Navigacija
Portal TFL

Tabelarični podatki iz UL RS

Podatki iz UL RS, zbrani v tabelaričnem prikazu Opis
Mesečna rast cen Cene življenjskih potrebščin
Povprečna rast cen življenjskih potrebščin Primerjava rasti cen industrijskih izdelkov decembra tekočega leta s cenami v posameznih mesecih v letu.
Povprečna stopnja davkov in prispevkov na plače Za izračun pokojninske osnove se vzamejo plače oziroma osnove, od katerih so bili plačani prispevki, zmanjšane za davke in prispevke, ki se obračunavajo in plačujejo od plače po povprečni stopnji v Republiki Sloveniji.
Minimalna plača v RS Minimalna plača predstavlja najnižji dovoljeni znesek, ki pripada zaposlenemu za delo s polnim delovnim časom.
Povprečna mesečna plača v RS Povprečne plače v Republiki Slovenji se spremlja mesečno, statistično ugotovljena višina plače pa je odvisna od števila delovnih dni, plačila nadur in ostalih izplačil.
Povprečna letna plača v RS Letno povprečje mesečnih plač v RS.
Pokojnine v RS Pokojnina se odmeri od NAJNIŽJE pokojninske osnove, če je bil zavarovanec zavarovan od osnov, od katerih plačujejo prispevki za obvezno zavarovanje, ki ne omogočajo odmere pokojnine, ki upokojencu zagotavlja ustrezno socialno varnost.
Odvetniška tarifa Plačilo odvetniku za opravljeno storitev je sestavljeno iz plačila odvetniške nagrade in posebej določenih izdatkov. Nagrada se določi v eurih glede na vrednost predmeta odvetniške storitve, v nespremenljivih zneskih ali v razponu dveh nespremenljivih zneskov. Odmeri se po Tarifi.
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window