Navigacija
Portal TFL

EcoLexLife - Lahko povzročim okoljsko škodo? Preverite tveganja! Osrednja tema: VODA IN TLA

Lahko povzročim okoljsko škodo? Preverite tveganja!
Osrednja tema: VODA IN TLA

Direktiva o okoljski odgovornosti in slovenski Zakon o varstvu okolja jasno določata, da je povzročitelj okoljske škode ali nevarnosti povzročitve okoljske škode odgovoren tudi za njeno preprečevanje in sanacijo, po načelu »povzročitelj plača«. Okoljski incident tako lahko podjetja vodi tudi v stečaj.

Kakšna so možna okoljska tveganja mojega poslovanja? Lahko kaj izboljšamo?

S pomočjo orodja za oceno tveganj bomo na brezplačni praktični delavnici pregledali različne vplive, ki jih ima podjetje na segmente okolja – voda, tla, zrak, narava. Udeleženci se bodo seznanili z zahtevano okoljsko zakonodajo in dobili praktične nasvete, kako zmanjšati tveganje za nastanek okoljske škode.

Tokratna delavnica bo vsesplošno predstavila tematiko okoljskega tveganja dejavnosti podjetja, poseben del pa bomo namenili vodi in tlom.

PET KORISTI ZA UDELEŽENCE

 • Spoznali boste možna tveganja podjetja za okolje
 • Razumeli boste, katera okoljska zakonodaja vas zavezuje
 • Pridobili boste praktične nasvete s strani okoljskih strokovnjakov
 • Zagotovili vam bomo brezplačni dostop do okoljske zakonodaje na portalu ecolex.si
 • Omogočili vam bomo tedensko obveščanje o spremembah okoljske zakonodaje

KOMU JE DELAVNICA NAMENJENA?

 • Podjetjem, podjetnikom in obrtnikom
 • IED zavezancem in Seveso obratom
 • Vladnim in nevladnim predstavnikom
 • Zavarovalnicam
 • Panožnim in podjetniškim združenjem

OKVIRNI PROGRAM

8.45 – 9.00
Registracija
9.00 – 9.15
Lea Tomažič
Na splošno o okoljski odgovornosti:
 • zakaj je dobro preveriti okoljsko tveganje?
9.15 – 10.30
Margita Žaberl
Pregled tveganj s področij:
 • vode
 • tal
 • narave
 • zraka
10.30 – 11.00
Pogostitev
11.00 – 12.30
Polona Druks Gajšek
Pregled tveganj:
 • voda in tla
12.30 – 12.40
Razprava, vprašanja, anketa
Letošnji evropski Zeleni teden (EU Green Week) poteka pod sloganom “Prevzemite pobudo!” in izpostavlja pomembnost izvajanja okoljske zakonodaje. Delavnica Lahko povzročim okoljsko škodo? Preverite tveganja! – VODA in TLA pomaga udeležencem razumeti okoljsko zakonodajo in je bila izbrana kot #EUGreenWeek partnerski dogodek. Pridružite se nam 30.5.2019!

KDO BO Z VAMI

Lea Tomažič Lea Tomažič je diplomirala na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru in začela poklicno kariero kot sodniška pripravnica na Višjem sodišču v Ljubljani. Po opravljenem pravosodnem izpitu je delala kot odvetniška kandidatka za ugledno slovensko odvetniško pisarno. V začetku leta 2016 se je preselila na Novo Zelandijo in pridobila dodatne izkušnje z delom v vodilni avstralazijski odvetniški pisarni. Ekipi EcoLex Life se je pridružila julija 2018 kot Vsebinski vodja, kjer se osredotoča na izboljšanje izvajanja Direktive o okoljski odgovornosti v Sloveniji.
Margita Žaberl Margita Žaberl, univ. dipl. biol., je diplomirala leta 2000 na Biotehniški fakulteti na Oddelku za biologijo. Od takrat naprej se profesionalno ukvarja s področjem varstva okolja, konkretneje s presojami vplivov na okolje in pripravo dokumentacije za različne tipe okoljevarstvenih soglasij/dovoljenj. Kot vodja projekta priprave okoljskega dela dokumentacije sodeluje pri številnih zahtevnih projektih tako za objekte državnega pomena kot tudi druge okoljsko zahtevne posege.
Polona Druks Gajšek Polona Druks Gajšek, univ. dipl. inž. kem. inž.,je diplomirala na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani - smer kemijska tehnologija. Leta 2000 se je zaposlila v Eurofins ERICo Slovenija d.o.o. oziroma njegovemu predhodniku ERICo, Inštitut za ekološke raziskave kot vodja projektov na področju odpadnih voda, okoljskih monitoringov in svetovanj, leta 2013 je postala vodja področja odpadnih voda in zraka, z letom 2018 pa vodja področja vode in zrak. Odgovorna je za izdelavo programov in izvajanje prvih meritev in obratovalnih monitoringov odpadnih voda za industrijske naprave, čistilne naprave in odlagališča, terenska preskušanja, izvedbo celovitih okoljskih monitoringov, izdelovalo/svetovanje pri pridobitvi okoljevarstvenih dovoljenj, izdelavo izhodiščnih poročil v okviru Uredbe IED, sodeluje pri izdelavi poročil o vplivih na okolje. Od leta 2010 sodeluje s Šolo za strojništvo, geotehniko in okolje iz Velenja kot zunanja predavateljica za strokovne predmete.
Prijava na brezplačno delavnico
LIFE #EUGreenWeek

Obveščamo vas, da gre za javni dogodek, kateri se bo lahko snemal in fotografiral ter da se posnetki dogodka in fotografije posnete na dogodku, lahko uporabijo za javno objavo na spletnih straneh ter socialnih omrežjih družbe Tax-Fin-Lex d.o.o. ter projekta EcoLex Life, pri čemer se bodo osebni podatki varovali v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta.

Brezplačna delavnica poteka v okviru projekta EcoLex Life, ki je omogočena s podporo programa LIFE, finančnega instrumenta Evropske unije. Projekt EcoLex Life sta v program LIFE, ki bo potekal 2,5 leti, skupaj prijavili podjetji Tax-Fin-Lex d.o.o., kot nosilec projekta in PristopMedia d.o.o., kot partner za komunikacijsko podporo, in zanj, med več kot 800 prijavljenimi projekti iz vseh držav članic EU, prejela sredstva za njegovo izvajanje v Sloveniji. Izvajanje projekta sofinancira tudi Ministrstvo za okolje in prostor.

TFL PristopMedia MOP
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window