Navigacija

TFL Izobraževanja / Računovodsko-davčni vidik gradbenih pogodb - v živo in preko spleta!

 • Izobraževanje

  Računovodsko-davčni vidik gradbenih pogodb - v živo in preko spleta!

  • za naročnike na storitve portala TFL je cena izobraževanja 250 EUR + DDV
  • za ostale udeležence je cena 280 EUR + DDV
 • DATUM

  sreda, 11.11.2020 od 9.00 do 14.15

 • LOKACIJA

 • Prijava
 • 1 kreditna točka iz izbirnih vsebin
  Po dogovoru z IZS bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na posvetu pridobili 1 kreditna točka iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.
1 kt iz izbirnih vsebin pri IZS

Seminar bo potekal v živo s sočasnim prenosom preko spletne platforme ZOOM. Način udeležbe
(v živo ali preko spleta) ustrezno označite ob prijavi.

Računovodsko-davčni vidik gradbenih pogodb

Vsebina in oblika gradbene pogodbe je osnova za računovodsko spremljanje gradbenih poslov, ki so tudi z vidika davka na dodano vrednost (DDV) različno obravnavani. Za zaposlene v gradbeni dejavnosti je pomembno, da razumejo tudi računovodski in davčni vidik gradbenih pogodb - tako z vidika izvajalcev, kot tudi naročnikov. Spremembi slovenske gradbene zakonodaje je sledila tudi sprememba na področju računovodskih rešitev.

Na tokratnem seminarju bomo najprej predstavil teoretične podlage računovodskih standardov – tako slovenskih kot mednarodnih. Spremembe, ki sta jih doživeli obe zbirki so povezane z načinom pripoznavanja prihodkov. Obstajale so različne računovodske prakse, ki so vodile v neprimerljivost izkazov med posameznimi gradbenimi podjetji. Z novo ureditvijo so predpisane metode za določanje stopnje izpolnjenosti (stopnje dokončanja) gradbenih pogodb. Podjetje izbere eno izmed treh metod.

Pretežni del časa bomo namenili operativnemu spremljanju gradbenih pogodb z vidika prejetih in izdanih dokumentov, ki so potrebni za pravilno računovodsko spremljanje. Povsem na koncu bomo na zgledih prikazali računovodsko obravnavo različnih pogodb. Zgledi bodo predstavljeni na portalu Tax-fin-lex, kjer so povezani z vsemi relevantnimi členi iz zakonov, vključeni pa bodo tudi v seminarsko gradivo.

KOMU JE IZOBRAŽEVANJE NAMENJENO?

Vsebina seminarja je primerna za vse zaposlene v gradbenih podjetjih, ki niso v funkciji računovodij, morajo pa skrbeti za dokumentacijo za spremljanje gradbenih projektov. Z udeležbo na seminarju bodo lahko postali kompetentni sogovorniki računovodjem in vodjem.

Ta seminar je tudi priložnost za računovodje in zaposlene v kontrolingu gradbenih podjetij, da skupaj s svojimi sodelavci sistematično preverijo, katere informacije so potrebne zaposlenim v nabavi, prodaji, vodjem gradbišč in nenazadnje tudi lastnikom, da razumejo potrebo po pravočasnosti in vsebini dokumentacije za potrebe računovodskih oddelkov.

KORISTI ZA UDELEŽENCE

 • V trajno last boste dobili video posnetek z razlago vseh računovodskih izkazov
 • Opozorili vas bomo na 'računovodsko' relevantne člene iz gradbene zakonodaje
 • Spoznali boste razliko med zunanjim poročanjem in poročanjem za potrebe podjetja
 • Izboljšali boste komunikacijo med oddelki v podjetju

PROGRAM

9.00 – 10.30
Računovodski izkazi v gradbenih podjetjih
 • Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida v gradbenih podjetjih - primeri letnih poročil
 • Posamezne gospodarske kategorije – vpliv na izkaze
  • Prihodki
  • Odhodki – stroški dela, stroški materiala in storitev
  • Rezervacije
  • Časovne razmejitve
  • Zaloge
  • Osnovna sredstva in neopredmetena sredstva
  • Naložbene nepremičnine
  • Najemi
 • Razlike med zunanjim poročanjem in poročanjem za notranje potrebe (kontroling)
10.30 – 11.00
Odmor s pogostitvijo
11.00 – 12.30
Zakonske podlage gradbenih pogodb in računovodsko evidentiranje
 • Kratek vpogled v zakonske podlage pri gradbenih pogodbah
 • Davek na dodano vrednost – posebnosti
 • Različne metode ugotavljanje stopnje dokončanosti (izpolnjenosti)
 • Stroškovna mesta in stroškovni nosilci - ključi za porazdelitev stroškov
 • Operativno spremljanje gradbenih pogodb (projektov)
  • Evidentiranje izdanih gradbenih situacij
  • Prejeti računi za material in storitve
  • Zadržana sredstva in garancije
  • Osnovna sredstva in gradbeni projekti
12.30 – 12.45
Krajši odmor
12.45 – 14.15
Zgledi računovodskega evidentiranja gradbenih projektov v povezavi z DDV obravnavo
 • Gradnja za trg
 • Gradnja za znanega naročnika – gradbena storitev
 • Naložbena nepremičnina
 • Gradnja za lastne potrebe
 • Oddajanje nepremičnin v najem

KDO BO Z VAMI

Silva Koritnik Rakela, univ.dipl.ekon.

Silva Koritnik Rakela, univ.dipl.ekon.

Predavateljica in avtorica učnih gradiv iz Izobraževalne hiše Cilj, d.o.o. Svojo poklicno pot je pričela na področju informatike, kot organizatorka na področju računovodstva. V času privatizacije slovenskih podjetij je bila vključena v številne projekte ocenjevanja podjetij in priprave privatizacijskih načrtov, kot pooblaščena revizorka pa je več kot 15 let sodelovala pri revizijah številnih mednarodnih podjetij.

Prijava

Vljudno vabljeni!

Tax-Fin-Lex d.o.o.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window