Navigacija
Portal TFL

STA novice / Vlada o gospodarskih temah

četrtek, 21.9.2023

Ljubljana, 21. septembra (STA) - Vlada je danes sprejela tri programe odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi letošnjih poletnih ujm. Odločila je, da se družba SODO, sistemski operater distribucijskega elektroenergetskega omrežja, pripoji Elesu, sistemskemu operaterju prenosnega elektroenergetskega omrežja.

Za sanacijo škode po povodnji v začetku avgusta bo vlada namenila 222 milijonov evrov. Predplačila bodo prejela občine, kjer je škoda ocenjena na najmanj 20.000 evrov, zgornja meja nakazila pa je dvakratnik primerne porabe posamezne občine. Vse občine, ki bodo prejeta sredstva sposobne porabiti v roku enega leta, bodo prejele dodatna do zakonsko določenih 40 odstotkov vrednosti ocenjene škode, so po seji vlade sporočili iz njenega urada za komuniciranje.

Vlada se kot edini družbenik Elesa v nadaljnjem postopku pripojitve družbe SODO odpoveduje več upravičenjem družbenika v primeru pripojitev po zakonu o gospodarskih družbah, kot so zahteve po poročanju, pregledih in reviziji pripojitve. SODO je sicer že od konca minulega leta v lasti Elesa, njegova pripojitev k operaterju prenosnega omrežja pa je naslednji korak k operativnemu prevzemu nalog operaterja elektrodistribucijskega omrežja.

Vlada se je danes tudi seznanila s statističnim poročilom o javnih naročilih, oddanih v letu 2022. 2169 naročnikov je oddalo več kot milijon naročil v skupni vrednosti več kot osem milijard evrov. Delež javnega naročanja v bruto domačem proizvodu je v primerjavi z letom 2021 manjši za 0,65 odstotne točke, z deležem 14,11 odstotka pa drugi največji v zadnjih 12 letih.

Sprejela je metodologijo za zeleno proračunsko načrtovanje ter neposrednim uporabnikom državnega proračuna naložila, da jo od 1. januarja prihodnje leto uporabljajo za vse nove projekte in ukrepe, ki se uvrščajo v načrt razvojnih programov. Zeleno proračunsko načrtovanje je koncept, ki okoljske cilje vključuje v proračunski postopek in ga tako dopolnjuje.

Sprejela je tudi sklep o določitvi deležev odpadne embalaže za letošnje oktober, november in december. Če proizvajalci izdelkov za izpolnjevanje svojih obveznosti proizvajalčeve razširjene odgovornosti pooblastijo več združenj proizvajalcev ali drugih gospodarskih družb, delež odpadne embalaže, za katerega mora posamezna družba zagotoviti ravnanje z odpadno embalažo, namreč štirikrat letno določi vlada.

Vlada je prav tako sprejela predlog stališča Slovenije o predlogu evropske uredbe o uvedbi digitalnega evra kot centralnobančne digitalne valute v območju evra. Slovenija predlog pozdravlja. Digitalni evro ne bi nadomestil gotovine, ampak bi predstavljal dodatno obliko enotne valute evro ter bi tako dopolnjeval evrske bankovce in kovance, torej bi bil uporabnikom na voljo poleg evrske gotovine.

Med drugim je sprejela tudi predlog stališča o predlogu evropske uredbe o evrskih bankovcih in kovancih kot zakonitem plačilnem sredstvu, ki ga Slovenija pozdravlja. Dodatno si bo Slovenija v nadaljnjem postopku prizadevala, da se v razpravi ustrezno naslovi tudi možnosti, da se poleg obveznega sprejemanja gotovine na prodajnih mestih oziroma za plačilo storitev določi tudi obveznost sprejemanja plačil s pomočjo elektronskih plačilnih sredstev.

Ministrski zbor je obenem sprejel sklep o pripravi državnega prostorskega načrta za državno cesto Krško-Brežice. Njegov namen je izboljšati promet in bivalne razmere v naseljih ob sedanji regionalni cesti med Krškim in Brežicami, razbremeniti mestni središči Brežic in Krškega ter obstoječi most čez Savo v Krškem ter izboljšati prometno povezavo med mestoma.

Sprejel je tudi uredbo o izvajanju podintervencije za izmenjavo znanja in prenos informacij s področja dobrobiti živali za letos. Uredba med drugim podrobneje ureja namen in cilje podpore, pogoje za njeno dodelitev ter merila za ocenjevanje vlog na javni razpis.

Vlada je poleg tega izdala uredbo o izvajanju uredb o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet. S to uredbo se določajo obveznosti v zvezi z registracijo in dovoljenji za fitofarmacevtska sredstva, najvišja vsebnost nečistoč v teh sredstev ter pristojbine in stroški za njihovo registracijo.

Občini Sevnica je vlada izdala soglasje za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v območju državnega prostorskega načrta za hidroelektrarno Blanca. Občina Sevnica namreč želi s sodelovanjem ministrstva za izobraževanje na obstoječi lokaciji Srednje šole Sevnica omogočiti izvedbo rekonstrukcije šolske stavbe in dozidavo z delavnicami za izvajanje praktičnega pouka.

Vlada je sprejela tudi letno poročilo o poslovanju Rudnika Žirovski vrh za lani. Poleg rednih dejavnosti rudnika jih je bilo največ usmerjenih v pridobivanje služnostnih pravic za uporabo zemljišč, na katerih se nahajajo objekti za dolgoročni nadzor odlagališča hidrometalurške jalovine Boršt, ki so v zasebni lasti.

Vesno Zupančič Klarič je ministrski zbor znova imenoval za vršilko dolžnosti generalnega sekretarja na ministrstvu za finance, in sicer od 23. septembra do imenovanja generalnega sekretarja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev do najdlje 22. marca 2024.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window