Navigacija

TFL Izobraževanja / Prehod na MSRP v praksi

 • Izobraževanje

  Prehod na MSRP v praksi

  • za naročnike na storitve portala TFL je cena 190 eur + DDV
  • za vse ostale je redna cena seminarja 220 eur + DDV
 • DATUM

  petek, 8.5.2020 od 9.00 do 14.15

 • LOKACIJA

  TAX-FIN-LEX d.o.o., Železna cesta 18, Ljubljana

 • Prijava

Prehod na MSRP v praksi

Poznavanje zbirke mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP) je za računovodske strokovnjake nujno. Vsem, ki se prvič srečujejo z zbirko MSRP bomo predstavili ustroj zbirke v primerjavi s slovenskimi računovodskimi standardi (SRS) ter na zgledih knjiženj opozorili na razlike.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN

Seminar je namenjen obstoječim uporabnikom zbirke SRS, ki nimajo veliko izkušenj z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP), in ki želijo dobiti hiter vpogled v razlike med SRS in MSRP.

Vsebina je prav tako primerna prav za vse, ki niso v funkciji računovodij, morajo pa poznati razlike med SRS in MSRP, oziroma njihov vpliv na poslovni izid podjetij. Torej tudi družbenikom in poslovodstvom ter analitikom in svetovalcem v vlogi uporabnikov računovodskih izkazov ter informatikom, ki morajo poskrbeti za informacijsko podporo.

PET KORISTI ZA UDELEŽENCE

 • Vpogled v zbirko MSRP v kratkem času
 • Prikaz razlik med SRS in MSRP
 • Obravnava sprememb z davčnega vidika
 • Prikaz učinkov prehoda iz SRS na MSRP
 • Napotki za opravljaje izpita iz poznavanja MSRP iz prve roke

PROGRAM

9.00 – 10.30
Nacionalna zakonodaja in MSRP
 • Kdaj se odločiti za uporabo zbirke MSRP
 • (Ne)povezanost ZGD-1 in MSRP
 • Postopek sprejemanja MSRP
 • Davek od dohodkov pravnih oseb
 • Letno poročanje in obvezna razkritja

Predstavitev zbirke in razlike med SRS in MSRP
 • Sistematika zbirke
 • Poštene vrednosti za računovodske namene
 • Revalorizacije opredmetenih in neopredmetenih sredstev
10.30 – 11.00
Odmor s pogostitvijo
11.00 – 12.30
Predstavitev zbirke in razlike med SRS in MSRP (nadaljevanje)
 • Poslovne kombinacije in dobro ime
 • Finančne naložbe -naložbe v podjetja v skupini, kriptovalute
 • Kapital
 • Rezervacije
 • Obveznosti
 • Prihodki
12.30 – 12.45
Krajši odmor
12.45 – 14.15
Prehod na MSRP
 • Predstavitev pravil prehoda: MSRP 1 – Prva uporaba MSRP
 • Zgled prehoda v primerjavi s SRS 2016 – izbirne možnosti v povezavi z davki
 • Primerjalna obdobja v računovodskih poročilih
 • Medletna poročila

KDO BO Z VAMI

Silva Koritnik Rakela

Silva Koritnik Rakela
Uveljavljena predavateljica in avtorica učnih gradiv iz Izobraževalne hiše Cilj, d.o.o.. Svojo poklicno pot je pričela na področju informatike, kot organizatorka na področju računovodstva. V času privatizacije slovenskih podjetij je bila vključena v številne projekte ocenjevanja podjetij in priprave privatizacijskih načrtov, kot pooblaščena revizorka pa je več kot 15 let sodelovala pri revizijah številnih mednarodnih podjetij. V letu 2010 je opravila izpit iz poznavanja MSRP pri ACCA, ki ji daje pravico uporabe naziva DipIFR. Pri Slovenskem inštitutu za revizijo predava pri predmetih SRS in MSRP. V svojih člankih na enostaven način predstavlja sprembe na področju računovodenja.

Prijava

Vljudno vabljeni!

Tax-Fin-Lex d.o.o.

Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window