e-paket Stvarno pravo

Vedno dostopna in ažurirana e-komentarja Stvarnopravnega zakonika (SPZ) in Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1)
ter delni e-komentar Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča (ZVEtL-1) v delih,
ki ga ureja SPZ. Vključena tudi povezava na osnovne zakone SPZ, ZZK-1 in ZVEtL-1 v e-obliki.

Brezplačni preizkus

Preizkusite e-paket Stvarno pravo brezplačno.

Na voljo vam je vpogled v 7 dokumentov.

Želim preizkusiti e-paket

e-paket Stvarno pravo
z e-komentarjem SPZ

Stvarnopravni zakonik (SPZ) velja od leta 2003 in je do danes doživel že vrsto sprememb.

Da bi vam lahko ponudili vedno ažuren komentar, je v sodelovanju z urednikoma dr. Nino Plavšak in prof. dr. Renatom Vrenčurjem in več avtorji nastal komentar Stvarnopravnega zakonika, ki predstavlja osnovo e-paketa Stvarno pravo.

Urednika in vsi ostali avtorji bodo ob vsaki spremembi komentar SPZ sproti posodobili, o čemer bo uporabnik posebej obveščen v svojem namizju.

V e-paket Stvarno pravo smo vključili tudi komentar Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1), delni komentar Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča (ZVEtL-1) ter monografijo Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1) z novelo ZZK-1E - Razširjena uvodna pojasnila.

Glavne prednosti e-paketa Stvarno pravo

 • Vsi predpisi se sproti ažurirajo (zakonodaja) in dodajajo
 • Sodna praksa vseh sodišč, nastala na osnovi zakona se sproti dodaja
 • Vzorci dokumentov so sproti dodani in ažurni na podlagi SPZ
 • Uporabnik ima svoje namizje (t.i. dashboard)
 • Enostavna navigacija po poglavjih zakona in členih
 • Iskalnik po besedilu ter hitro iskanje komentarja po številki člena
 • Vse vsebine so zbrane na enem mestu in povezane med seboj

Vsebina e-paketa Stvarno pravo

 • E-komentar Stvarnopravnega zakonika (SPZ), e-komentar Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1), delni e-komentar Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča (ZVEtL-1).
 • Osnovni zakoni: SPZ, ZZK-1, ZVEtL-1
 • Vsi podzakonski akti, sprejeti na njihovi podlagi
 • Dostop do vseh sodnih odločb v povezavi s SPZ (prek 2.000)
 • Strokovni članki s področja stvarnega prava (prek 400)
 • Vzorci zemljiškoknjižnih dovolil in tožbenih zahtevkov (prek 60)
 • Ostali dokumenti, vsebinsko povezani s SPZ, ZZK-1 in ZVEtL-1

Osebna izkaznica komentarja Stvarnopravnega zakonika (SPZ)

Urednika: dr. Nina Plavšak, prof. dr. Renato Vrenčur

Avtorji: dr. Nina Plavšak, prof. dr. Renato Vrenčur, sodnica Nina Bogataj, doc. dr. Gregor Dugar, odvetnik dr. Blaž Hrastnik, prof. dr. Miha Juhart, odvetnica dr. Anita Napotnik, sodnik dr. Damjan Orož, notar Bojan Podgoršek in sodnica Maja Zorman Krč

Založnik: Tax-Fin-Lex

Soizdajatelj: ABC nepremičnine

Knjižna izdaja - komentar Stvarnopravnega zakonika (SPZ)

 • Stvarno pravo, komentar Stvarnopravnega zakonika (1188 strani)

Knjižna izdaja je del kombinacije z e-paketom Stvarno pravo, lahko pa jo kupite tudi samostojno > naročilo

Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1) z novelo ZZK-1E - Razširjena uvodna pojasnila (knjižna izdaja)

Knjiga kvalitetno presega standardna uvodna pojasnila k novelam zakona. V razširjenih uvodnih pojasnilih avtorja, ki sta priznana pravna strokovnjaka z več desetletnimi izkušnjami, poglobljeno in argumentirano razložita vse pravne institute, ki so predmet novele in ki bodo verjetno zaradi okornega besedila členov oziroma pravnih praznin v praksi povzročali probleme.

