Navigacija

TFL Izobraževanja / Okoljevarstveni postopki po novem - vpliv spremenjene zakonodaje (ZIUZEOP)

 • Izobraževanje

  Okoljevarstveni postopki po novem - vpliv spremenjene zakonodaje (ZIUZEOP)

  • za naročnike na storitve portala TFL je cena 170 eur + DDV
  • za vse ostale je redna cena izobraževanja 190 eur + DDV
 • DATUM

  četrtek, 10.9.2020 od 9.00 do 12.00

 • LOKACIJA

  TAX-FIN-LEX d.o.o., Železna cesta 18, Ljubljana

 • Prijava
 • 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin pri IZS

  Po dogovoru z IZS bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na posvetu pridobili 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

  3 kreditne točke, sklop A pri ZAPS

  Po dogovoru z ZAPS bodo pooblaščeni člani za udeležbo na seminarju pridobili 3 kreditne točke.

2 kt iz izbirnih vsebin pri IZS
3 kt pri ZAPS

Okoljevarstveni postopki po novem
- vpliv spremenjene zakonodaje (ZIUZEOP)

 

Na seminarju se boste seznanili s pregledom okoljevarstvenih postopkov, ki se izvajajo pri sprejemanju prostorskih aktov in pridobivanju gradbenih dovoljenj.

Poudarek bo na novostih, ki jih v postopke prinašajo zadnje spremembe zakonodaje, predvsem Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 (ZIUZEOP).

Seznanili se boste:

 • s spremembami glede pravnega varstva v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja (dokončnost/pravnomočnost GD, stranski udeleženci, nevladne organizacije, civilne iniciative)
 • z zahtevami za dokumentacijo v postopku izdaje gradbenega dovoljenja za objekte z vplivi na okolje
 • z zahtevami za mnenja pristojnih služb v postopku izdaje gradbenega dovoljenja
 • s tipi in vsebino dokumentov, ki se izdelujejo za različne okoljevarstvene postopke
 • z razliko med poimensko zelo podobnimi, postopkovno in vsebinsko pa zelo različnimi vrstami soglasij in dovoljenj, kot so okoljevarstveno soglasje, naravovarstveno soglasje, vodno soglasje, predhodni postopek, celovita presoja vplivov na okolje, presoja vplivov na okolje, okoljsko poročilo, poročilo o vplivih na okolje, SEVESO dovoljenje, IED dovoljenje, dovoljenja po 82. členu, vodno dovoljenje, itd.

PET KORISTI ZA UDELEŽENCE

 • lažje načrtovanje investicijskega ciklusa
 • jasen in kompakten pregled vseh možnih okoljevarstvenih postopkov
 • spoznavanje vseh deležnikov v navedenih postopkih
 • praktični vidiki priprave dokumentacij in sodelovanja v postopkih
 • napoved prihajajočih sprememb področne zakonodaje

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN

 • investitorjem
 • projektantom
 • pripravljalcem dokumentacij oz. vlog za navedene postopke
 • upravnim delavcem v postopkih, ki vključujejo okoljevarstveno soglašanje/dovoljevanje
 • občinskim službam, ki delujejo na področju investicij, urejanju prostora in varstvu okolja

PROGRAM

 • Novostih, ki jih v okoljske postopke prinaša Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 (ZIUZEOP)
 • Napovedane spremembe področne zakonodaje (PVO uredba, zakon o varstvu okolje)
 • Presoja vplivov na okolje in okoljevarstveno soglasje
 • Predhodni postopek
 • Ostala soglasja/mnenja (naravovarstveno, vodno)
 • Prostorski akti in celovita presoj vplivov na okolje
 • Pregled postopkov okoljevarstvenih dovoljenj
 • Razprava

KDO BO Z VAMI

Margita Žaberl

Margita Žaberl

Univ. dipl. biol., je diplomirala leta 2000 na Biotehniški fakulteti na Oddelku za biologijo. Od takrat naprej se profesionalno ukvarja s področjem varstva okolja, konkretneje s presojami vplivov na okolje in pripravo dokumentacije za različne tipe okoljevarstvenih soglasij/dovoljenj. Kot vodja projekta priprave okoljskega dela dokumentacije sodeluje pri številnih zahtevnih projektih tako za objekte državnega pomena kot tudi druge okoljsko zahtevne posege.
Prijava

Vljudno vabljeni!

Tax-Fin-Lex d.o.o.

Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window