Navigacija

TFL Izobraževanja / Problematika evidentiranja območij stvarnih služnosti, stavbnih pravic in gradbenih parcel

 • Izobraževanje

  Problematika evidentiranja območij stvarnih služnosti, stavbnih pravic in gradbenih parcel

 • CENA

  • za naročnike na storitve portala TFL je cena 200 eur + DDV
  • za vse ostale je redna cena izobraževanja 220 eur + DDV

   

  Izobraževanje JE vključeno v določene naročniške pakete Portala TFL

 • DATUM

  četrtek, 14.9.2023 od 9.00 do 12.15

 • LOKACIJA

  Spletna učilnica

 • Prijava
 • 3 kreditne točke, sklop A pri ZAPS

  Po dogovoru z ZAPS bodo pooblaščeni člani za udeležbo na seminarju pridobili 3 kreditne točke.

  3 kreditne točke iz izbirnih vsebin pri IZS

  Po dogovoru z IZS bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na posvetu pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

3 kt pri ZAPS - sklop A
3 kt pri IZS iz izbirnih vsebin

 

Spletni seminar: Problematika evidentiranja območij stvarnih služnosti, stavbnih pravic in gradbenih parcel

 

Seminar je namenjen predstavitvi in komentiranju zelo aktualne problematike evidentiranja območij stvarnih pravic v katastru nepremični, kakor tudi določanju gradbenih parcel ter njihovemu vpisovanju v kataster nepremičnin. Zakonski okvir za to predstavljata Zakon o katastru nepremičnin (ZKN) in Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3), ki sta se pričela uporabljati v letu 2022. Predavatelja bosta združila geodetske in civilnopravne vidike obravnavane problematike ter opozorila na določene nejasnosti oz. na pravilno razumevanje teh novih institutov v sistemu nepremičninskega stvarnega prave.

Seminar je namenjen vsem tistim, ki se ukvarjajo z nepremičninskim javnim in zasebnim pravom, kakor tudi urbanistom in vsem tistim, ki se ukvarjajo z inženirskim delom katastrskega prava (notarji, geodeti, projektanti, odvetniki, sodniki, državni odvetniki, posredniki v prometu z nepremičninami, zaposlenim v državnih organih – geodetskih upravah, upravnih enotah in drugih državnih organih, v organih samoupravnih lokalnih skupnosti, katerih delo je povezano z nepremičninami, upraviteljem v postopkih zaradi insolventnosti ipd.).

PROGRAM

9.00 10.30  
   
 • Določanje povezave stavba – parcele
 • Način vpisa območja služnosti in stavbne pravice v kataster nepremičnin
 • Določitev gradbene parcele ter njen vpis v kataster nepremičnin
 • Spreminjanje mej parcel
10:30 10:45 Odmor
10:45 12:15  
   
 • Vpliva evidentiranega območja pravice na odločanje in izvrševanje vpisov v zemljiški knjigi
 • Sistemska razlaga nekaterih pravil ZKN o evidentiranju območja pravic v katastru nepremičnin 
 • Prenos stvarne služnosti in stavbne pravice pri parcelaciji (vpliv evidentiranega območja na izvajanje poočitev v zemljiški knjigi)
 • Sistemska razlaga pravil ZUreP-3 o pravnem prometu z gradbeno parcelo stavbe

 

KDO BO Z VAMI

mag. Marijana Vugrin

mag. Marijana Vugrin

Po osnovni izobrazbi je geodetka, magistrirala pa je s področja urbanizma in prostorskega načrtovanja. Zaposlena je v podjetju Digi Data, d. o. o., kjer opravlja operativne in raziskovalne naloge ter vodi projekte s področja nepremičnin. Z nepremičninskimi evidencami in podatki, ki se vodijo v njih, se ukvarja že več kot petintrideset let in je bila del ekipe pri skoraj vseh večjih nepremičninskih projektih v Sloveniji. Kot predstavnica Inženirske zbornice Slovenije in Gospodarskega združenja geodetskih izvajalcev sodeluje tudi pri implementaciji novega Zakona o katastru nepremičnin v prakso in je članica skupne posvetovalne skupine za koordinacijo aktivnosti v prehodnem obdobju uvajanja pravil ZKN, ki jo je imenovala Geodetska uprava. V minulih letih je predavala o nepremičninah na številnih seminarjih, delavnicah in strokovnih srečanjih ter podajala svoje  znanje uporabnikom v strokovnih člankih v publikacijah, ki obravnavajo urejanje nepremičnin. Poleg tega je tudi izpraševalka na strokovnih izpitih Inženirske zbornice za področje nepremičninskih evidenc.

Prijava

Vljudno vabljeni!

Tax-Fin-Lex d.o.o.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window