Navigacija

TFL Izobraževanja / Pogodbe o najemih v letnih poročilih - v številkah in besedi

 • Izobraževanje

  Pogodbe o najemih v letnih poročilih - v številkah in besedi

  • za naročnike na storitve portala TFL je cena 170 eur + DDV
  • za vse ostale je redna cena izobraževanja 190 eur + DDV
 • DATUM

  četrtek, 19.3.2020 od 9.00 do 12.15

 • LOKACIJA

  TAX-FIN-LEX d.o.o., Železna cesta 18, Ljubljana

 • Prijava

Pogodbe o najemih v letnih poročilih - v številkah in besedi

Nekatera slovenska podjetja, so že objavila (med)letna poročila za leto 2019. V njih so razkrila učinke na bilanco stanja ob prehodu na novo reditev najemov (MSRP 16 ali SRS) in na poslovni izid v letu 2019.

Medtem, ko računovodenje najemov pri najemodajalcih ostaja praktično nespremenjeno, kar pomeni, da za njih z vidika računovodenja še vedno obstajata finančni in poslovni najem, kot ga ureja obstoječi standardi o najemih pa je računovodenje pri najemnikih povsem spremenjeno. Za njih obstaja en sam model računovodenja, ki zahteva izkazovanje pravice do uporabe sredstva in obveznosti iz najema v bilanci stanja. Večina obstoječih poslovnih najemov se bo »preselila« v bilanco stanja – razen kratkoročnih najemov in najemov manjših vrednosti. Naloga računovodij je, da besedila iz najemnih pogodb spremenijo v številke, analitiki pa jih morajo razumeti.

V praksi se že pojavljajo številna vprašanja, na katere bomo na seminarju odgovorili. Del vprašanj je povezan s samim razumevanjem zahtev standardov. Opredeliti se je treba do pogodb – najem ali storitev, določiti trajanje najema in diskontno stopnjo. Sledijo pa jim povsem praktična vprašanja: kako prilagoditi kontni načrt, ali je uporaba EXCEL tabel sprejemljiva za spremljanje najemov, davčna obravnava najemov in seveda kako razkriti podatke o najemih v letnem poročilu.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN

Vabimo računovodje, še posebej pa analitike in svetovalce v vlogi uporabnikov računovodskih izkazov ter pravnike, saj se številne pogodbe (o nagrajevanju, posojilne,..) sklicujejo na postavke iz računovodskih izkazov in jih bo treba prilagoditi novim pravilom.

PET KORISTI ZA UDELEŽENCE

 • Razumeli boste izračun obveznosti iz najema in njeno kasnejše spreminjanje
 • Priloga z obrazložitvijo različnih možnosti ob prehodu
 • Dostop do posnetka z razlago izračunov (30 dni)
 • Skupaj bomo pregledali že objavljena tuja in slovenska letna poročila in razkritja o najemih
 • Predavateljici s svetovalnimi izkušnjami boste lahko zastavili vprašanje tudi po zaključku seminarja

PROGRAM

9.00 – 10.30
Teoretične podlage
 • Kdaj govorimo o najemih - Priloga z zgledi za identifikacijo najema
 • Kateri najemi niso v bilanci stanja – variabilne najemnine, kratkoročni najemi, majhne vrednosti
 • Vpliv na računovodske izkaze - nove kategorije v izkazih in kazalniki
 • Prehod na MSRP 16 in SRS 1 - Priloga z izračuni ob prehodu
10.30 – 10.45
Odmor
10.45 – 12.15
Zgledi izračunov in primeri iz prakse
 • Računovodenje pri najemnikih - Priloga z zgledi knjiženj in časovno omejen dostop do videoposnetkov
 • Primeri razkritij o vplivih prehoda v izkazih tujih in slovenskih podjetij
 • Razprava

KDO BO Z VAMI

Silva Koritnik Rakela, univ.dipl.ekon.

Silva Koritnik Rakela, univ.dipl.ekon.

Predavateljica in avtorica učnih gradiv iz Izobraževalne hiše Cilj, d.o.o. Svojo poklicno pot je pričela na področju informatike, kot organizatorka na področju računovodstva. V času privatizacije slovenskih podjetij je bila vključena v številne projekte ocenjevanja podjetij in priprave privatizacijskih načrtov, kot pooblaščena revizorka pa je več kot 15 let sodelovala pri revizijah številnih mednarodnih podjetij.

Prijava

Vljudno vabljeni!

Tax-Fin-Lex d.o.o.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window