Portal TFL

STA novice / Vlada o gospodarskih temah

četrtek, 13.6.2024

Ljubljana, 13. junija (STA) - Vlada je danes potrdila novo uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, ki interval za določanje reguliranih cen goriv ohranja pri 14 dneh, kljub pozivom naftnih trgovcev pa ne spreminja niti najvišjih dovoljenih marž za gorivo. Enoletna uredba bo začela veljati v torek. Potrdila je tudi deklaracijo za vnovičen zagon ESS.

Vlada je tako sprejela deklaracijo o spoštovanju in spodbujanju socialnega dialoga ter novelirana pravila o delovanju Ekonomsko-socialnega sveta (ESS). Za uradni podpis dokumentov s sindikati in delodajalci je pooblastila ministra za delo Luko Mesca.

Vlada je potrdila predlog novega zakona o letalstvu, po katerem bo civilno letalstvo prilagojeno novim pristopom pri zagotavljanju letalske varnosti, tehnologiji, sistemom in postopkom v civilnem letalstvu, urejal pa bo tudi vojaško in policijsko letalstvo.

Zaradi novega zakona o letalstvu je vlada potrdila predlog novele zakona o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa. Novi zakon o letalstvu namreč po predlogu ne bo več vseboval določb, ki se nanašajo na zagotavljanje navigacijskih služb zračnega prometa, zato jih bo treba prenesti v področni zakon.

Vlada je sprejela predlog zakona o pospešitvi postopkov za realizacijo vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T). Predlog vključuje projekte, ki morajo biti obravnavani prednostno, skrajšuje postopke v zvezi z njihovo gradnjo, nadgradnjo, prilagoditvijo ali spremembo ter obravnava javna naročila zanje.

Ministrski zbor je sprejel predlog novele stanovanjskega zakona, ki sledi odločbi ustavnega sodišča glede neprofitnih najemnih razmerij za nedoločen čas v stanovanjih, vrnjenih denacionalizacijskim upravičencem. Po njem pravnega položaja najemnikov 10 let ne bi spreminjali, razliko do tržne najemnine bi doplačala država.

Vlada je sprejela letošnji načrt upravljanja kapitalskih naložb države, za upravljanje katerih ni pristojen Slovenski državni holding. Gre za družbe 2TDK, Eles, Borzen, Družbo za upravljanje javnega potniškega prometa, Holding Kobilarna Lipica in družbo Fair.

Za tretje četrtletje je obseg proračunske porabe določila pri 4,07 milijarde evrov oz. 25,1 odstotka vseh pravic porabe. S prerazporeditvami je zagotovila sredstva za izplačila kmetijsko okoljskih podnebnih plačil, za umetniške programe v javnih zavodih, za Evropsko prestolnico kulture, za vlaganja v avdiovizualno produkcijo, za vlaganja v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah ter za financiranje brezplačnega vrtca za družine, ki imajo v njem več otrok.

Zaradi težav pri izvajanju uredbe o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje in skrbi, da finančno breme stroškov čiščenja smetenja s plastičnimi izdelki za enkratno uporabo ne bo sorazmerno razdeljeno, je vlada z novelo uredbe rok za plačilo obveznosti premaknila za eno leto. V tem času bodo pridobili podatke o stroških občin in izvedli inšpekcijski nadzor pri proizvajalcih, ki ne izpolnjujejo obveznosti. Spreminja se tudi način obveščanja o stroških čiščenja smetenja.

Vlada je izdala sklep o vrednostih, potrebnih za ovrednotenje priznanih stroškov prestrukturiranja vinogradov in izpada dohodka v vinskem letu 2024/2025, ki se vsako leto sprejme za namen izvajanja ukrepa podpor za prestrukturiranje vinogradniških površin.

Luki Koper je kot koncesionarju v koprskem tovornem pristanišču vlada podala soglasje k programu izvedbe infrastrukturne ureditve za investicijo Skladišče 54. To bo namenjeno skladiščenju težkih generalnih tovorov jeklenih kolutov. Na strehi skladišča je predvidena fotonapetostna elektrarna.

Vlada se je seznanila z informacijo o podpisu memoranduma o soglasju med ministrstvom za digitalno preobrazbo in avstrijskim ministrstvom za finance, ki naj bi ga podpisali 18. junija. Na podlagi memoranduma bosta državi sodelovali na področju digitalizacije in inovativnih tehnologi, namen pa je okrepiti izmenjavo znanja in izkušenj.

BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window