Knjiga vključuje tudi besedilo Zakona o zemljiški knjigi z nazorno označenimi spremembami na podlagi novele ZZK-1E in podatkom o začetku uporabe posameznega spremenjenega ali novega člena.

Knjiga ima 237 strani.
Avtorja: dr. Nina Plavšak in prof. dr. Renato Vrenčur

Knjigo lahko naročite tukaj.

Komentar Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1)

 • Komentar Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1)

Avtorica: dr. Nina Plavšak
Recenzenta: mag. Maja Zorman Krč in prof. dr. Renato Vrenčur
Založnik: Tax-Fin-Lex d.o.o.
Sozaložnik: ABC Nepremičnine d.o.o.
Strani: 401

Knjigo lahko naročite le kot samostojno izdajo in ni del kompleta e-paket Stvarno pravo. Naročite tukaj >>

Brezplačni preizkus

Preizkusite e-paket Stvarno pravo brezplačno.

Na voljo vam je vpogled v 7 dokumentov.

Želim preizkusiti e-paket

Beseda avtorice dr. Nine Plavšak

Komentar Stvarnopravnega zakonika (SPZ) kvalitetno presega standardne komentarje zakonov in uporablja sodobnejši, bolj poglobljen in preglednejši pristop. Vključuje tudi institute, ki jih je marca 2020 uveljavila novela SPZ-B.

Avtorji, ki so priznani pravni strokovnjaki z več desetletnimi izkušnjami, sistematično, poglobljeno in argumentirano razložijo vse pravne institute stvarnega prav in splošne institute civilnega prava, ki so pomembni za pravilno razumevanje institutov stvarnega prava. To omogoča uporabniku bolj sistematično preučevanje institutov stvarnega prava in lažje razumevanje povezav med njimi. Hkrati elektronska izdaja omogoča enostavno dostopanje do povezanih razdelkov komentarja.

Obravnava institutov v komentarju ni omejena le na pravila SPZ. Zaradi celovite obravnave in prikaza so razloženi tudi instituti stvarnega prava nepremičnin, ki jih ureja Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1) in posebna pravila, ki jih urejajo ZVEtL-1, ZUreP-2 in drugi posebni zakoni.

Zaradi boljše preglednosti so instituti stvarnega prava in njihove povezave so prikazani tudi shematsko v preglednih shemah. Da bi bili lažje razumljivi, so bolj zapleteni pravni položaji nazorno prikazani tudi na številnih primerih.

Vključeni so tudi vzorci zemljiškoknjižnih dovolil in tožbenih zahtevkov.

Naročanje

Naročnina - 24 mesecev
Plačilo enkratno ali mesečno
e-paket
e-paket Stvarno pravo
780 €
v enkratnem znesku
39 € x 24
mesečno
Naroči
Kombinacija (e-paket + knjižna izdaja)
e-paket Stvarno pravo + knjižna izdaja
990 €
v enkratnem znesku
Naroči
Knjižna izdaja 450 €
v enkratnem znesku
Naroči
Knjižna izdaja
Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1) z novelo ZZK-1E - Razširjena uvodna pojasnila
70 €
v enkratnem znesku
Naroči
Knjižna izdaja
Komentar Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1)
250 €
v enkratnem znesku
Naroči

Opomba:
V e-paketu Stvarno pravo so vključene vse vsebine knjižnih izdaj v e-obliki. Knjižni izdaji Komentar Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1) in Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1) z novelo ZZK-1E - Razširjena izdaja, sta na voljo samo kot samostojni izdaji in ju lahko naročite posamično. Knjižna izdaja Komentar Stvarnopravnega zakonika pa je del kompleta e-paket Stvarno pravo in jo lahko naročite tudi kot kombinacijo z e-paketom.

Mesečno obročno odplačilo je možno le ob nakupu TFL storitev v skupni vrednosti nad 50 € mesečno.

Cene so brez DDV in veljajo za enega uporabnika.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window