Navigacija
Portal TFL

STA novice / Vlada o gospodarskih temah

četrtek, 10.11.2022

Ljubljana, 10. novembra (STA) - Vlada je na današnji seji imenovala tri nove nadzornike SDH. Razveljavila je tudi odločbo prejšnje vlade in Andreju Kužnerju podaljšala mandat vršilca dolžnosti direktorja zavoda za blagovne rezerve do imenovanja novega direktorja. Prav tako je ministrski zbor sprejel pobudo za odstop od pogodbe o energetski listini.

Vlada je sklenila za člane nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga (SDH) s petletnim mandatom predlagati Franja Bobinca, Mira Medveška in Suzano Bolčič Agostini. O novih članih bo sicer odločil državni zbor.

Na današnji seji je vlada razveljavila odločbo prejšnje vlade z 31. maja, s katero je bil Andrej Kužner s 16. novembrom imenovan za direktorja Zavoda RS za blagovne rezerve s polnim mandatom. Kužnerja je s 16. novembrom imenovala za vršilca dolžnosti direktorja, in sicer do imenovanja novega direktorja oz. za največ šest mesecev, do 15. maja 2023.

Sprejela je tudi pobudo za odstop od pogodbe o energetski listini. Gre za mednarodno pogodbo, ki je namenjena zaščiti tujih naložb, kot so po seji pojasnili na ministrstvu za infrastrukturo, pa je skozi leta začela izgubljati na pomenu in danes so zaveze v njej preživete in zastarele. Dokončno bo o odstopu od pogodbe odločil DZ.

Vlada je začela z obravnavo predloga novele zakona o trgovini, s katero bi izjeme za obratovanje prodajaln ob nedeljah in praznikih, ki jih je začasno uvedel eden od protikoronskih zakonov, uveljavila kot trajne. Brez sprememb zakona o trgovini se bo ukrep konec tega leta iztekel.

Vlada je sprejela prvo spremembo programa financiranja državnega proračuna za leto 2022. Spremembe se nanašajo na oceno višine in strukture dolga državnega proračuna po izvedbi financiranja v letošnjem letu ter obseg financiranja skladno z rebalansom proračuna za letos. Osveženi so podatki o odplačilih glavnic dolga državnega proračuna v obdobju od 2022 do 2081, višini dolga konec leta 2021 ter oceni višine dolga konec leta 2022, oceni valutne strukture dolga in strukturi dolga glede na obrestno mero. Spreminjajo se tudi podatki o potrebnem obsegu financiranja proračuna, in sicer znaša končni znesek 4,05 milijarde evrov.

Potem ko je DZ konec septembra sprejel zakon o Javnem skladu RS za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško (Nek) in odlaganje radioaktivnih odpadkov ter izrabljenega goriva iz nje, je vlada danes sprejela akt o ustanovitvi Javnega sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško. Dosedanji sklad za financiranje razgradnje Neka in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Neka, ki je bil ustanovljen na podlagi zakona iz leta 1994 in deluje v skladu s pogodbo med slovensko in hrvaško vlado, se je preoblikoval v sklad, ki sistemsko in smiselno sledi ureditvi javnih skladov.

Vlada se je seznanila s poročilom o izvajanju evropske kohezijske politike 2014-2020 za obdobje od januarja 2014 do konca junija 2022. Poročilo povzema pregled stanja na dan 30. junij 2022, vlada pa navaja tudi podatke na 31. oktober. Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je do konca oktobra izdala odločitve o podpori v višini 113 odstotkov vseh razpoložljivih sredstev, potrdila operacije oz. podpisala pogodbe o sofinanciranju za 105 odstotkov razpoložljivih sredstev, izplačil iz državnega proračuna pa je bilo za 76 odstotkov razpoložljivih sredstev. Za zagotovitev 100 odstotkov črpanja bo treba do konca leta 2023 izvesti še slabih 25 odstotkov izplačil. Izvedba posameznih operacij zaradi različnih vzrokov (težave v gradbeništvu, višanje cen itd.) poteka počasneje, zato se upravičenci srečujejo s težavami pri zaključevanju projektov, pojasnjujejo.

