Domov / e-paketi Tax-Fin-Lex

e-Založništvo

E-pakete smo v družbi Tax-Fin-Lex zasnovali kot osnovne gradnike v e-založništvu. To pomeni, da je njihova
osnovna vsebina lahko komentar zakona, priročnik, zgledi knjiženj, vzorci itd., kar smo navajeni iz običajnega
založništva. Dodali smo jim pripadajočo zakonodajo, sodno prakso, itd.
Bistvena značilnost e-paketov je, da vse vsebine ves čas ažuriramo!

Kaj vam e-paket ponuja?

 • Osnovne vsebine (komentar zakona, priročnik, zgledi knjiženj, vzorci ipd.)
 • Izbrano zakonodajo in sodno prakso za pravno področje iz osnovne vsebine
 • Sprotno ažuriranje osnovne vsebine e-paketa - dogovor z avtorji
 • Sprotno ažuriranje pripadajoče zakonodaje in sodne prakse
 • Druge vsebinsko povezane dokumente (pojasnila FURS, strokovni članki, obrazci, itd.)

E-PAKETI KOMENTARJI ZAKONOV

E-PAKET INS Z E-KOMENTARJEM ZFPPIPP

 • E-komentar Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) avtorice dr. Nine Plavšak
 • Osnovni zakon: ZFPPIPP s čistopisi
 • Urejena sodna praksa - ključni deli izbranih sodnih odločb, razvrščeni k posameznim členom ZFPPIPP
 • Vsi dokumenti se sproti ažurirajo
VEČ
PRIHAJA POSODOBLJEN KOMENTAR!

E-PAKET DELOVNA RAZMERJA Z E-KOMENTARJEM ZDR-1

 • E-komentar Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1)
 • Osnovni zakon: ZDR-1 z vsemi čistopisi
 • Vsi podzakonski akti in sodne odločbe
 • Vsi dokumenti se sproti ažurirajo
VEČ

E-PAKET VARSTVO OKOLJA Z E-KOMENTARJEM ZVO-1

 • K-komentar Zakona o varstvu okolja
 • Osnovni zakon: ZVO-1 in njegov predhodnik ZVO z vsemi čistopisi
 • Vsi podzakonski akti in sodne odločbe
 • Vsi dokumenti se sproti ažurirajo
VEČ

E-PAKET JAVNO NAROČANJE Z E-KOMENTARJEM ZJN-3

 • Komentar Zakona o javnem naročanju v e-obliki
 • Osnovni zakon: ZJN-3 in vsi njegovi predhodniki z vsemi čistopisi
 • Vsi podzakonski akti in sodne odločbe
 • Vsi dokumenti se sproti ažurirajo
VEČ

E-PAKET STVARNO PRAVO

 • E-komentar Stvarnopravnega zakonika (SPZ) urednikov dr. Nine Plavšak in prof.dr. Renata Vrenčurja ter drugih avtorjev
 • Osnovni zakon: SPZ
 • Povezana sodna praksa
 • Vsi dokumenti se sproti ažurirajo
VEČ

E-PAKET IZVRŠBA

 • E-komentar Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) avtoric Maje Lajevec in Elizabete Žgajnar
 • E-komentar Pravilnika o opravljanju službe izvršitelja
 • E-komentar Pravilnika o tarifi za plačilo dela izvršiteljev in o povračilu stroškov v zvezi z njihovim delom
 • Urejena sodna praksa - ključni deli izbranih sodnih odločb, razvrščeni k posameznim členom ZIZ
 • Vsi podzakonski akti in sodne odločbe
 • Vsi dokumenti se sproti ažurirajo
VEČ

E-PAKET OBLIGACIJE

 • E-komentar Obligacijskega zakonika (OZ) urednice dr. Nine Plavšak
 • Osnovni zakon: OZ
 • Vsi podzakonski akti in sodne odločbe
 • Vsi dokumenti se sproti ažurirajo
VEČ

E-PAKET PLAČE V JAVNEM SEKTORJU

 • E-komentar Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) priznanih avtorjev
 • Osnovni zakon: ZSPJS z vsemi čistopisi
 • Vsi podzakonski akti, sprejeti na njegovi podlagi, vplivi na druge predpise, gradiva v obravnavi DZ
 • Dostop do vseh sodnih odločb v povezavi z ZSPJS
VEČ

NOVO!
E-PAKET NOTARIAT

 • E-komentar Zakona o notariatu (ZN) priznanih avtorjev
 • Osnovni zakon: ZN
 • Vsi podzakonski akti, sprejeti na njegovi podlagi, vplivi na druge predpise, gradiva v obravnavi DZ, ...
 • Dostop do vseh sodnih odločb v povezavi z ZN
VEČ

E-PAKETI FINANCE / RAČUNOVODSTVO

E-PAKET SRS Z ZGLEDI POSLOVNIH KNJIŽENJ

 • Več kot 550 zgledov knjiženj
 • Povezave na SRS 2016/2019 in aktualne SRS 2024 v obliki čistopisov
 • Vsa ažurna pripadajoča zakonodaja in pojasnila FURS
 • Rastoči paket - sprotno dodajanje novih zgledov knjiženj
VEČ

