Navigacija
Portal TFL

Kdo smo in kaj delamo?

Predstavitev

Podjetje Tax-Fin-Lex je bilo ustanovljeno leta 2004 in je vzpostavilo istoimenski portal Tax-Fin- Lex (krajše: TFL), ki je osrednje spletno mesto v Sloveniji, kjer na enem mestu najdete ažurne in med seboj povezane informacije z davčnega, računovodsko-finančnega in pravnega področja. Portal vsebuje razne strokovne članke in nasvete v zvezi z davki, strokovno vsebino z računovodsko-finančnega področja, obrazce, pravilnike ter vso veljavno slovensko zakonodajo v aktualni in preteklih verzijah (čistopisi) s povezavami na sodno prakso slovenskih sodišč.

Ekipa Tax-Fin-Lex

Naša dejavnost je:

 • spremljanje, zbiranje, obdelava podatkov in vsakodnevno ažuriranje podatkovnih baz, ki vsebuje informacije s področja davkov, računovodstva in financ ter prava
 • 24/7/365 delovanje spletnega portala Tax-Fin-Lex
 • Priprava dnevnih novic s poslovno-zakonodajnega področja (brezplačne dnevne Lex-Novice)
 • Publiciranje aktualnih in zanimivih prispevkov portala Tax-Fin-Lex v elektronskem brezplačnem tedniku TFL Glasnik in ostalih strokovnih medijih.
 • individualno davčno in računovodsko svetovanje
 • Organizacija in priprava strokovnih seminarjev ter drugih dogodkov
 • Razvoj in vzdrževanje informacijskih sistemov za obdelavo, hranjenje in publiciranje dokumentov.
 • Specializirani smo na področju pravne informatike, obdelave besedil, prepoznave hierarhične strukture dokumentov, njihovih besedil, njihovih najmanjših pomenskih elementov (člen, odstavek, alinea, točka,..) in njihove vsebine. Največ izkušenj imamo na področju obdelave zakonskih besedil in računalniško podprte izdelave vseh verzij čistopisov predpisov v časovnici (celoten življenski cikel predpisa od prve objave, sprememb in razveljavitve) in računalniško podprtega povezovanja z ustrezno sodno prakso, komentarji, strokovnimi članki itd.

Naši dosežki

Naši certifikati

Naše podjetje je pridobilo dva certifikata poslovne odličnosti:

Excellent SME

SME Certifikat

Spletni certifikat »Odlično srednje, malo ali mikro podjetje« oziroma »Excellent SME Slovenia« je priznanje za odlično poslovanje, ki ga Gospodarska zbornica Slovenije v sodelovanju z uveljavljeno bonitetno hišo Coface Slovenija izdaja najboljšim srednjim, malim in mikro podjetjem, ki kljub zaostrenim gospodarskim razmeram še vedno poslujejo korektno in pozitivno.Tako jim povečuje kredibilnost in jih izpostavlja kot primere dobre poslovne prakse. Poglavitni nameni izdaje certifikata so povečevanje transparentnosti trga, promocija dobrih srednjih, malih in mikro podjetij, promocija varnega poslovanja in promocija dobrih poslovnih običajev, kar so tudi smernice EU za spodbujanje malih in srednjih podjetij k večji poslovni odličnosti.
Osnova za izdajo certifikata je bonitetna ocena in redni monitoring bonitetne hiše Coface Slovenija.


Zlata bonitetna ocena odličnosti

Tax-Fin-Lex s ponosom objavlja dejstvo, da spada med 0,7% najboljših pravnih subjektov v Sloveniji, ki se uvršča v najvišji razred zlate bonitetne odličnosti AAA.

Zlato bonitetno odličnost AAA v Sloveniji dosega zgolj 1.195 podjetij, registriranih je približno 163.000. Naše podjetje Tax-Fin-Lex d.o.o. je letos že tretjič zapored prejelo bonitetno oceno odličnosti AAA in si s tem pridobilo zlato bonitetno odličnost, kamor se uvršča le 4,2% podjetij v Sloveniji.

Gre za prestižno edicijo zlate bonitetne odličnosti, ki jo družba Bisnode AB podeljuje na evropski ravni. Uspešnost poslovanja podjetja Tax-Fin-Lex se kaže v visoki bonitetni oceni AAA, ki še posebej v današnjih težkih gospodarskih razmerah pomaga pri doseganju verodostojnosti in varnosti pri kupcih. Pridobljen certifikat poslovne odličnosti in s tem povezana finančna stabilnost družbe je zagotovilo vsem kupcem programske opreme za dogloročno zagotavljanje garancije in izpeljavo zastavljenih projektov v dogovorjenih rokih, kar je danes zelo redko. Verjamemo tudi, da bo pridobljen certifikat odlična garancija za sklepanje poslov in sodelovanj v tujini, kjer je velika stopnja zaupanja in kredibilnosti med partnerji še večjega pomena.

