Navigacija
Portal TFL

STA novice / Vlada o gospodarskih temah

torek, 24.1.2023

Ljubljana, 24. januarja (STA) - Vlada je omejila variabilni del cene toplote iz sistemov daljinskega ogrevanja za gospodinjstva. Sprejela je tudi uredbo, ki podrobneje opredeljuje subvencije fizičnim osebam za nakup lesnih peletov za ogrevanje gospodinjstev, in odločila, da bo drugi železniški tir Divača-Koper dvotirna proga, obstoječa proga pa se bo ukinila.

Vlada je z uredbo o oblikovanju cene toplote iz daljinskega ogrevanja najvišjo dovoljeno tarifno postavko za variabilni del cene toplote določila pri 98,70 evra na megavatno uro. Uredba velja od 1. januarja do 30. aprila. Omejitev cen bo po navedbah vlade znižala končne cene v 18 sistemih daljinskega ogrevanja, najbolj v Novi Gorici, Trbovljah, Hrastniku, Mariboru, Ravnah na Koroškem in na Jesenicah, kjer kot gorivo uporabljajo zemeljski plin. Ceno plina, ki se kot vhodni energent uporablja v sistemih daljinskega ogrevanja, je sicer regulirala že z novembrom lani.

Vlada je z uredbo o subvencijah za nakup lesnih peletov določila način izplačila, podrobnejše pogoje glede dokazil in izplačil upravičencem ter podrobnejšo vsebino spletne aplikacije za uveljavljanje subvencije za nakup lesnih peletov. Subvencije bo izplačeval Borzenov center za podpore, ki mora v roku enega meseca omogočiti oddajo vlog za pridobitev subvencije preko spletne aplikacije. Zakon o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije, v katerem je podlaga za te subvencije, določa, da lahko fizične osebe, ki lesne pelete uporabljajo za ogrevanje gospodinjstva, dobijo 100 evrov subvencije na tono, skupno za največ pet ton, pogoj je, da so pelete kupili med 1. septembrom in 31. decembrom 2022.

Vlada se je strinjala s predlogom, da se dvotirnost nove železniške proge med Divačo in Koprom zagotovi po drugi varianti. Ta predvideva, da se ob novi železniški progi, ki je v gradnji, zgradi še en, levi tir, obstoječa železniška proga pa se ukine. Študija je sicer predvidela tri variante. Po prvi bi povezava, ki je v gradnji, ostala enotirna, obstoječo progo pa bi nadgradili. Po tretji varianti pa bi tako kot po izbrani drugi varianti ob tiru, ki je gradnji, zgradili še enega, dodatno pa bi tudi nadgradili obstoječo progo.

Vlada je izdala spremenjeno uredbo o upravljanju koprskega tovornega pristanišča, opravljanju pristaniške dejavnosti, podelitvi koncesije za upravljanje, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture v tem pristanišču. S spremembami se je koncesijsko območje razširilo na nepremičnine, ki so potrebne za ureditev začasnih privezov za slovensko vojsko v površini 1220 kvadratnih metrov, in na nepremičnine, ki so potrebne za ureditev zunanjega kamionskega terminala v površini 3618 kvadratnih metrov, poleg tega se je uskladila meja območja koncesije s parcelno mejo.

Vlada je sprejela sklep o objavi sprememb in dopolnitev prilog A in B k sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR). Namen sprememb je uskladitev ADR z modalnimi predpisi Združenih narodov, vključno z novimi opredelitvami, razvrstitvenimi merili in UN-številkami, zahtevami za pakiranje in označevanje, posodobitvijo veljavnih standardov in tehničnih predpisov ter redakcijskimi popravki. Besedilo sprememb in dopolnitev prilog k ADR je tudi besedilo priloge delegirane direktive Evropske komisije, sprejete septembra lani, o prilagoditvi prilog k evropski direktivi za upoštevanje znanstvenega in tehničnega napredka, ki jo mora Slovenija v nacionalno zakonodajo prenesti do 30. junija letos.

Vlada je v luči aktivnega zelenega prehoda ministrstvom vladnim službam in organom v sestavi naložila, da morajo do 31. marca analizirati obstoječe stanje službenih vozil. Analiza mora med drugim vsebovati oceno minimalno število nujno potrebnih vozil za izvajanje nalog, z upoštevanjem možnosti uporabe javnega potniškega prometa in drugih oblik trajnostne mobilnosti, kot so kolesa. Po analizi morajo do 30. aprila oblikovati in sprejeti višje zavezujoče cilje za optimizacijo števila službenih vozil in prehoda na čista vozila, kot jih določa uredba, ki je doslej urejala zeleno javno naročanje. Spodbujati morajo uporabo javnega potniškega prometa in koles za službene poti. S sprejetimi ukrepi morajo do konca aprila seznaniti ministrstvo, pristojno za prometno politiko, slednje pa vlado.

Vlada je sprejela letno poročilo o dejavnosti in poslovanju Eko sklada za leto 2021 in določila, da se izkazani presežek prihodkov nad odhodki v višini dva milijona evrov nameni za povečanje namenskega premoženja tega sklada, presežek v višini 54.683 evrov pa ostane nerazporejen. Za izvedbo revidiranja računovodskih izkazov sklada in njegovega namenskega premoženja za poslovna leta 2022-2024 je imenovala družbo Prosperus.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window