TFL Izobraževanja / Problematika evidentiranja območij stvarnih služnosti, stavbnih pravic in gradbenih parcel

 • Izobraževanje

  Problematika evidentiranja območij stvarnih služnosti, stavbnih pravic in gradbenih parcel

 • CENA

  • za naročnike na storitve portala TFL je cena 200 eur + DDV
  • za vse ostale je redna cena izobraževanja 220 eur + DDV

   

  Izobraževanje JE vključeno v naročniške pakete Portala TFL

 • DATUM

  četrtek, 23.2.2023 od 9.00 do 12.15

 • LOKACIJA

  Spletna učilnica

 • Prijava
 • 3 kreditne točke, sklop A pri ZAPS

  Po dogovoru z ZAPS bodo pooblaščeni člani za udeležbo na seminarju pridobili 3 kreditne točke.

  3 kreditne točke iz izbirnih vsebin pri IZS

  Po dogovoru z IZS bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na posvetu pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

3 kt pri ZAPS - sklop A
3 kt pri IZS iz izbirnih vsebin

 

Spletni seminar: Problematika evidentiranja območij stvarnih služnosti, stavbnih pravic in gradbenih parcel

 

Seminar je namenjen predstavitvi in komentiranju zelo aktualne problematike evidentiranja območij stvarnih pravic v katastru nepremični, kakor tudi določanju gradbenih parcel ter njihovemu vpisovanju v kataster nepremičnin. Zakonski okvir za to predstavljata Zakon o katastru nepremičnin (ZKN) in Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3), ki sta se pričela uporabljati v letu 2022. Predavatelja bosta združila geodetske in civilnopravne vidike obravnavane problematike ter opozorila na določene nejasnosti oz. na pravilno razumevanje teh novih institutov v sistemu nepremičninskega stvarnega prave.

Seminar je namenjen vsem tistim, ki se ukvarjajo z nepremičninskim javnim in zasebnim pravom, kakor tudi urbanistom in vsem tistim, ki se ukvarjajo z inženirskim delom katastrskega prava (notarji, geodeti, projektanti, odvetniki, sodniki, državni odvetniki, posredniki v prometu z nepremičninami, zaposlenim v državnih organih – geodetskih upravah, upravnih enotah in drugih državnih organih, v organih samoupravnih lokalnih skupnosti, katerih delo je povezano z nepremičninami, upraviteljem v postopkih zaradi insolventnosti ipd.).

PROGRAM

9.00 10.30 Mag. Marijana Vugrin
   
 • Določanje povezave stavba – parcele
 • Način vpisa območja služnosti in stavbne pravice v kataster nepremičnin
 • Določitev gradbene parcele ter njen vpis v kataster nepremičnin
 • Spreminjanje mej parcel
10:30 10:45 Odmor
10:45 12:15 Prof. dr. Renato Vrenčur
   
 • Vpliva evidentiranega območja pravice na odločanje in izvrševanje vpisov v zemljiški knjigi
 • Sistemska razlaga nekaterih pravil ZKN o evidentiranju območja pravic v katastru nepremičnin 
 • Prenos stvarne služnosti in stavbne pravice pri parcelaciji (vpliv evidentiranega območja na izvajanje poočitev v zemljiški knjigi)
 • Sistemska razlaga pravil ZUreP-3 o pravnem prometu z gradbeno parcelo stavbe

 

KDO BO Z VAMI

mag. Marijana Vugrin

mag. Marijana Vugrin

Po osnovni izobrazbi je geodetka, magistrirala pa je s področja urbanizma in prostorskega načrtovanja. Zaposlena je v podjetju Digi Data, d. o. o., kjer opravlja operativne in raziskovalne naloge ter vodi projekte s področja nepremičnin. Z nepremičninskimi evidencami in podatki, ki se vodijo v njih, se ukvarja že več kot petintrideset let in je bila del ekipe pri skoraj vseh večjih nepremičninskih projektih v Sloveniji. Kot predstavnica Inženirske zbornice Slovenije in Gospodarskega združenja geodetskih izvajalcev sodeluje tudi pri implementaciji novega Zakona o katastru nepremičnin v prakso in je članica skupne posvetovalne skupine za koordinacijo aktivnosti v prehodnem obdobju uvajanja pravil ZKN, ki jo je imenovala Geodetska uprava. V minulih letih je predavala o nepremičninah na številnih seminarjih, delavnicah in strokovnih srečanjih ter podajala svoje  znanje uporabnikom v strokovnih člankih v publikacijah, ki obravnavajo urejanje nepremičnin. Poleg tega je tudi izpraševalka na strokovnih izpitih Inženirske zbornice za področje nepremičninskih evidenc.

prof. dr. Renato Vrenčur

prof. dr. Renato Vrenčur

Izredni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru ter predstojnik Katedre za civilno, mednarodno zasebno in primerjalno pravo. Bil je član delovne skupine za pripravo Stvarnopravnega zakonika ter član delovne skupine za pripravo Zakona o zemljiški knjigi in obsežne novele Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1C), ki je uvedla informatizacijo v zemljiškoknjižnem poslovanju. Sodeloval je na raznih konferencah, seminarjih in posvetih kot predavatelj s strokovnimi in znanstvenimi prispevki s področja civilnega in gospodarskega prava doma in v tujini. Je stalni predavatelj pri Gospodarski zbornici Slovenije in pri Slovenskem Inštitutu za revizijo; arbiter pri Stalni arbitraži Gospodarske zbornice Slovenije; član državne izpitne komisije za pridobitev dovoljenja za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti ter član izpitne komisije za pridobitev dovoljenja za opravljanje funkcije pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Pravosodni izpit je opravil leta 1996. Pretežno se ukvarja s področjem stvarnega in zemljiškoknjižnega prava. Njegova osebna bibliografija je javno dostopna na http://cobiss.izum.si.

Prijava

Vljudno vabljeni!

Tax-Fin-Lex d.o.o.

BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window