmiljeno in pušča svoje sledi. Zato je smiselno vprašanje, ali naj sploh vplivamo na svoj videz v starosti.

mag. Ivan Simič, davčni svetovalec, Simič & partnerji d.o.o.

mag. Ivan Simič, davčni svetovalec, Simič & partnerji d.o.o.

Analiza 13 odstotnega DDPO

Slovenija je država, v kateri živimo in plačujemo davke. S plačevanjem davkov omogočamo velikemu številu zaposlenih v državni upravi lagodno življenje, saj vsak mesec prejmejo plačo, ne glede na to, ali delajo ali ne. Sami so si s pomočjo naših volilnih glasov zgradili sistem kaznovanja tistih, ki naj ne bi plačevali davkov ali pravilno izpolnjevali raznih rubrik v raznih obrazcih, katere so si ravno tako izmislili oni, državni uradniki. V zadnjih letih so vse večji prilivi v državni proračun, kar je predvsem odraz pridnih davkoplačevalcev, ki redno plačujejo davke. Ker so davčni prilivi vse višji, so njihovi apetiti tudi višji.

mag. Ivan Simič, davčni svetovalec, Simič & partnerji d.o.o.

mag. Ivan Simič, davčni svetovalec, Simič & partnerji d.o.o.

Lastni delež kot dobiček

Pred leti je bilo zelo moderno prodati poslovni delež sami družbi, ki je nato iz nerazporejenega dobička oblikovala rezerve za lastne poslovne deleže. Vsi, ki so se ukvarjali s tem, so trdili, da je pravno vse v redu in da ne bo davčnih posledic. Sam se s tem nisem ukvarjal, ker v tem početju nisem videl nobene logike, razen v d.d. ali v primeru, da je bil v d.o.o. lastni poslovni delež oblikovan za prihodnje oziroma nove družbenike. Se pa strinjam s tistimi, ki trdijo, da je prodaja deleža družbi zakonsko dopustna in zakonsko predvidena. Zardi tega menim, da je početje Fursa nepotrebno.

Milka Piljić, Simič & partnerji d.o.o., Ljubljana

Milka Piljić, Simič & partnerji d.o.o., Ljubljana

Davčne novosti

Furs obvešča zavezance (pravne osebe, fizične osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost), da lahko na zaprtem portalu eDavki (vstop s kvalificiranim digitalnim potrdilom) oddajo prijavo za vpis podatkov v davčni register o računih, odprtih zunaj Republike Slovenije.

Nevenka Simić Mićunović, davčna svetovalka, Simič & partnerji d.o.o., Ljubljana

Nevenka Simić Mićunović, davčna svetovalka, Simič & partnerji d.o.o., Ljubljana

Pasti podaritve deleža družbe

Za določene zadeve bi skorajda stavili, da se v praksi ne dogajajo več, a naslednja zgodba nam pravi, da temu ni tako. V praksi se tako še vedno srečujemo s primeri, ko posamezniki sklepajo pogodbe o brezplačnem prenosu poslovnega deleža na zakonskega partnerja ali otroka, pri tem pa sploh ne vedo, da je možno uveljaviti odlog ugotavljanja davčne obveznosti, poleg tega pa menijo, da zaradi brezplačnega prenosa deleža niso dolžni vložiti napovedi, ker niso prejeli kupnine, in tako ne vložijo napovedi niti ne priglasijo odloga ugotavljanja davčne obveznosti, kar jih na koncu zgodbe drago stane.

Matej KOVAČIČ, univ.dipl.prav., davčni manager, Ernst &Young Svetovanje d.o.o, Ljubljana

Matej KOVAČIČ, univ.dipl.prav., davčni manager, Ernst &Young Svetovanje d.o.o, Ljubljana

Svetovalci postajajo poročevalci

Dne 25. 6. 2018 je začela veljati Direktiva Sveta EU, ki dopolnjuje Direktivno 2011/16/EU glede obvezne avtomatične izmenjave podatkov na področju obdavčitve v zvezi s poročanimi čezmejnimi aranžmaji1. Direktiva, ki se nanaša na neposredne davke, v grobem odraža cilje akcijske točke 12 projekta BEPS pri OECD. Vendar pa je obveznost poročanja širša kot zaključki OECD in vzpostavlja tudi avtomatsko izmenjavo informacij znotraj EU.

mag. Tamara Prezelj, mag. pravnih znanosti, direktor, Hermiona d.o.o., Vrhnika

mag. Tamara Prezelj, mag. pravnih znanosti, direktor, Hermiona d.o.o., Vrhnika

Problematika najema in odbitka DDV

ZDDV-1 daje zavezancem pravico do odbitka vstopnega DDV od nabav blaga in storitev, ki se uporabijo za namene opravljanja obdavčenih transakcij in oproščenih transakcij s pravico do odbitka. Pogoji za odbitek, ki se nanašajo na prihodnji namen uporabe, morajo biti izpolnjeni in dokazljivi v trenutku nabave, kasneje pa se, če pride do spremembe okoliščin, ki vplivajo na odbitek, znesek odbitnega DDV bodisi zmanjša bodisi poveča. Čeprav zakon zavezancu omogoča takojšnji odbitek vsega DDV, glede katerega so izpolnjeni pogoji za odbitek, mora na koncu odbiti znesek DDV ustrezati obsegu dejanske uporabe za transakcije s pravico do odbitka.