E-PAKET MSRP Z ZGLEDI POSLOVNIH KNJIŽENJ

 • Več kot 550 zgledov knjiženj
 • Povezava na aktualne MSRP v obliki čistopisov
 • Vsa ažurna pripadajoča zakonodaja in pojasnila FURS
 • Rastoči paket - sprotno dodajanje novih zgledov knjiženj
VEČ

Kombinacija: e-paket MSRP v EU in e-paket SRS

 • Več kot 550 zgledov knjiženj,
 • Povezava na aktualne SRS in MSRP v obliki čistopisov
 • Vsa ažurna pripadajoča zakonodaja in pojasnila FURS
 • Rastoči paket - sprotno dodajanje novih zgledov knjiženj
VEČ

E-PAKETI PRIROČNIKI / VZORCI

E-GRADBENI PAKET S PRIROČNIKOM

 • Priročnik za: investitorje, projektante, nadzornike in izvajalce
 • Konkretni napotki pri gradnji ali prenovi
 • Vsa aktualna gradbena zakonodaja z vsemi čistopisi
 • Vsi dokumenti se ob vsaki spremembi sproti ažurirajo
VEČ

E-PAKET VZORCI DOKUMENTOV IN BAZA ZNANJA

 • Skoraj 100 predlóg pogodb, internih aktov, sporazumov in drugih pravnih aktov
 • Vprašanja in odgovori s finančno-računovodskega, davčnega in delovnopravnega področja
 • Dodajanje novih vzorcev dokumentov in vsebine v Bazi znanja – rastoči paket
 • Vsebina dokumentov in odgovorov se sprotno pregleduje in ažurira
VEČ

E-SLOVARJI

E-PRAVNI SLOVAR

 • SLO-ANG in ANG-SLO
 • Več kot 11.000 gesel
 • Uporaben za prevajalce, pravnike, odvetnike, notarje, sodnike, tožilce in tiste, ki pravo poučujejo ali študirajo
 • e-Pravni slovar se dvakrat mesečno osvežuje z novimi gesli
VEČ

E-DAVČNO-FINANČNI SLOVAR

 • SLO-ANG in ANG-SLO
 • Več kot 12.650 gesel
 • Gesla so iz področja davkov in računovodstva ter osnov prava, poslovanje in financ
 • e-Davčno-finančni slovar se dvakrat mesečno osvežuje z novimi gesli
VEČ

KNJIŽNE IZDAJE

dr. Plavšak:
Knjižna izdaja v dveh delih (komentar ZFPPIPP, Urejena sodna praksa)

 • Komentar ZFPPIPP (844 strani)
 • Urejena sodna praksa z vzorci dokumentov (1.262 strani)
VEČ

dr. Plavšak, dr. Vrenčur:
Komentar Stvarnopravnega zakonika z zakonom

 • Stvarno pravo, komentar Stvarnopravnega zakonika (1.188 strani)
VEČ

dr. Plavšak, dr. Vrenčur:
Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1) z novelo ZZK-1E - Razširjena uvodna pojasnila

 • Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1) z novelo ZZK-1E - Razširjena uvodna pojasnila (237 strani)
VEČ

dr. Plavšak:
Komentar Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1)

 • Komentar Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1) (401 strani)
VEČ

dr. Plavšak in drugi:
Komentar Obligacijskega zakonika (OZ) - Splošni del

 • Komentar splošnega dela Obligacijskega zakonika (1.263 strani)
VEČ

dr. Plavšak in drugi:
Komentar Obligacijskega zakonika (OZ) - Posebni del (v 2 delih)

 • Komentar posebnega dela Obligacijskega zakonika v dveh delih (925 strani, 729 strani)
VEČ

A. Velkovrh:
Gradbeni priročnik

 • Za: investitorje, projektante, izvajalce in nadzornike
 • Konkretni nasveti in navodila pred, med in po končanju gradnje.
 • 289 strani
 • Pripravljen na dan veljavnosti 22.6.2020.
VEČ

M. Lajevec, E. Žgajnar:
Komentar Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ)

 • 1. knjiga: Komentar zakona ZIZ (1.188 strani)
 • 2. knjiga: Priročnik za uporabnika ZIZ (237 strani)
 • 3. knjiga: Priročnik Delo in stroški izvršitelja, Komentar Pravilnika o opravljanju službe izvršitelja in Komentar Pravilnika o tarifi za plačilo dela izvršiteljev in o povračilu stroškov v zvezi z njihovim delom (197 strani)
VEČ

dr. Etelka Korpič Horvat, Lidija Apohal Vučković, Irena Ilešič Čujovič, Nataša Musar Mišeljić:

KOMENTAR ZAKONA O SISTEMU PLAČ V JAVNEM SEKTORJU (ZSPJS)

 • Komentar Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (481 strani)
VEČ

NOVO!
dr. Bojan Podgoršek in drugi:
Komentar Zakona o notariatu (ZN)

 • Komentar Zakona o notariatu (ZN), cca 400 strani
VEČ

NOVO!
dr. Luka Tičar in drugi:
Komentar Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1)

 • Komentar Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), cca 600 strani
VEČ

TFL NAROČNIŠKI PAKETI

Za vas smo pripravili posebne ugodnosti ter prilagodili vsebino naročniških paketov, da ustreza točno vam in vašim potrebam.

Izberite osnovni ali napredni TFL naročniški paket.

POVSEM PRILAGOJENI VAŠIM POTREBAM

Izberite svoj paket Pošljite povpraševanje

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
 
x - Dialog title
dialog window