Navigacija

TFL Izobraževanja / EcoLex Life: Zavarovanje okoljske odgovornosti

 • Izobraževanje

  EcoLex Life: Zavarovanje okoljske odgovornosti

 • Brezplačno, potrebna je prijava!

 • DATUM

  četrtek, 26.9.2019 od 8.30 do 12.00

 • LOKACIJA

  TAX-FIN-LEX d.o.o., Železna cesta 18, Ljubljana

 • Prijava

ZAVAROVANJE OKOLJSKE ODGOVORNOSTI

Primeri okoljske škode se v Sloveniji v zadnjem času kar vrstijo. Skladno s pravili sistema okoljske odgovornosti in načela »onesnaževalec plača« morajo odgovorna podjetja na lastne stroške izvesti sanacijske ukrepe in okolje povrniti v prvotno stanje. Poleg stroškov sanacijskih ukrepov jih pogosto doletijo tudi odškodninski zahtevki zaradi posledic na zdravju ljudi in premoženju tretjih oseb.

Na delavnici bomo skupaj s strokovnjaki predstavili:

 • civilnopravne, upravnopravne in kazenskopravne posledice povzročitve okoljske škode;
 • sistem okoljske odgovornosti;
 • zavarovalniške produkte, ki podjetja zavarujejo pred stroški, povezanimi z okoljsko škodo;
 • prednosti specializiranega zavarovanja okoljske odgovornosti in
 • dobre prakse iz tujine.

KOMU JE DELAVNICA NAMENJENA?

 • podjetjem, obrtnikom, samostojnim podjetnikom posameznikom;
 • zavarovalnicam;
 • zavarovalniškim agentom;
 • vsem ostalim zainteresiranim.

Brezplačna delavnica poteka v okviru projekta EcoLex Life, ki je omogočena s podporo programa LIFE, finančnega instrumenta Evropske unije. Projekt EcoLex Life sta v program LIFE, ki bo potekal 2,5 leti, skupaj prijavili podjetji Tax-Fin-Lex d.o.o., kot nosilec projekta in PristopMedia d.o.o., kot partner za komunikacijsko podporo, in zanj, med več kot 800 prijavljenimi projekti iz vseh držav članic EU, prejela sredstva za njegovo izvajanje v Sloveniji. Izvajanje projekta sofinancira tudi Ministrstvo za okolje in prostor.

PROGRAM

08.30 – 09.00
Registracija
09.00 – 09.15
Lea Tomažič
Sistem okoljske odgovornosti
09.15 – 10.15
Margita Žaberl
Pregled okoljskih tveganj in preventiva
10.15 – 10.30
Pogostitev
10.30 – 10.50
Saša Hojker
V čem je zavarovanje okoljske odgovornosti drugačno od ostalih odgovornostnih zavarovanj
10.50 – 11.10
Bojan Grabec
Primeri slabih praks in alternative zavarovanju
11.10 – 11.30
Borut Jager
Primeri dobrih praks in obstoječi produkti
11.30 – 12.00
Razprava, vprašanja, anketa

KDO BO Z VAMI

Lea Tomažič

Lea Tomažič

Univerzitetna diplomirana pravnica, ki je svojo poklicno pot začela kot sodniška pripravnica na Višjem sodišču v Ljubljani. Po opravljenem pravosodnem izpitu se je zaposlila pri ugledni slovenski odvetniški pisarni kot odvetniška kandidatka, po selitvi na Novo Zelandijo v začetku leta 2016 pa je dodatne izkušnje pridobila z delom v eni izmed vodilnih odvetniških pisarn na območju Avstralazije. Ekipi projekta EcoLex Life se je pridružila julija 2018 kot Vsebinski vodja, kjer se osredotoča predvsem na izboljšanje učinkovitosti izvajanja sistema okoljske odgovornosti v Sloveniji.

Margita Žaberl

Margita Žaberl

Univ. dipl. biol., je diplomirala leta 2000 na Biotehniški fakulteti na Oddelku za biologijo. Od takrat naprej se profesionalno ukvarja s področjem varstva okolja, konkretneje s presojami vplivov na okolje in pripravo dokumentacije za različne tipe okoljevarstvenih soglasij/dovoljenj. Kot vodja projekta priprave okoljskega dela dokumentacije sodeluje pri številnih zahtevnih projektih tako za objekte državnega pomena kot tudi druge okoljsko zahtevne posege.
Saša Hojker

Saša Hojker

Strokovni vodja za prevzem rizikov zavarovanja odgovornosti korporacijskih zavarovancev v Zavarovalnici Triglav d.d.. Po izobrazbi univerzitetna diplomirana pravnica v zavarovalnici pa je na različnih delovnih mestih in področjih zaposlena že 13 let. Njeno specialno področje so predvsem bolj kompleksna in redka zavarovanja odgovornosti.

Bojan Grabec

Bojan Grabec

Direktor podjetja BMA Partnerji, ki se ukvarja s svetovanjem in posredovanjem zavarovanj družbam iz različnih industrij. Izkušnje je nabiral v Avstriji pri podjetju Jauch & Huebener, kasneje pa tudi pri Skupini Aon, kjer je bil najprej odgovoren za širitev poslovanja in zagon podjetij skupine v državah bivše Jugoslavije. Kot član različnih strokovnih ekip v skupini Aon je svoje več kot dvajset letne izkušnje kasneje koristil pri delovanju podjetja v Sloveniji. Poleg poslovanja podjetja je odgovoren tudi za svetovanje strankam, uvajanje novih produktov in storitev ter vzpostavitev prodajnih kanalov in partnerstva z zavarovalnicami in drugimi deležniki v zavarovalništvu.

Borut Jager

Borut Jager

Z zavarovalništvom se je srečal že kot študent v takrat majhni zavarovalnici Slovenica d.d. kjer je opravljal delo referenta v škodnem oddelku. Po končanem študiju strojništva se je zaposlil kot cenilec in likvidator avtomobilskih škod ter svoje  znanje istočasno  nadgrajeval na Ekonomski fakulteti, Univerze v Ljubljani. Kmalu je na delovnem mestu napredoval in bil premeščen v centralo družbe v Oddelek razvoja in pozavarovanja, kjer je postal Namestnik direktorja sektorja.  Zadolžen je bil za vsa zavarovanja motornih vozil in za vsa premoženjska zavarovanja. Poleg razvoja novih zavarovalnih produktov ter prilagoditve le-teh, je bil zadolžen tudi za velike stranke in urejanje potrebne pozavarovalne zaščite. Prav tako je izvajal strokovna predavanja za zaposlene sodelavce. Leta 2004 je sprejel velik izziv in s sodelavci prešel v novo ustanovljeno Wiener Städtische  zavarovalnico, podružnico največje avstrijske zavarovalne skupine, kjer je zaposlen še danes. Kot Vodja premoženjskih zavarovanj se ukvarja z  mednarodnim poslovanjem, pripravo mednarodnih zavarovalnih programov za največje stranke ter obvladovanjem velikih tveganj. Pridobljeno  obsežno znanje iz zavarovalništva s pridom vnaša v slovenski prostor kot predavatelj v Sloveniji in tujini.

Prijava

Vljudno vabljeni!

Tax-Fin-Lex d.o.o.

Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window