Navigacija

TFL Izobraževanja / Delovnopravni vidik obračuna (minimalne) plače, nadomestil plače, dodatkov in povračil stroškov

 • Izobraževanje

  Delovnopravni vidik obračuna (minimalne) plače, nadomestil plače, dodatkov in povračil stroškov

  • za naročnike na storitve portala TFL je cena 170 eur + DDV
  • za vse ostale je redna cena izobraževanja 190 eur + DDV
 • DATUM

  četrtek, 26.11.2020 od 9.00 do 12.30

 • LOKACIJA

  Spletna učilnica

 • Prijava

Spletni seminar: Delovnopravni vidik obračuna (minimalne) plače, nadomestil plače, dodatkov in povračil stroškov

Plača je eden izmed temeljnih institutov v delovnem pravu. Način obračuna plače, način določanja višine dodatkov, povračil stroškov v zvezi z delom in način izračunavanja nadomestila in njegova višina pa mora biti znana tudi kadrovikom in pravnikom, ki se ukvarjajo z delovnimi razmerji. V prvi vrste gre pri teh institutih za delovnopravno vprašanje in določanje pravic delavcev, ki temeljijo na delovnopravnih predpisih. Šele nato sledi davčni vidik teh pravic.

PROGRAM

 • Plača:
  • Pojem plače in osnovne plače.
  • Sestavine mesečne plače.
  • Višine in vrste prispevkov delavca in delodajalca na plačo.
  • Rok izplačila plače.
  • Način izplačila plače - denar/na roke, osebni račun doma ali v tujini
  • Kdaj lahko delodajalec naredi pobot plače in določbe ZIZ.
  • Določanje višine plače v pogodbi o zaposlitvi in način spremembe višine plače.
 • Delovna uspešnost (stimulacija). Določanje kriterijev.
 • Poslovna uspešnost kot del plače ali izplačana ob koncu leta.
 • Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja – razmejitev med delovnopravno pravico in davčno obravnavo.
 • Dodatki:
  • dodatki določeni v ZDR-1,
  • dodatki določeni v kolektivnih pogodbah dejavnosti,
  • dodatki določeni v pogodbah o zaposlitvi in internih aktih delodajalca,
  • določanje višine dodatkov,
  • koliko je min in koliko max dodatka,
  • od katere osnove se dodatek obračunava,
  • kateri dodatki se med seboj izključujejo,
  • dodatek za delovno dobo – določanje višine, način obračuna pri delavcih, ki delajo s krajšim delovnim časom, ali se obračunava tudi od nadomestila plače.
 • Minimalna plača:
  • višina minimalne plače,
  • minimalna osnova za obračun prispevkov,
  • doplačilo do minimalne plače in ali je del plače,
  • kaj je osnova za obračun dodatkov,
  • kateri dodatki so iz minimalne plače izvzeti,
  • kateri dodatki se še vedno lahko vštevajo v minimalno plačo.
 • Povračilo stroškov v zvezi z delom:
  • prevoz na delo: rok izplačila, koliko delavcu pripada, kje je določena višina in kakšna je višina neobdavčenega izplačila, način obračuna mesečnega povračila v primeru odsotnosti delavca, delo od doma
  • regres za prehrano: rok izplačila, koliko delavcu pripada, kje je določena višina in kakšna je višina neobdavčenega izplačila, delo od doma
  • dnevnice za službeno pot doma in v tujino: rok izlačila, kje je določena višina, kako se šteje čas, kakšna je višina neobdavčenega izplačila.
 • Nadomestilo plače:
  • katera nadomestila plače so v breme delodajalca in katera v breme ZZZS ali drugih izplačevalcev,
  • način izračunavanja osnove za nadomestilo,
  • kaj se všteva v osnovo za nadomestilo, če bremeni delodajalca in kaj, če je v breme ZZZS,
  • kdaj je osnova povprečje zadnjih treh plač in kdaj preteklega meseca,
  • kaj pomeni, da delavcu pripada nadomestilo v višini, kot če bi delal,
  • zaradi katerih razlogov na strani delodajalca delavcu pripada nadomestilo plače in v kakšni višini,
  • zaradi katerih razlogov delavca le-temu pripada nadomestilo plače in v kakšni višini,
  • ali je nadomestilo plače lahko nižje od minimalne plače.

KDO BO Z VAMI

Nina Scortegagna Kavčnik

Nina Scortegagna Kavčnik

Vodja Službe za pravne, kadrovske in splošne zadeve in vodja Svetovalnega in izobraževalnega centra pri Obrtno – podjetniški zbornici Slovenij. Je predavateljica na fakulteti ter višjih šolah in strokovnih konferencah, avtorica številnih strokovnih in znanstvenih člankov ter knjig s pravnega področja, kot so: Sporazum o odpovedi neuvedenemu dedovanju, Najemna pogodba za stanovanje in poslovni prostor, Zakonita odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, Vse, kar morate vedeti o letnem dopustu in regresu ter Odpoved pogodbe o zaposlitvi. Trenutno je članica pogajalske skupine na delodajalski strani za dolgotrajno oskrbo in evidence na področju dela. Imenovana je tudi v strokovno skupino ESS za ureditev dela na daljavo. V letu 2020 je bila nominirana za najuglednejšega pravnega strokovnjaka.

Prijava

Vljudno vabljeni!

Tax-Fin-Lex d.o.o.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window