Navigacija
Portal TFL

STA novice / ZZZS za računovodske izkaze v letu 2020 pozitivno mnenje, za pravilnost poslovanja mnenje s pridržkom

sreda, 30.11.2022

Ljubljana, 30. novembra (STA) - Računsko sodišče je Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) za računovodske izkaze iz leta 2020 izreklo pozitivno mnenje, za pravilnost poslovanja v omenjenem letu pa mnenje s pridržkom. Ker je zavod ugotovljene nepravilnosti odpravil med revizijo, računsko sodišče odzivnega poročila ni zahtevalo.

Kot so na svoji spletni strani zapisali na računskem sodišču, so bili cilj revizije računovodski izkazi zavoda za leto 2020, razen dela terjatev do zavezancev za neplačane prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje in z njimi povezanih neplačanih prihodkov ter nerazporejenih plačil dajatev, za katere je evidence vodila Finančna uprava Republike Slovenije.

Po mnenju računskega sodišča revidirani računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih resnično in pošteno prikazujejo stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev zavoda na dan 31. december 2020 ter prihodke in odhodke oziroma prejemke in izdatke zavoda za tedaj končano leto. Zato je sodišče zavodu v tem delu izreklo pozitivno mnenje.

Mnenje s pridržkom za pravilnost poslovanja v letu 2020 pa je med drugim posledica nepravilnosti v postopkih odločanja o pravicah iz zdravstvenega zavarovanja, pri določanju zmogljivosti, potrebnih za izvajanje dogovorjenega programa, in pri obračunu zdravstvenih storitev.

Tako na računskem sodišču pojasnjujejo, da zavod kljub določilom zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ni odločal o pravici zavarovanih oseb do skupinske obnovitvene rehabilitacije v upravnem postopku, temveč je pristojnost za odločanje prenesel na organizatorje skupinske obnovitvene rehabilitacije.

V pogodbah o izvajanju programa zdravstvenih storitev zavod ni določil zmogljivosti, raziskav in drugih projektov, potrebnih za izvajanje dogovorjenega programa, v končnem obračunu za leto 2020 pa je izvajalcem nekatere storitve obračunal v nasprotju z merili iz splošnega dogovora za pogodbeno leto 2020. Izvajalcem je priznal več oziroma manj zdravstvenih storitev, kot so bile opravljene v letu 2020, ter ni začel izvajati analiz, ki jih je določal Splošni dogovor za pogodbeno leto 2020.

Računsko sodišče je ugotovilo tudi, da je ZZZS izdajal odločbe o priznanju pravice do povračila stroškov specialističnega in bolnišničnega zdravljenja ter nabave medicinskih pripomočkov in zdravil v tujini več kot dva meseca po prejemu vlog. Poleg tega je izplačeval ostala povračila stroškov opravljenih zdravstvenih storitev in nabavljenih medicinskih pripomočkov v Sloveniji, ki niso temeljila na izdani odločbi v upravnem postopku in so bila izplačana pred izdajo obvestila o povračilu stroškov, kar ni bilo v skladu z zakonom o splošnem upravnem postopku.

Zavod je kršil tudi predpise o javnem naročanju pri nabavah v vrednosti najmanj 199.340 evrov. Neskladje s predpisi je računsko sodišče ugotovilo tudi pri izplačilu dodatka za stalno pripravljenost, pri določanju osnovnih plač in pri objavah delovnih mest. Poleg tega je zavod javnim uslužbencem zagotavljal pravice v večjem obsegu, kot določajo predpisi, v skupnem znesku 20.189 evrov in s tem neupravičeno obremenil javna sredstva.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window