Kaj je bonitetna ocena odličnosti?

Bonitetna ocena odličnosti predstavlja bonitetno vrednost posameznika, poslovnih subjektov ali celo držav. V našem primeru govorimo o poslovnih subjektih. Je ocena, kako bonitetne hiše na osnovi in prepletu različnih kriterijev ocenjujejo boniteto subjekta skozi daljše preteklo in sedanje obdobje.

Med drugim so sestavni del ocene tudi ocene plačilne sposobnosti ter navad poslovanja poslovnih subjektov, kreditna sposobnost, zadolženost, dobičkonosnost in razni drugi kriteriji tveganosti poslovanja s podjetjem.

Najvišja ocena poslovnega subjekta, ki izkazuje bonitetno odličnost, predstavlja tako najbolj zanesljiv, kredibilen in nizko tvegan poslovni subjekt za sodelovanje za vse vključujoče poslovne partnerje: dobavitelje, kupce, zavarovalnice, banke in druge poslovne partnerje.

Kaj je zlata bonitetna ocena odličnosti?

Zlata boniteta odličnosti predstavlja nadpovprečno bonitetno vrednost med podjetji, ki boniteto odličnosti izkazujejo že tri leta zapored. Temelji na računovodskih izkazih in drugih dinamičnih kazalnikih podjetij ter napoveduje nadpovprečno varno in uspešno poslovanje podjetja v naslednjih dvanajstih mesecih.

Podjetja z zlato boniteto odličnostjo poslujejo z nadpovprečnimi rezultati ter izpolnjujejo stroge kriterije za doseganje izredno nizke verjetnosti za nastanek negativnih dogodkov v prihodnjih dvanajstih mesecih.

 • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,15 % verjetnost),
 • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,93 % verjetnost),
 • blokada transakcijskih računov subjekta več kot 60 dni nepretrgoma oziroma več kot 90 dni pretrgoma (< 0,98 % verjetnost).

Gospodarski subjekti z zlato boniteto odličnosti AAA imajo kar 74-odstotno verjetnost, da boniteto odličnosti ohranijo tudi v naslednjem letu.

Metodologija bonitetne ocene odličnosti razvršča poslovne subjekte na podlagi kriterijev uspešnosti in likvidnosti v bonitetne razrede. Certifikat bonitetne odličnosti lahko prejmejo le poslovni subjekti, ki so uvrščeni v najvišji bonitetni razred, kar pomeni, da so prejemniki certifikata najbolj likvidni in najuspešnejši poslovni subjekti.

Osrednji kazalci pri določanju bonitetne ocene so sledeči: čista donosnost sredstev, koeficient obračanja sredstev, zadolženost, plačilna sposobnost, kreditna izpostavljenost in servisiranje dolga. Obdobje ocenjevanja za oceno bonitetne odličnosti je vedno celotno poslovno leto. Predmet ocenjevanja so vsi profitni poslovni subjekti razen zavarovalnic in bank.

Bonitetna ocena odličnosti predstavlja nadpovprečno bonitetno vrednost gospodarskih subjektov. Je ocena, kako bonitetne hiše na osnovi in prepletu različnih kriterijev ocenjujejo boniteto subjekta skozi daljše preteklo in sedanje obdobje. Med drugim so sestavni del ocene tudi ocene plačilne sposobnosti ter navad poslovanja poslovnih subjektov, kreditna sposobnost, zadolženost, dobičkonosnost in razni drugi kriteriji tveganosti poslovanja s podjetjem. Temelji na računovodskih izkazih subjektov za zadnje poslovno leto in napoveduje varnost poslovanja v naslednjih 12-ih mesecih. Bonitetno oceno odličnosti imajo najboljša podjetja s ključno diferencialno prednostjo pri poslovanju.

Podjetja, ki izkazujejo bonitetno odličnost, predstavljajo najbolj zanesljiv, kredibilen in nizko tvegan poslovni subjekt za sodelovanje z vsemi poslovnimi partnerji, tako strankami, kupci, dobavitelji, kot tudi zavarovalnicami, bankami ter drugimi poslovnimi partnerji. Certifikat je evropsko priznan in razpoznaven.

Okoljski certifikat ISO 14001

V postopku pridobivanja.
Okoljska politika družbe Tax-Fin-Lex d.o.o.

Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window