Portal TFL

STA novice / Vlada o gospodarskih temah

četrtek, 30.3.2023

Ljubljana, 30. marca (STA) - Vlada je določila srednjeročne ukrepe za oskrbo slovenske Istre z vodo. Potrdila je predloga novel zakonov za spopad z energetsko krizo, s katerima vnaša novosti glede skupnega nakupa plina v EU in posega v pobiranje presežnih prihodkov energetskih družb. Ukrep delnega povračila nadomestil pri skrajšanem delovnem času je podaljšala za en mesec.

Med srednjeročnimi ukrepi za zagotavljanje ustreznih količin pitne vode slovenski Istri je nadgradnja kraškega vodovoda iz Brestovice in izgradnja novega povezovalnega vodovoda iz vodarne Korotan pri Postojni do Rodika. Za investicije, ki naj bi bile izvedene v treh do štirih letih, je na voljo 92 milijonov evrov. Za trajno rešitev pa bo do konca leta izdelana projektna naloga, ki bo preverila izvedljivost gradnje zadrževalnika Kubed ali alternativnega vodnega vira. To investicijo bi izvedli v letih 2026-2029.

Novela zakona o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo je potrebna zaradi prenosa določil decembra lani sprejete uredbe EU, ki določa ukrepe na področju skupnega naročanja plina in solidarnosti pri oskrbi s tem energentom ter predvideva obvezno združevanje povpraševanja po zemeljskem plinu na ravni unije s pomočjo informacijske platforme, ki bo oblikovana posebej za ta namen. Z novelo zakona o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije pa bi pobiranje presežnih tržnih prihodkov omejili samo na proizvajalce elektrike, meja bi bila znižana s sedanjih 180 evrov na 160 evrov na megavatno uro. Zavezanci bi bili tako po novem proizvajalci elektrike, pri katerih je vsota skupne instalirane moči proizvodnih naprav večja od 100 kilovatov.

Vlada je ukrep delnega povračila nadomestila plače zaradi skrajšanja polnega delovnega časa podaljšala za en mesec, do 30. aprila. Ukrep lahko uporabijo upravičenci po zakonu o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize. Povrnjenih lahko dobijo 80 odstotkov nadomestila, ki ga izplačajo delavcem, vključenih v ukrep.

Neposredna škoda v kmetijstvu zaradi suše v lanskem letu je po končni oceni, ki jo je potrdila vlada, lani dosegla 148,47 milijona evrov. Znesek presega 0,3 promila načrtovanih prihodkov državnega proračuna za leto 2022, zato je dosežena meja za državno pomoč v skladu z zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč.

Vlada je izdala uredbo o podpori za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz programa razvoja podeželja 2014-2020. Podpora bo namenjena gradnji, rekonstrukciji ali protipožarnemu vzdrževanju protipožarnih presek, stez in zidov, prostorov za izvenletališko pristajanje helikopterjev ter namenske ureditve vodnih virov oziroma mesta za oskrbo helikopterjev, gasilskih vozil in gasilcev z vodo za gašenje.

Vlada je sprejela načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti 2023-2027, ki vsebuje cilje in ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti na območjih pomembnega vpliva poplav. Načrt predstavlja skupek 18 porečnih načrtov zmanjševanja poplavne ogroženosti, ki vključujejo vseh 86 identificiranih območij pomembnega vpliva poplav.

Vlada je ponovno obravnavala in sprejela predlog novele zakona o javnih financah. Ta ne vsebuje več vsebin, ki bi povzročile časovni zamik pri obravnavi načrtovanega rebalansa letošnjega državnega proračuna v DZ, ključne rešitve v predlagani noveli pa ostajajo nespremenjene. Predlog torej sledi odločitvi ustavnega sodišča glede finančne avtonomije neodvisnih ustavnih organov, kot so državni zbor, državni svet, ustavno sodišče, varuh človekovih pravic in računsko sodišče.

Vlada je sprejela predlog novele zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev. Glavni cilj je uskladitev zakona z evropsko direktivo, ki uvaja splošna pravila za izvedbo ocene sorazmernosti pred sprejetjem zakonov ali drugih predpisov, ki urejajo dostop do reguliranih poklicev ali njihovega opravljanja. S prenosom direktive Slovenija sledi ciljem EU, s katerimi želi zagotoviti večjo jasnost, objektivnost, preglednost in primerljivost reguliranja dostopa do in opravljanje poklicev, z uvedbo enotnih meril za oceno sorazmernosti, da bi se preprečila nadaljnja obremenitev in razdrobljenost notranjega trga. Ključni cilj predloga novele zakona je preprečevanje sprejetja nesorazmernih ukrepov, ki bi povzročili regulativna in upravna bremena, so pojasnili na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Potem ko je v sredo podal odstopno izjavo, je vlada državnega sekretarja na ministrstvu za finance Tilna Božiča s petkom razrešila s položaja. Božič je odstopil po premierjevi kritiki ekipe ministrstva za finance, da načrtovane davčne reforme ni znala ustrezno predstaviti javnosti.

Vlada se je seznanila z namero ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, da sklene partnerski sporazum s košarkarskim klubom Dallas Mavericks za promocijo Slovenije na trgu ZDA. S tem želijo krepiti in povečati prepoznavnost Slovenije in nacionalne znamke I feel Slovenia.

Vlada izjavlja, da ne nasprotuje odobritvi kredita Evropske investicijske banke (EIB) Unicredit banki Slovenija v skupnem znesku do 100 milijonov evrov. Sodelovanje med EIB in Unicredit banko je namenjeno med drugim financiranju projektov, ki jih izvajajo mala in srednje velika podjetja ter podjetja s srednje veliko tržno kapitalizacijo v Sloveniji. Hkrati bo velik del projekta usmerjen tudi v podnebne ukrepe in okoljsko trajnost, pojasnjujejo.

Vlada je v vlogi ustanoviteljice in edine družbenice Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa sprejela sklep o določitvi sejnin, plačil za delo in povračil drugih stroškov članom nadzornega sveta. Višina sejnin in drugih povračil sledi priporočilom iz kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, ki ga je sprejel Slovenski državni holding.

Vlada je izdala uredbo o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta gradnje fotovoltaičnih elektrarn na objektih Vojašnice Edvarda Peperka v Ljubljani.

S spremembo uredbe o izvajanju programa ukrepov na področju čebelarstva v letih 2020-2022 je podaljšala ukrepe sofinanciranje čebelarske opreme, vzdrževanje čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu in sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window