Navigacija
Portal TFL

STA novice / RTVS po mnenju računskega sodišče pri izvajanju tržne dejavnosti delno učinkovita

petek, 7.8.2020

Ljubljana, 07. avgusta (STA) - Računsko sodišče je ugotovilo, da je bila Radiotelevizija Slovenija (RTVS) v letu 2018 delno učinkovita pri izvajanju tržne dejavnosti. Svoje poslovanje bi lahko RTVS izboljšala predvsem glede določanja popustov in glede zagotavljanja, da se trženje oglasnega prostora izvaja v skladu s potrjenim cenikom in v obsegu, ki ga določajo akti.

Računsko sodišče je v reviziji ugotovilo, da RTVS v primerih, ko naročniki niso realizirali predvidenega obsega zakupa oglasnega prostora, ni zahtevala doplačila razlike do pogodbeno dogovorjenega obsega zakupa in ni zagotovila periodičnega poročanja nadzornemu svetu o realizaciji brezplačnih objav. O teh odloča izključno generalni direktor na podlagi pisnih prošenj upravičencev.

Postopek licitacije v okviru TV prodaje ni bil ustrezno urejen, v internih aktih pa ni bil določen način postopanja, kadar se je pojavil dodaten prostor, ki je primeren za TV prodajo. Prav tako ni bilo zagotovljeno, da je z vsemi spremembami in odstopanji od pogodbenih določil, pa tudi z dejansko realizacijo oglaševanja v TV prodaji ustrezno in pravočasno seznanjen nadzorni svet, navaja računsko sodišče v poročilu o reviziji.

RTVS ni izvajala analiz, ki bi potrdile utemeljenost vsebine in višine popustov oziroma utemeljenost popustov v smislu doseganja optimalnih prihodkov, in ni pojasnila podlag za oblikovanje politike priznavanja popustov, ki jih je sprejel nadzorni svet.

Tudi ceniki storitev izvajanja tržne dejavnosti v letu 2018 niso temeljili na analizi, ki bi potrdila utemeljenost veljavnih cen, zato ni bilo zagotovila, da je cenovna ponudba, kot je bila določena v prodajnih pogojih, posebnih popustih in dogovorih ter cenikih, zagotavljala optimalne prihodke od izvajanja tržne dejavnosti.

Vloga agencijskih naročnikov, še posebej največjega med njimi, se je glede na leto poprej okrepila, kar ni bilo v skladu s strategijo RTVS, so ugotovili računski revizorji.

Glede preprečevanja vpliva obsega prihodkov od oglaševanja na vsebino in obseg programov so ugotovili, da razmerje med posameznimi programskimi vsebinami ni posebej opredeljeno v nobenem notranjem aktu, zato tudi ni mogoča presoja, ali se je zaradi pridobivanja dodatnih prihodkov na trgu izvajal pretežno program, v okviru katerega je trženje oglasnega prostora uspešnejše.

Je pa po mnenju računskega sodišča tveganje, da pride do posega v programski del zgolj zaradi doseganja poslovnih rezultatov, pomembno omejeno s tem, da programsko-produkcijski načrt kot temeljni vsebinski element v organizaciji dela in poslovanja sprejme programski svet kot najvišji organ RTVS.

RTVS je v internih aktih opredelila nekatere parametre merjenja kakovosti izvajanja RTVS programov, prav tako pa je predvidela tudi način spremljanja njihovega doseganja ter poročanja.

Kljub temu da je gledanost oziroma poslušanost zelo pomemben kriterij, pa ni edini, saj RTVS tako pri načrtovanju kot tudi pri poročanju o realizaciji programsko-produkcijskega načrta upošteva tudi druge merljive kazalnike doseganja zastavljenih ciljev, kar na računskem sodišču ocenjujejo kot ustrezno.

Računsko sodišče je za odpravo razkritih nesmotrnosti od RTVS zahtevalo predložitev odzivnega poročila, podalo pa je tudi priporočila za učinkovitejše poslovanje pri izvajanju tržne dejavnosti.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window