Portal TFL

STA novice / Čez zaslišanja na odborih DZ še štirje ministrski kandidati za preoblikovano vlado (zbirno)

petek, 13.1.2023

Ljubljana, 13. januarja (STA) - Zaslišanja pred pristojnimi delovnimi telesi DZ so opravili še štirje kandidati za ministre v nekoliko preoblikovani vladi Roberta Goloba - Simon Maljevac, Aleksander Jevšek, Matjaž Han in Bojan Kumer. Skupaj s petimi kandidati, ki so zaslišanja pred poslanci uspešno opravili v četrtek, bodo v DZ najverjetneje zaprisegli na redni januarski seji.

Spremenjeni zakon o vladi, ki je bil po potrditvi na novembrskem referendumu uveljavljen tik pred koncem leta 2022, prinaša tri nova ministrstva - za visoko šolstvo, znanost in inovacije, za okolje, podnebje in energijo ter za solidarno prihodnost. Štirim ministrstvom se ob tem spreminjajo pristojnosti in imena, dve vladni službi pa postajata ministrstvi.

Zdajšnji državni sekretar na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Maljevac bo v preoblikovani vladi vodil ministrstvo za solidarno prihodnost. V predstavitvi je dejal, da je vlada z ustanovitvijo tega ministrstva sporočila, da je treba v ospredje postaviti stanovanjsko politiko, dolgotrajno oskrbo in ekonomsko demokracijo, kar je bilo do zdaj zanemarjeno.

Hrbtenico javnega stanovanjskega sistema vidi v stanovanjskih skladih, ki bodo zagotavljali mrežo dostopnih in varnih stanovanj, česar trg ne zagotavlja. Za gradnjo solidarne družbe je treba nadalje vzpostaviti močno javno mrežo storitev dolgotrajne oskrbe. S sprejetjem ustrezne zakonodaje pa želijo omogočiti porazdelitev lastništva kapitala in odločitvenih pravic v tistih podjetjih, ki bodo to prepoznala kot dodano vrednost.

Kandidat za ministra za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek, ki je zdaj vodja službe za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, po novem pa bo vodil ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj, je v svoji predstavitvi pred odboroma za gospodarstvo in za zadeve EU izpostavil nujnost zagotovitve skladnega regionalnega razvoja, za kar bo potrebna takojšnja vzpostavitev strategije, katere cilji bodo podlaga za nadaljnje delo. Ustanovitev pokrajin je ocenil kot zahteven proces, napovedal pa je prizadevanje za opredelitev pristojnosti, ki bi se lahko prenesle na regije. To bi bil prvi korak k ustanavljanju pokrajin.

Med ključnimi nalogami za letos je medtem izpostavil predvsem zaključevanje finančne perspektive 2014-2020, saj morajo biti sredstva porabljena do konca leta. V zvezi s tekočo finančno perspektivno je opozoril, da je ta za dve leti krajša in zato zahteva takojšnje aktivnosti in ukrepanje. Uredba o izvajanju kohezijske politike 2021-2027 je medresorsko usklajena in bo kmalu na vladi, je dejal.

Člani odborov so Jevška med drugim spraševali, kako namerava zagotoviti zadostno medresorsko sodelovanje. Odgovoril je, da je to zapisano v koalicijski pogodbi, predsedniku vlade pa bo predlagal ustanovitev medresorske delovne skupine za spremljanje regionalnega razvoja. Njihove dvome, ali je ustanovitev pokrajin uvrstil dovolj visoko na seznam prednostnih nalog, pa je zavrnil z besedami, da nikoli ni bila pod vprašajem namera, temveč financiranje. Potrdil je tudi, da ima še vedno v načrtu decentralizacijo ministrstva.

Sedanji minister za infrastrukturo, ki bo prevzel vodenje ministrstva za okolje, podnebje in energijo, Bojan Kumer je pred pristojnim odborom med ključnimi nalogami izpostavil spodbujanje rabe obnovljivih virov energije in pospešitev postopkov za razogljičenje. Ključno bo zagotoviti ukrepe, ki bodo ob tem preprečili pomanjkanje energije, je dejal.

V odgovorih na vprašanja poslancev se je med drugim zavzel za boljšo izkoriščenost potenciala vetrne energije. Glede hidroelektrarn je poudaril, da jih na Muri ne bo, bodo pa storili vse za dokončanje verige hidroelektrarn na spodnji Savi. Prav tako ne bo novih davkov na podnebnem področju, razmislili bodo tudi o prestrukturiranju nekaterih obstoječih, je napovedal. Odgovarjati je moral tudi na pomisleke, da bo na novem ministrstvu okolje v podrejenem položaju v primerjavi z energetiko. Zagotovil je, da se to ne bo zgodilo.

Gospodarsko ministrstvo se bo z reorganizacijo vlade preimenovalo v ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, na čelu bo ostal Matjaž Han, ki se mu reorganizacija zdi prelomna. S povezavo teh treh stebrov lahko naredimo veliko sinergijskih učinkov, je ministrski kandidat poudaril na zaslišanju pred matičnim odborom DZ.

Najpomembnejša novost na ministrstvu je šport. Po njegovih besedah bodo v sodelovanju z vsemi deležniki pristopili k oblikovanju novega nacionalnega programa za šport, prizadevajo si tudi, da bodo v štirih letih dosegli podvojitev javnega denarja za šport.

BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window