Navigacija

TFL Izobraževanja / Kaj prinaša novela ZGD-1K - pregled glavnih sprememb

 • Izobraževanje

  Kaj prinaša novela ZGD-1K - pregled glavnih sprememb

  • za naročnike na storitve portala TFL je cena 49 eur + DDV
  • za vse ostale je redna cena izobraževanja 59 eur + DDV

   

  Izobraževanje JE vključeno v naročniške pakete Portala TFL

 • DATUM

  četrtek, 22.4.2021 od 9.30 do 11.00

 • LOKACIJA

  Spletna učilnica

 • Prijava

Spletni seminar: Kaj prinaša novela ZGD-1K - pregled glavnih sprememb

Januarja 2021 je bila v Državnem zboru RS sprejeta novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) – novela K. Z njo je zakonodajalec posegel v, spremenil in dopolnil nekatere določbe in institute temeljnega zakona slovenskega pravnega reda, ki ureja gospodarske družbe, korporacijsko upravljanje ter pravice delničarjev oz. družbenikov.

Eden izmed povodov za noveliranje ZGD-1 je bila tudi potreba po implementaciji t.im. druge Direktive o pravicah delničarjev (Direktiva (EU) 2017/828; tudi Shareholder Rights Directive oz. SRD II), katere cilj je spodbujati dolgoročnejšo udeležbo oz. sodelovanje delničarjev.

Tako so z novelo K v ZGD-1 umeščene določbe o identifikaciji delničarjev; implementiran je režim, ki olajšuje uveljavljanje pravic delničarjev; ter okrepljeni so sistemi obvladovanja nasprotja interesov, ki dajejo delničarjem boljši pregled in kontrolo nad posli, ki jih družba sklepa s povezanimi osebami, ter nad prejemki članov organov vodenja in nadzora v družbi.

Podrobneje se bo uredil tudi položaj ter transparentnost delovanja institucionalnih vlagateljev, upravljalcev premoženja (asset managers) ter svetovalcev za glasovanje, vse z namenom vključevanja delničarjev ter varstva in uresničevanja njihovih interesov in pravic.

Na spletnem seminarju se boste podrobneje seznanili z zgoraj povzetimi novostmi, ter drugimi, povečini manjšimi vsebinskimi sklopi novosti, ki jih prinaša novela ZGD-1K.

Seznanili se boste

 • z nadgrajenim sistemom obvladovanja nasprotij interesov
 • z obveznostjo priprave politike prejemkov, in drugimi novimi politikami v gospodarskih družbah (politika raznolikosti, politika sodelovanja)
 • s tem, kdaj je tudi v družbi d.o.o. obvezen nadzorni svet
 • z novimi pojmi, katerih definicije se vnašajo (ali spreminjajo) v ZGD-1
 • s tem, v kakšnem jeziku lahko poslovodstvo slovenske družbe komunicira z delavci
 • z obveznostmi gospodarskih družb glede fizičnega (poštnega) ter elektronskega naslova
 • s tem, kdo ne more ustanoviti oz. postati družbenik gospodarske družbe

Komu je seminar namenjen

 • članom organov vodenja in nadzora v gospodarskih družbah, vodstvenim delavcem in pravnikom v pravnih službah podjetij 
 • vsem vrstam vlagateljev, tako zasebnim kot institucionalnim
 • finančnim in davčnim svetovalcem 
 • vsem, ki jih zanimajo pravo gospodarskih družb ter sistemi korporacijskega upravljanja

KDO BO Z VAMI

Jan Primožič

Jan Primožič

Odvetnik v odvetniški pisarni Schoenherr v Sloveniji. Glavni področji njegovega dela sta transakcije in gospodarsko-pravno svetovanje. V okviru transakcijske prakse se osredotoča na združitve in prevzeme (M&A), zlasti na nakupe in prodaje gospodarskih družb ter joint venture podjeme. Poleg tega svetuje strankam glede vseh zadev iz širšega gospodarsko-pravnega področja, vključno z vprašanji korporacijskega prava (npr. izvedbe kapitalskih sprememb, uravnoteženje interesov članov organov vodenja in nadzora ter drugih deležnikov v gospodarskih družbah, ipd.), pogodbenega prava (npr. izvedbe statusnih sprememb, korporacijske reorganizacije, ipd.), ter svetovanjem v sporih (npr. spori glede pogodbene odškodninske odgovornosti iz M&A pogodb, spori med deležniki v gospodarskih družbah, tj. med delničarji oz. družbeniki, družbo in (nekdanjimi) člani organov vodenja in nadzora, ipd.).

Prijava

Vljudno vabljeni!

Tax-Fin-Lex d.o.o.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window