Navigacija

e-paketi Tax-Fin-Lex

E-paketi z osrednjo vsebino:
zgledi poslovnih knjiženj
E-paketi z osrednjo vsebino:
ažuriran zakon in komentar zakona

E-pakete smo v družbi Tax-Fin-Lex zasnovali z namenom, da lahko kadarkoli dostopate do ažurnih vsebin in dokumentov, ki jih potrebujete pri vašem delu.

Trenutno je na voljo 7 e-paketov iz različnih področij delovanja podjetja:

 • Najnovejši e-paket
  e-Gradbeni paket s priročnikom - vse, kar potrebujejo bodoči investitor, projektant, izvajalec in nadzornik, na enem mestu. E-paket vsebuje tudi dostop do ažurne gradbene zakonodaje, sodne prakse ter strokovnih člankov.
 • e-paket INS z e-komentarjem ZFPPIPP - osrednja vsebina sta ažuriran zakon in komentar zakona
 • e-paket Delovna razmerja z e-komentarjem ZDR-1 - osrednja vsebina sta ažuriran zakon in komentar zakona
 • e-paket Varstvo okolja z e-komentarjem ZVO-1 - osrednja vsebina sta ažuriran zakon in komentar zakona
 • e-paket Javno naročanje z e-komentarjem ZJN-3 - osrednja vsebina sta ažuriran zakon in komentar zakona
 • e-paket SRS 2016/2019 – osrednja vsebina so zgledi knjiženj poslovnih dogodkov
 • e-paket MSRP v EU - osrednja vsebina so zgledi knjiženj poslovnih dogodkov

Kaj vam e-paket ponuja?

 • Komentarje zakonov priznanih strokovnjakov v e-obliki
 • Izbrano zakonodajo za posamezno področje
 • Sprotno ažuriranje vsebin, tako da se lahko v vsakem trenutku zanesete na informacijo
 • Osebni komentarji, iskalnik, povezanost dokumentov
 • Osnovni e-paket se lahko nadgrajuje z dodatnimi moduli (revije, ipd.)
 • Druge vsebinsko povezane dokumente (pojasnila FURS, strokovni članki, obrazci, …)

Na voljo so naslednji e-paketi:

e-Gradbeni paket s priročnikom

Vsebina:

 • Gradbeni priročnik (v elektronski obliki, vsebinsko enak tiskani verizji)
 • Gradbena zakonodaja - vsi zakoni in podzakonski predpisi v obliki čistopisov, ki jih sproti ažuriramo
 • Sodna praksa, sprejeta na podlagi predpisov v povezavi z gradnjo
 • Strokovni članki, pojasnila FURS in računovodski zgledi knjiženj z gradbenega področja
 • Nabor vseh TFL izobraževanj s področja gradnje in urejanja prostora

e-paket INS
z e-komentarjem ZFPPIPP

Vsebina:

 • E-komentar Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) avtorice dr. Nine Plavšak
 • Urejena sodna praksa, torej ključni deli izbranih sodnih odločb, razvrščeni k posameznim členom ZFPPIPP
 • Vzorci dokumentov na podlagi ZFPIPP (predlogi, sklepi, zahtevki itd.)
 • Osnovni zakon: ZFPPIPP z vsemi čistopisi
 • Vsi podzakonski akti, sprejeti na njegovi podlagi
 • Dostop do vseh sodnih odločb v povezavi z ZFPPIPP
 • Sodbe Sodišča EU in rugi akti EU
 • Strokovni članki s področja insolvenčnega prava iz več kot deset revij

e-paket Delovna razmerja
z e-komentarjem ZDR-1

Vsebina:

 • Najnovejši e-komentar Zakona o delovnih razmerjih
 • Osnovni zakon: ZDR-1 z vsemi čistopisi
 • Njegov predhodnik: ZDR z vsemi čistopisi
 • Vsi podzakonski akti, sprejeti na njegovi podlagi
 • Vse sodne odločbe, sprejete na njegovi podlagi
 • Sodbe Sodišča EU in direktive EU

e-paket Varstvo okolja
z e-komentarjem ZVO-1

Vsebina:

 • Najnovejši e-komentar Zakona o varstvu okolja
 • Osnovni zakon: ZVO-1 z vsemi čistopisi
 • Njegov predhodnik: ZVO z vsemi čistopisi
 • Vsi podzakonski akti, sprejeti na njegovi podlagi
 • Vse sodne odločbe, sprejete na njegovi podlagi
 • Sodbe Sodišča EU in direktive EU

e-paket Javno naročanje
z e-komentarjem ZJN-3

Vsebina:

 • Najnovejši komentar Zakona o javnem naročanju v e-obliki
 • Osnovni zakon: ZJN-3 z vsemi čistopisi
 • Njegov predhodnik: ZJN-2 z vsemi čistopisi
 • Vsi podzakonski akti, sprejeti na njegovi podlagi
 • Vse sodne odločbe, sprejete na njegovi podlagi
 • Odločitve Državne revizijske komisije
  • več kot 4.500 odločitev, podatki o več kot 2.000 vlagateljih revizij, podatki o več kot 1.000 različnih naročnikih
  • specializiran iskalnik po odločitvah DKOM
 • Sodbe Sodišča EU in direktive EU

e-paket SRS 2016/2019 z zgledi poslovnih knjiženj

Novi računovodski standardi so s seboj prinesli kar nekaj novosti in tudi prilagoditev dela v računovodskih servisih oziroma posameznih oddelkih. Da bi poenostavili vaše delo in vam ponudili uporabno rešitev, smo pripravili edinstven e-paket SRS 2016/2019:

 • več kot 500 zgledov knjiženj,
 • dostop do izbrane ažurirane zakonodaje
 • možnost osebnih komentarjev
 • zagotovljen rastoči paket - paketu bomo dodajali nove zglede knjiženj, ki jih bodo predlagali uporabniki

Modularni pristop
Poleg osnovnega e-paketa SRS 2016/2019 je na voljo tudi dodatni modul:

e-paket MSRP v EU z zgledi poslovnih knjiženj

Po vzoru e-paketa SRS 2016/2019 smo pripravili e-paket MSRP v EU z več kot 400 zgledi knjiženj v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja:

 • več kot 500 zgledov knjiženj,
 • povezava na Mednarodne standarde računovodskega poročanja (MSRP) in ažurno zakonodajo
 • možnost osebnih komentarjev
 • zagotovljen rastoči paket – paketu bomo dodajali nove zglede knjiženj, ki jih bodo predlagali uporabniki

Modularni pristop
Poleg osnovnega e-paketa MSRP v EU je na voljo tudi dodatni modul Revija SIR*IUS.

e-Slovarji

e-Pravni slovar

SLO-ANG in ANG-SLO

Več kot 11.000 gesel

Uporaben je za prevajalce, pravnike, odvetnike, notarje, sodnike, tožilce in tiste, ki pravo poučujejo ali študirajo.

e-Pravni slovar se dvakrat mesečno osvežuje z novimi gesli.

e-Davčno-finančni slovar

SLO-ANG in ANG-SLO

Več kot 12.650 gesel

Gesla so iz področja davkov in računovodstva ter osnov prava, poslovanja in financ.

e-Pravni slovar se vsakih 14 dni osvežuje z novimi gesli.

Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window