Navigacija

TFL Izobraževanja / Zaključevanje poslovnega leta in DDPO obračun (tako za SRS kot MSRP uporabnike)

 • Izobraževanje

  Zaključevanje poslovnega leta in DDPO obračun (tako za SRS kot MSRP uporabnike)

  • za naročnike na storitve portala TFL je cena izobraževanja 190 EUR + DDV
  • za ostale udeležence je cena 220 EUR + DDV
 • DATUM

  četrtek, 19.12.2019 od 9.00 do 14.15

 • LOKACIJA

  TAX-FIN-LEX d.o.o., Železna cesta 18, Ljubljana

 • Prijava

Zaključevanje poslovnega leta in DDPO obračun (tako za SRS kot MSRP uporabnike)

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) doživlja stalne spremembe, saj bomo za leto 2019 (verjetno) uporabljali že 25. verzijo, ki bo spremenila davčno obravnavo odhodkov povezanih z najemi. Čeprav zadnje spremembe niso posegle v zasnovo zakona, se v praksi porajajo številna vprašanja. Veliko jih je povezanih s pravili računovodenja, ki so se za uporabnike zbirke MSRP in SRS v letu 2019 spremenila.

Računovodsko evidentiranje dogodkov je pomembno tudi za sestavitev davčnih obračunov v prihodnjih obdobjih, saj obstajajo številne razlike med obravnavo prihodkov in odhodkov za poslovne namene in za davčne namene. Prav zato je seminar razdeljen v dva vsebinska sklopa - računovodski in davčni, ki pa se bosta pri izvajanju prepletala. Predavateljici sta izbrali teme, na katere na svojem strokovnem področju največkrat odgovarjata.

V zadnjem delu seminarja bo dovolj časa za vprašanja udeležencev in po končanem seminarju za tiste, ki ste začetniki v stroki. V kolikor imate bolj zahtevno vprašanje ga v pisni obliki pošljite na TFL Izobraževanja že pred izvedbo seminarja.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN?

Seminar je namenjen vsem, ki ste v podjetjih ali skupinah podjetij zadolženi za sestavitev davčnega obračun davka od dohodkov pravnih oseb – tudi tistim, ki boste ta obračun sestavljali prvič. Slednjim bomo namenili čas še po zaključku seminarja.

PET KORISTI ZA UDELEŽENCE

 • V kratkem času vam bodo predstavljene spremembe v računovodenju in njihov vpliv na izkaze ter davčni obračun
 • Pridobili boste teoretične podlage s področja poslovanja med povezanimi osebami
 • Predstavili vam bomo pogoste davčne probleme v praksi na izbranih postavka DDPO
 • Znali boste izračunati odložene davke – delovni zvezek z rešitvami boste dobili v elektronski obliki
 • Vprašanja boste lahko postavljali dvema predavateljicama – davčni svetovalki in svetovalki s področja SRS in MSRP - tudi po zaključenem seminarju

PROGRAM

09.00 – 10.30
Silva Koritnik Rakela
Pravila računovodenja in problemi v praksi
 • Prehod na spremenjene računovodske standarde – poudarek na najemih
 • Popravki napak iz prejšnjih obdobij
 • Problemi v praksi (dobro ime, osnovna sredstva, finančne naložbe, rezervacije,…)
 • Spremembe SRS in MSRP v letu2019 - finančni instrumenti, prihodki, najemi in kriptovalute
10.30 – 11.00
Odmor s pogostitvijo
11.00 – 12.30
mag. Barbara Guzina
Pomembna področja obračuna DDPO
 • Poslovanje s povezanimi osebami z davčnega vidika
 • Davčni odtegljaj in odbitek tujega davka
 • Uporaba mednarodnih pogodb in EU Direktiv za znižanje davčnega bremena
 • Predlog sprememb ZDDPO-2 za leto 2019 in 2020
12.30 – 12.45
Krajši odmor
12.45 – 14.15
mag. Barbara Guzina in Silva Koritnik Rakela
Davčni obračun od postavke do postavke
 • Pregled posameznih postavk prihodkov in odhodkov
 • Povečanja in zmanjšanja davčne osnove
 • Davčne olajšave
 • Izračun davčne obveznosti obdobja in akontacije
 • Izračun in pripoznavanje odloženih davkov na zgledu (delovni zvezek z rešitvami bo posredovan v elektronski obliki)

KDO BO Z VAMI

Silva Koritnik Rakela, univ.dipl.ekon.

Silva Koritnik Rakela, univ.dipl.ekon.

Predavateljica in avtorica učnih gradiv iz Izobraževalne hiše Cilj, d.o.o. Svojo poklicno pot je pričela na področju informatike, kot organizatorka na področju računovodstva. V času privatizacije slovenskih podjetij je bila vključena v številne projekte ocenjevanja podjetij in priprave privatizacijskih načrtov, kot pooblaščena revizorka pa je več kot 15 let sodelovala pri revizijah številnih mednarodnih podjetij.

mag. Barbara Guzina

mag. Barbara Guzina

Samostojna davčna svetovalka v družbi Guzina Kavšek svetovanje d.o.o. Na davčnem področju se je izobraževala doma in predvsem v tujini in ima bogate izkušnje s področja mednarodne obdavčitve. Je redna predavateljica na seminarjih in kongresih s področja računovodstva in obdavčitve. Je tudi avtorica številnih člankov in priporočnikov s področja davkov.

Prijava

Vljudno vabljeni!

Tax-Fin-Lex d.o.o.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window