Navigacija

TFL Izobraževanja / Ravnanje z zemeljskim izkopom in drugimi odpadki na gradbišču - v živo in preko spleta!

 • Izobraževanje

  Ravnanje z zemeljskim izkopom in drugimi odpadki na gradbišču - v živo in preko spleta!

  • za naročnike na storitve portala TFL je cena 190 eur + DDV
  • za vse ostale je redna cena izobraževanja 220 eur + DDV
 • DATUM

  torek, 3.11.2020 od 9.00 do 13.00

 • LOKACIJA

   

   

 • Prijava
  • 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin
   Po dogovoru z IZS bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na posvetu pridobili 3 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.
  • 3 kreditne točke pri ZAPS - sklop A
   Po dogovoru z ZAPS bodo pooblaščeni člani za udeležbo na seminarju pridobili 3 kreditne točke.

Seminar bo potekal v živo s sočasnim prenosom preko spletne platforme ZOOM. Način udeležbe (v živo ali preko spleta) ustrezno označite ob prijavi.

3 kt iz izbirnih vsebin pri IZS
3 kt pri ZAPS - sklop A
Ravnanje z zemeljskim izkopom in drugimi odpadki na gradbišču

Od projektiranja, gradbenega dovoljenja, ponovne uporabe, do dokazila o zanesljivosti in uporabnega dovoljenja

Eden pomembnih vidikov pri gradnji objektov je ravnanje z izkopom (zemljina, mineralne surovine), gradbenimi odpadki, ki nastanejo pri rušenju in odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih.

V zadnjem času so zelo aktualne teme ponovne uporabe odpadkov in prenehanja statusa odpadka, torej njihove uporabe kot proizvod, mineralna surovina. Podrobneje se boste seznanili z zahtevami pri vnosu zemeljskega izkopa v tla (kdaj je potrebno okoljevarstveno dovoljenje, kdaj in kakšne analize so potrebne, pod kakšnimi pogoji se lahko izvede vnos).

Osnovna obveznost ravnanja z odpadki je investitorjeva, ki svojo obveznost do določene mere lahko s pogodbo prenese na izvajalca. Način ravnanja z odpadki mora biti predviden že v projektni dokumentaciji in evidentiran med samo gradnjo do pridobitve uporabnega dovoljenja.

Na seminarju se boste seznanili z aktualnimi spremembami področne zakonodaje (trenutno je zelo aktualna sprememba uredbe o odpadkih) in zahtevami glede ravnanja z gradbenimi odpadki vse od projekta do uporabnega dovoljenja; seznanili se boste z načrtom ravnanja z gradbenimi odpadki, koncesnino za pridobivanje mineralnih surovin, okoljevarstvenim dovoljenjem za predelavo gradbenih odpadkov, evidenčnimi listi, poročili o ravnanju z odpadki. Predstavljene bodo tudi pogoste kršitve in predpisane globe.

Seznanili se boste:

 • z ustreznimi načini ravnanja z gradbenimi odpadki (predelava, odlaganje, vnos v tla)
 • s posebnimi zahtevami, ki veljajo za ravnanje z zemeljskim izkopom 
 • z aktualnimi spremembami področne zakonodaje 
 • z ostalimi soglasji/mnenji (vezanimi na lokacij) v povezavi z ravnanjem z gradbenimi odpadki (naravovarstveno soglasje/mnenje, vodno soglasje/mnenje)
 • opozorila za izdelavo dokumentacije in pridobivanje dovoljenj

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN

 • investitorjem
 • projektantom
 • izvajalcem gradnje
 • nadzornikom
 • občinskim in drugim javnim službam, ki delujejo na področju investicij, urejanju prostora in varstvu okolja

PET KORISTI ZA UDELEŽENCE

 • jasen in kompakten pregled možnih ravnanj z odpadki v procesu gradnje
 • praktični vidiki priprave ustrezne dokumentacije za ravnanje z gradbenimi odpadki
 • spoznavanje vseh deležnikov v navedenih postopkih
 • lažje načrtovanje investicijskega ciklusa
 • napoved prihajajočih sprememb področne zakonodaje

PROGRAM

Na seminarju se boste seznanili z aktualnimi spremembani področne zakonodaje in zahtevami glede ravnanja z gradbenimi odpadki vse od projekta do uporabnega dovoljenja; seznanili se boste z načrtom ravnanja z gradbenimi odpadki, koncesnino za pridobivanje mineralnih surovin, okoljevarstvenim dovoljenjem za predelavo gradbenih odpadkov, evidenčnimi listi, poročili o ravnanju z odpadki. Predstavljene bodo tudi pogoste kršitve in predpisane globe.


Z vidika obravnave gradbenih odpadkov kot zemeljskega izkopa in ruševin pri odstranjevanju vam bo predstavljena izdelava projektne dokumentacije in dokumentacije in odgovorne osebe za:

 1. Idejno zasnovo IZP
 2. Projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja DGD
 3. Načrt organizacije gradbišča NOG in varnostni načrt VN
 4. Projektna dokumentacijo za izvedbo gradnje PZI
 5. Projektno dokumentacijo izvedenih del PID 
 6. Dokazilo o zanesljivosti.

 
Z vidika odpadkov bo predstavljen tudi postopek gradbenega in uporabnega dovoljenja in pogoste napake pri tem.

KDO BO Z VAMI

Aleksandra Velkovrh

Aleksandra Velkovrh

Dipl. ing. gr., spec., je avtorica številnih strokovnih člankov in predava na seminarjih in konferencah s področja gradbene zakonodaje. Zaposlena je bila na gradbiščih, občini, Generalnem sekretariatu Republike Slovenije, Ministrstvu za pravosodje. Je tudi avtorica več knjig in priročnikov s področja graditve.

Margita Žaberl

Margita Žaberl

Univ. dipl. biol., je diplomirala leta 2000 na Biotehniški fakulteti na Oddelku za biologijo. Od takrat naprej se profesionalno ukvarja s področjem varstva okolja, konkretneje s presojami vplivov na okolje in pripravo dokumentacije za različne tipe okoljevarstvenih soglasij/dovoljenj. Kot vodja projekta priprave okoljskega dela dokumentacije sodeluje pri številnih zahtevnih projektih tako za objekte državnega pomena kot tudi druge okoljsko zahtevne posege.
Prijava

Vljudno vabljeni!

Tax-Fin-Lex d.o.o.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window