Navigacija

TFL Izobraževanja / EcoLex Life: Intervencija ob okoljskih nesrečah – združimo moči

 • Izobraževanje

  EcoLex Life: Intervencija ob okoljskih nesrečah – združimo moči

 • Brezplačno, potrebna je prijava!

 • DATUM

  četrtek, 24.10.2019 od 14.45 do 17.15

 • LOKACIJA

  Hiša Evropske unije, Dunajska 20, Ljubljana

 • Prijava
 • Pridružujemo si pravico do spremembe datuma delavnice.

INTERVENCIJA OB OKOLJSKIH NESREČAH – ZDRUŽIMO MOČI

Intervencijski postopek v primeru okoljske nesreče je v večini primerov zelo zahteven in od pristojnih organov zahteva tesno sodelovanje ter hitro ukrepanje. Poleg nudenja pomoči ponesrečencem in ukrepov za zavarovanje premoženja je potrebno zavarovati tudi vode, tla ter živalske in rastlinske vrste. Hkrati je potrebno razmišljati tudi o zavarovanju dokazov za postopek ugotavljanja odgovorne osebe/podjetja, ki bo med drugim moralo, skladno s pravili sistema okoljske odgovornosti in načelom »onesnaževalec plača«, poškodovano okolje povrniti v prvotno stanje.

Z brezplačno EcoLex delavnico želimo pomagati policistom, gasilcem, enotam civilne zaščite in vsem ostalim osebam in institucijam, ki posredno ali neposredno sodelujejo pri obravnavanju okoljskih nesreč. Skupaj s strokovnjaki bomo pripravili konkretne in praktične nasvete, priporočila in usmeritve ter odgovorili na naslednja vprašanja:

 • Kako v intervencijski postopek vključiti vse potrebne ukrepe za zavarovanje okolja in ugotavljanje odgovornega onesnaževalca?
 • Kakšno vlogo imajo gasilci, policisti in enote civilne zaščite pri zmanjševanju posledic okoljske škode, ugotavljanju odgovorne osebe in dokazovanju obsega okoljske škode?
 • Kakšna je vloga Agencije RS za okolje?
 • Kako lahko podjetja prispevajo k hitrejši in uspešni akciji reševalnih enot v primeru povzročitve okoljske škode?

KOMU JE DELAVNICA NAMENJENA?

 • prostovoljnim in poklicnim gasilcem;
 • policistom;
 • predstavnikom enot civilne zaščite;
 • vsem ostalim institucijam in osebam, ki posredno ali neposredno sodelujejo pri obravnavanju okoljskih nesreč;
 • podjetjem, podjetnikom in obrtnikom ter
 • vsem ostalim zainteresiranim.

Brezplačna delavnica poteka v okviru projekta EcoLex Life, ki je omogočena s podporo programa LIFE, finančnega instrumenta Evropske unije. Projekt EcoLex Life sta v program LIFE, ki bo potekal 2,5 leti, skupaj prijavili podjetji Tax-Fin-Lex d.o.o., kot nosilec projekta in PristopMedia d.o.o., kot partner za komunikacijsko podporo, in zanj, med več kot 800 prijavljenimi projekti iz vseh držav članic EU, prejela sredstva za njegovo izvajanje v Sloveniji. Izvajanje projekta sofinancira tudi Ministrstvo za okolje in prostor.

PROGRAM

14.30 – 14.45
Registracija
14.45 – 15.00
Lea Tomažič
Sistem okoljske odgovornosti
15.00 – 15.20
Benjamin Svenšek
Izkušnje poveljnika Gasilske zveze Vrhnika
15.20 – 15.40
Peter Rodič
Izkušnje poveljnika Civilne zaščite Vrhnika
15.40 – 16.00
Srečko Šestan
Koordiniranje strokovnih služb in vloga enot civilne zaščite
16.00 – 16.15
Pogostitev
16.15 – 16.35
Benjamin Franca
Vloga policije pri okoljskih nesrečah
16.35 – 17.00
mag. Miha Skubic
Okoljska škoda in pristojnosti Agencije RS za okolje
17.00 – 17.15
Razprava, vprašanja, anketa

KDO BO Z VAMI

Lea Tomažič

Lea Tomažič

Univerzitetna diplomirana pravnica, ki je svojo poklicno pot začela kot sodniška pripravnica na Višjem sodišču v Ljubljani. Po opravljenem pravosodnem izpitu se je zaposlila pri ugledni slovenski odvetniški pisarni kot odvetniška kandidatka, po selitvi na Novo Zelandijo v začetku leta 2016 pa je dodatne izkušnje pridobila z delom v eni izmed vodilnih odvetniških pisarn na območju Avstralazije. Ekipi projekta EcoLex Life se je pridružila julija 2018 kot Vsebinski vodja, kjer se osredotoča predvsem na izboljšanje učinkovitosti izvajanja sistema okoljske odgovornosti v Sloveniji.

Benjamin Svenšek

Benjamin Svenšek

Poveljnik Gasilske zveze Vrhnika, namestnik gasilskega poveljnika Notranjske regije in član štaba civilne zaščite Vrhnika. V delovanje gasilstva v občini Vrhnika je vključen tudi kot prostovoljni gasilec in član PGD Verd, ki deluje v okviru Gasilske zveze Slovenije. Po strokovni gasilski izobrazbi je višji gasilski častnik II. stopnje (VGČ II.st.) in ima opravljenih več kot 15 tečajev za gasilske specialnosti.

dr. Peter Rodič

dr. Peter Rodič

Po izobrazbi doktor znanosti in profesor kemije, je zaposlen v javnem raziskovalnem zavodu. Kot pogodbeni pripadnik opravlja tudi funkcijo poveljnika civilne zaščite v Občini Vrhnika ter aktivno sodeluje v občinskem poveljstvu Gasilske zveze za področje nesreč z nevarnimi snovmi. Sodeluje tudi pri pripravi občinskih načrtov zaščite in reševanja. V preteklosti je že sodeloval pri vodenju večjih intervencij na območju Vrhnike, do katerih je prišlo v naravnem okolju in v industrijskih obratih. Kot poveljnik civilne zaščite stremi k izvajanju preventivnih ukrepov, ki bi povečali požarno varnosti, torej k zmanjšanju morebitnih vplivov na okolje.

Srečko Šestan

Srečko Šestan

Poveljnik Civilne zaščite RS in vodja Sektorja za sistemsko-organizacijske in pravne zadeve na Upravi RS za zaščito in reševanje.

Benjamin Franca

Zaposlen v Upravi kriminalistične policije Generalne policijske uprave, v Sektorju za splošno kriminaliteto. Opravlja delo koordinatorja za ekološko kriminaliteto in preiskovanje požarov v okvirih policije. Imenovan je tudi za usklajevanje dela na področju odzivanja v primeru ogrožanja z nevarnimi snovmi. Zadolžen je tudi za izobraževanje in mednarodno sodelovanje v vseh navedenih področjih. Med službovanjem v kriminalistični policiji se je udeležil več usposabljanj, tako doma kot v tujini, in sicer s področja preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja organizirane ekološke kriminalitete, pa tudi taktike in metodike dela različnih služb, ki so specializirane za preiskovanje tovrstne oblike kriminala.

mag. Miha Skubic

mag. Miha Skubic

Magister prava, specializiran za področje okoljske odgovornosti in pravnih postopkov za
okoljsko škodo.

Prijava

Vljudno vabljeni!

Tax-Fin-Lex d.o.o.

Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window