Tanja Kaltnekar, vodja davčnega oddelka, Simič & partnerji d.o.o., Ljubljana

Tanja Kaltnekar, vodja davčnega oddelka, Simič & partnerji d.o.o., Ljubljana

Najem in dejanski stroški

Pri uveljavljanju dejanskih stroškov, ki znižujejo davčno osnovno od dohodka iz naslova najemnin, se kaj hitro najdejo tudi stroški, ki jih davčni organ ne prizna. Pogost argument za zavrnitev določenih stroškov je, da gre za stroške, ki povišujejo uporabno vrednost nepremičnine oziroma podaljšujejo življenjsko dobo nepremičnine in ne za stroške vzdrževanja, ki zgolj ohranjajo uporabno vrednost nepremičnine.

Nataša Kržišnik, svetovalka, Appolo plus d.o.o., Ljubljana

Nataša Kržišnik, svetovalka, Appolo plus d.o.o., Ljubljana

Napake pri poslovanju društva

Računovodenje v društvih ni enostavno, saj za društva velja veliko posebnosti. Tega se zavedajo tudi na Fursu, ki pri nadzorih ugotavljajo napake pri poslovanju društev. Pojavljajo se predvsem iskanje nezakonitih ugodnosti, nepravilno prikazovanje prihodkov, pomanjkljivo računovodsko znanje, neustrezno blagajniško poslovanje, napake pri zaposlovanju in mnoge druge nepravilnosti.

mag. Irena Prodan, višja svetovalka za javna naročila v občinski upravi Občine Izola

mag. Irena Prodan, višja svetovalka za javna naročila v občinski upravi Občine Izola

Cena oskrbe s pitno vodo

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja2 določa metodologijo za oblikovanje cen storitev oskrbe s pitno vodo in drugih gospodarskih javnih služb.3 Ceno storitve za območje občine predlaga izvajalec (komunalno podjetje) z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe in jo predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev.4

Borut AMBROŽIČ ml., poslanec v Državnem zboru Republike Slovenije

Borut AMBROŽIČ ml., poslanec v Državnem zboru Republike Slovenije

Dopolnilno delo nabiranja sadežev

Regratove solate, obogatene z ocvirki in/ali praženo slanino, trdo kuhanim jajcem, kuhanim krompirjem, česnom, vinskim kisom, bučnim oljem ter osnovnimi začimbami, kot sta sol in poper, ne bi mogli najti na naših jedilnih mizah, če regrata ne bi nabrali sami, ali pa bi ga kupili na tržnici oziroma v trgovini. Nabiranje in prodaja plodov narave, kamor prištevamo tudi kostanj, gozdne borovnice, maline, jagode, brusnice, čemaž, itd., se šteje v osebno dopolnilno delo, toda le, če to prodajate.

mag. Sašo Stanovnik, vodja oddelka analiz, ALTA Invest d.d., Ljubljana

mag. Sašo Stanovnik, vodja oddelka analiz, ALTA Invest d.d., Ljubljana

Borzni odsev gospodarskih gibanj

Svetovni delniški trgi so nadaljevali dinamiko, ki velja že celo leto, v ospredju tem pa še naprej prevladujejo trgovinske vojne in spopadi, povezani s Trumpom, ter ugibanja, kako pogosto bi moral FED dvigovati obrestno mero. Oboje povzroča nemir med vlagatelji, a dejstvo je, da medtem ko ameriški indeksi še naprej rastejo, ostali indeksi temu ne sledijo.

mag. Ivan Simič, davčni svetovalec, Simič & partnerji d.o.o.

mag. Ivan Simič, davčni svetovalec, Simič & partnerji d.o.o.

Koristne informacije

Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2017 (Uradni list RS, št. 79/2016)

mag. Ivan Simič, davčni svetovalec, Simič & partnerji d.o.o.

mag. Ivan Simič, davčni svetovalec, Simič & partnerji d.o.o.

Obrestna mera

Za obresti na posojila med povezanimi osebami na podlagi pravilnika o priznani obrestni meri za OKTOBER 2018

Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window