Navigacija

TFL Izobraževanja / EcoLex Life: Okoljska tveganja in škoda - voda in tla

 • Izobraževanje

  EcoLex Life: Okoljska tveganja in škoda - voda in tla

 • Brezplačno, potrebna je prijava!

 • DATUM

  četrtek, 3.10.2019 od 9.15 do 12.30

 • LOKACIJA

  Hiša Evropske unije, Dunajska 20, Ljubljana

 • Prijava

OKOLJSKA TVEGANJA IN ŠKODA - VODA IN TLA

Direktiva o okoljski odgovornosti in slovenski Zakon o varstvu okolja jasno določata, da je povzročitelj okoljske škode ali neposredne nevarnosti take škode skladno z načelom “onesnaževalec plača” odgovoren za izvedbo preventivnih in sanacijskih ukrepov. Zaradi visokih stroškov sanacije, lahko okoljski incident podjetje vodi tudi v stečaj.

Kakšna so možna okoljska tveganja vašega poslovanja? Lahko kaj izboljšate?

S pomočjo orodja za oceno tveganj bomo na brezplačni praktični delavnici pregledali različne vplive, ki jih lahko ima podjetje na segmente okolja – voda, tla, zrak, narava. Udeleženci se bodo seznanili z okoljsko zakonodajo in dobili praktične nasvete, kako zmanjšati tveganje za nastanek okoljske škode.

Na delavnici boste izvedeli:

 • kateri so predpisi, ki jih morate poznati in upoštevati;
 • kakšne obveznosti izhajajo iz instituta okoljske odgovornosti;
 • kakšne so lahko finančne posledice kršitve predpisov in povzročitve okoljske škode;
 • primere najbolj pogostih napak, ki jih delajo upravljavci, zaradi katerih lahko prihaja do negativnega vpliva na tla oziroma vode;
 • preventivne ukrepe s katerimi se zmanjša oziroma prepreči vnos nevarnih snovi v tla oziroma vode.

Dodatne koristi za udeležence:

 • pridobili boste praktične nasvete s strani strokovnjakov;
 • zagotovili vam bomo brezplačni dostop do okoljske zakonodaje na portalu ecolex.si;
 • razumeli boste, katera okoljska zakonodaja vas zavezuje.

KOMU JE DELAVNICA NAMENJENA?

 • podjetjem, podjetnikom in obrtnikom;
 • IED zavezancem;
 • Seveso obratom;
 • zavarovalnicam;
 • panožnim in podjetniškim združenjem.

Brezplačna delavnica poteka v okviru projekta EcoLex Life, ki je omogočena s podporo programa LIFE, finančnega instrumenta Evropske unije. Projekt EcoLex Life sta v program LIFE, ki bo potekal 2,5 leti, skupaj prijavili podjetji Tax-Fin-Lex d.o.o., kot nosilec projekta in PristopMedia d.o.o., kot partner za komunikacijsko podporo, in zanj, med več kot 800 prijavljenimi projekti iz vseh držav članic EU, prejela sredstva za njegovo izvajanje v Sloveniji. Izvajanje projekta sofinancira tudi Ministrstvo za okolje in prostor.

PROGRAM

9.15 – 9.30
Registracija
9.30 – 9.45
Lea Tomažič
Na splošno o okoljski odgovornosti: zakaj je dobro preveriti okoljsko tveganje?
9.45 – 10.45
Margita Žaberl
Pregled okoljskih tveganj in preventiva
10.45 – 11.00
Pogostitev
11.00 – 12.15
Polona Druks Gajšek
Pogoste napake in preventivni ukrepi za vode in tla
12.15 – 12.30
Razprava, vprašanja, anketa

KDO BO Z VAMI

Lea Tomažič

Lea Tomažič

Univerzitetna diplomirana pravnica, ki je svojo poklicno pot začela kot sodniška pripravnica na Višjem sodišču v Ljubljani. Po opravljenem pravosodnem izpitu se je zaposlila pri ugledni slovenski odvetniški pisarni kot odvetniška kandidatka, po selitvi na Novo Zelandijo v začetku leta 2016 pa je dodatne izkušnje pridobila z delom v eni izmed vodilnih odvetniških pisarn na območju Avstralazije. Ekipi projekta EcoLex Life se je pridružila julija 2018 kot Vsebinski vodja, kjer se osredotoča predvsem na izboljšanje učinkovitosti izvajanja sistema okoljske odgovornosti v Sloveniji.

Margita Žaberl

Margita Žaberl

Univ. dipl. biol., je diplomirala leta 2000 na Biotehniški fakulteti na Oddelku za biologijo. Od takrat naprej se profesionalno ukvarja s področjem varstva okolja, konkretneje s presojami vplivov na okolje in pripravo dokumentacije za različne tipe okoljevarstvenih soglasij/dovoljenj. Kot vodja projekta priprave okoljskega dela dokumentacije sodeluje pri številnih zahtevnih projektih tako za objekte državnega pomena kot tudi druge okoljsko zahtevne posege.
Polona Druks Gajšek

Polona Druks Gajšek

Univ. dipl. inž. kem. inž.,je diplomirala na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani - smer kemijska tehnologija. Leta 2000 se je zaposlila v Eurofins ERICo Slovenija d.o.o. oziroma njegovemu predhodniku ERICo, Inštitut za ekološke raziskave kot vodja projektov na področju odpadnih voda, okoljskih monitoringov in svetovanj, leta 2013 je postala vodja področja odpadnih voda in zraka, z letom 2018 pa vodja področja vode in zrak. Odgovorna je za izdelavo programov in izvajanje prvih meritev in obratovalnih monitoringov odpadnih voda za industrijske naprave, čistilne naprave in odlagališča, terenska preskušanja, izvedbo celovitih okoljskih monitoringov, izdelovalo/svetovanje pri pridobitvi okoljevarstvenih dovoljenj, izdelavo izhodiščnih poročil v okviru Uredbe IED, sodeluje pri izdelavi poročil o vplivih na okolje. Od leta 2010 sodeluje s Šolo za strojništvo, geotehniko in okolje iz Velenja kot zunanja predavateljica za strokovne predmete.

Prijava

Vljudno vabljeni!

Tax-Fin-Lex d.o.o.

Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window