Navigacija
Portal TFL

STA novice / Vlada o gospodarskih temah

sreda, 11.7.2018

Ljubljana, 11. julija (STA) - Vlada je s sprejemom rebalansa poslovnega in finančnega načrta Eko sklada temu zagotovila dodatnih skoraj 30 milijonov evrov za dodeljevanje spodbud. Za koncesionarja za izvajanje primerjalnih testov blaga in storitev je izbrala Mednarodni inštitut za potrošniške raziskave.

Eko sklad bo po rebalansu poslovnega in finančnega načrta letos iz sklada za podnebne spremembe namesto sprva predvidenih 12,5 milijona evrov dobil 41,9 milijona evrov. Dodatna sredstva bo namenil med drugim za zamenjavo kurilnih naprav, izgradnjo kolesarske infrastrukture, nakup okolju prijaznih avtobusov in komunalnih vozil ter za ugodne kredite.

Vlada je za koncesionarja za opravljanje javne službe izvajanja primerjalnih ocenjevanj blaga in storitev izbrala Mednarodni inštitut za potrošniške raziskave iz Ljubljane. Koncesija zajema primerjalno ocenjevanje blaga in storitev z uporabo določene metodologije ter informiranje potrošnikov o rezultatih tega testiranja.

Vlada je izdala spremenjeno uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, s katero med drugim določa formulo za izračun porabe goriva za proizvodnjo električne energije, ki je podlaga za izračun upravičenosti do vračila okoljske dajatve. Upravičenci so doslej porabo tega goriva izračunavali na različne načine, s spremembo uredbe pa naj bi prakso poenotili.

Vlada je izdala uredbo o nacionalnih zgornjih mejah emisij onesnaževal zunanjega zraka, s katero v slovenski pravni red prenaša evropsko direktivo o zmanjšanju nacionalnih emisij za nekatera onesnaževala zraka. Direktiva določa nove nacionalne obveznosti zmanjšanja antropogenih emisij žveplovega dioksida, dušikovih oksidov, nemetanskih hlapnih organskih spojin, amoniaka in drobnih delcev (PM 2,5) v zrak, poleg tega pa zahteva sprejetje nacionalnega programa nadzora nad onesnaževanjem zraka ter spremljanje emisij in vplivov teh onesnaževal. Vlada napoveduje, da bo nov nacionalni program nadzora nad onesnaževanjem zraka pripravljen do aprila 2019, v njem pa bodo ukrepi v različnih sektorjih, vključno s kmetijstvom, energetiko, industrijo, cestnim prometom, ogrevanjem v gospodinjstvih, topili in uporabo necestne mobilne mehanizacije.

Vlada je potrdila izjavo, s katero na podlagi že sklenjene pogodbe o izvajanju obvezne gospodarske javne službe prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu za obdobje od 2017 do 2031 soglaša z odkupom in prodajo terjatev Slovenskih železnic (SŽ) bankama SID in SKB zaradi nakupa novih vlakov. Ta pogodba, ki sta jo sklenili vlada in družba SŽ - Potniški promet, namreč omogoča nakup novih vlakov švicarskega izdelovalca Stadler Rail.

Vlada se je na seznanila z zaključnim poročilom o izvedbi vladnega strateškega razvojnega projekta Energetska prenova stavb v državni in občinski lasti. Sistem energetskih prenov stavb ožjega in širšega javnega sektorja je bil vzpostavljen v primerih, ko se energetska prenova financira iz virov sredstev evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020. Da bi preverili in optimizirali vzpostavljeni sistem, so izvedli tri pilotne projekte energetskih prenov, in sicer Centra šolskih in obšolskih dejavnosti Bohinj, sodišč v Celju, Murski Soboti in Slovenj Gradcu ter objekta pravosodne in državne uprave v Šmarju pri Jelšah.

Vlada je sprejela zaključno poročilo vladnega strateškega razvojnega projekta VEM za poslovne subjekte, s katerim so na področju podpornega okolja za podjetništvo med drugim vzpostavili sistem SPOT (Slovenska poslovna točka).

Vlada v odgovoru Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz evropske direktive o vzpostavitvi okvira za odgovorno in varno ravnanje z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki med drugim pojasnjuje, da je Slovenija v letu 2016 sprejela resolucijo o nacionalnem programu ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom za obdobje 2016-2025, v kateri je celovito analizirala stanje na področju ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom in določila strategije in programe za dosego ciljev.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window