Vlada je izdala uredbo o ratifikaciji sporazumov med vladama Slovenije in Alžirije ter med vladama Slovenije in Kirgizistana o gospodarskem sodelovanju in o ustanovitvi skupnih medvladnih komisij, ki sta bila podpisana 23. in 22. septembra v New Yorku.

Vlada se je seznanila z letnim poročilom o izvajanju ukrepov države na trgu dela za leto 2021. To je bilo drugo leto zapored, ki ga je zaznamovala epidemija covida-19. Razmere na trgu dela so se izboljšale in presegle raven pred koronsko krizo, kar pomeni, da se je registrirana brezposelnost zmanjšala, delovna aktivnost pa je porasla. Podatki statističnega urada kažejo, da je bilo v decembru 2021 delovno aktivnih skoraj 916.800 oseb, 2,9 odstotka več kot leto prej.

Vlada sprejela poročilo o izvrševanju javnih pooblastil, danih SID banki, za leto 2021. SID banka oz. država prek SID banke je v gospodarstvo usmerila skupno 4,6 milijarde evrov, potem ko jih je leto prej 3,6 milijarde evrov. Povečanje je posledica izrazito povečane dinamike na področju zavarovalnih poslov, so pojasnili na ministrstvu za finance.

Vlada je sprejela poročilo o opravljenih inšpekcijskih nadzorih nad porabo proračunskih sredstev v prvi polovici leta. V tem obdobju je proračunska inšpekcija izvajala 30 inšpekcijskih nadzorov. Prejela je 33 in obravnavala 31 prijav, pritožb, sporočil in drugih vlog za uvedbo inšpekcijskega nadzora.

Vlada je podala soglasje k informaciji o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja z živalskimi stranskimi proizvodi kategorije 1 in 2. V skladu s področno uredbo je koncesionar dolžan izdelati informacijo o načinu opravljanja javne službe in z njo seznaniti uporabnike storitev javne službe v treh mesecih od sklenitve pogodbe. Koncesionar Koto je ustrezno informacijo izdelal.

Zagovornik načela enakosti je vladi v skladu z zakonom o varstvu pred diskriminacijo priporočil, da pri pripravi spremembe zakona o spodbujanju digitalne vključenosti upošteva načelo enakosti, utemelji skupine upravičencev do ugodnosti na izvedenih analizah ter pri določanju skupin upravičencev upošteva njihovo premoženjsko stanje in dejanske digitalne kompetence, poleg tega naj zagotovi regijsko enakomerno dostopnost usposabljanj.

Vlada je sprejela operativni program za izvajanje nacionalnega gozdnega programa za obdobje 2022-2026.

Z 11. novembrom je Mojco Pirnat imenovala za vršilko dolžnosti generalnega direktorja direktorata za proračun na ministrstvu za finance, in sicer do imenovanja generalnega direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev. V. d. generalnega direktorja direktorata Leon Behin je odstopil. Imenovan je bil za v. d. direktorja Uprave RS za zaščito in reševanje.

Vlada je v nadzorni svet Javnega sklada RS za podjetništvo za preostanek mandatnega obdobja, od 11. novembra 2022 do 2. julija 2026, kot predstavnika Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) imenovala Bojana Ivanca. Dosedanji predstavnik GZS v nadzornem svetu Aleš Cantarutti je namreč 29. septembra podal odstopno izjavo.

V odbor guvernerjev Evropske banke za obnovo in razvoj je vlada za namestnico guvernerja imenovala državno sekretarko na ministrstvu za finance Nikolino Prah. Na začetku septembra je na predlog guvernerja z mesta namestnice guvernerja v omenjenem odboru razrešila Marušo Romih. Prahovo je imenovala tudi kot namestnico guvernerja Slovenije v Mednarodni banki za obnovo in razvoj, Mednarodni finančni korporaciji, Mednarodnem združenju za razvoj in Mednarodnem združenju za zavarovanje investicij, ki sestavljajo Skupino Svetovne banke. S te funkcije je danes razrešila Urško Grmek.

Vlada je izdala odločbo o dodelitvi statusa javno dobro-javna železniška infrastruktura nekaterim nepremičninam v katastrskih občinah Ribnica, Račna, Velika Nedelja, Gorenja vas, Kašelj, Trzin in Hrpelje.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window