Navigacija

Primarna zakonodaja evropske unije v slovenskem jeziku

Vir: SVREZ  

1 Rimski pogodbi:
  Pogodba o Evropski gospodarski skupnosti, podpisana v Rimu 25. 3. 1957(11957E)
  Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo, podpisana v Rimu 25. 3. 1957
  Konvencija o reviziji Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti z namenom, da se bo za Nizozemske Antile uporabljala posebna ureditev pridruževanja iz četrtega dela te pogodbe (64/533/EGS)
2Pogodba o ustanovitvi enotnega Sveta in enotne Komisije Evropskih skupnosti, podpisana v Bruslju leta 1965 (OJ 152, 13. 7. 1967) (11965F) razveljavljena z Amsterdamsko pogodbo, razen Protokola o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti
3Enotni evropski akt (OJ L 169, 29. 6. 1987) (11986U)
4Pogodba, ki spreminja nekatere proračunske določbe pogodb o ustanovitvi Evropskih skupnosti ter Pogodbe o ustanovitvi enotnega Sveta in enotne Komisije Evropskih skupnosti, podpisana v Luxembourgu leta 1970 (OJ L 2, 2. 1. 1971) (11970F)
5Pogodba, ki spreminja nekatere finančne določbe pogodb o ustanovitvi Evropskih skupnosti in Pogodbe o ustanovitvi enotnega Sveta in enotne Komisije Evropskih skupnosti, podpisana v Bruslju leta 1975 (OJ L 359, 31. 12. 1977) (11975R)
6Pogodba, ki spreminja nekatere določbe Protokola o statutu Evropske investicijske banke, podpisana v Bruslju leta 1975 (OJ L 91, 6. 4. 1978) (11975R/PRO/BEI)
7Akt o dopolnitvi Protokola o statutu Evropske investicijske banke, ki pooblašča Svet guvernerjev za ustanovitev Evropskega investicijskega sklada (1193R/PRO/BEI/B)
8Akt o volitvah predstavnikov Skupščine s splošnimi neposrednimi volitvami, podpisan v Bruslju leta 1976 (OJ L 278, 8. 10. 1976) (476X1008(01))
9Sklep Sveta o spremembah Akta o volitvah predstavnikov Skupščine s splošnimi neposrednimi volitvami (476D0787)
10Sklep Sveta z dne 25. junija in 23. septembra 2002 o spremembah Akta o volitvah predstavnikov Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami, priloženega Sklepu Sveta 76/787/ESPJ, EGS, Euratom (42002D0772)
11Pogodba, ki glede na Grenlandijo spreminja pogodbe o ustanovitvi Evropskih skupnosti, podpisana v Bruslju leta 1984 (OJ L 29, 1. 2. 1985) (11985G)
12Dokumenti o pristopu kraljevine Danske, Irske, Kraljevine Norveške ter Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska k Evropskim skupnostim (OJ L 73, 27. 3. 1972) (11972B)
13Dokumenti o pristopu Helenske republike k Evropskim skupnostim (OJ L 291, 19. 11. 1979) (11979H)
14Dokumenti o pristopu Kraljevine Španije in Portugalske republike k Evropskim skupnostim (OJ L 302, 15. 11. 1985) (11985I)
15Dokumenti o pristopu Republike Avstrije, Kraljevine Švedske, Republike Finske in Kraljevine Norveške k Evropski uniji (OJ C 241, 29. 8. 1994) (11994N)
16Pogodba o Evropski uniji, podpisana v Maastrichtu leta 1992 (historično besedilo, OJ C 191) (11992M)
17Amsterdamska pogodba, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji, pogodbe o ustanovitvi Evropskih skupnosti in nekatere z njimi povezane akte, podpisana v Amsterdamu leta 1997, vključno s prečiščenima besediloma Pogodbe o Evropski uniji in Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (OJ C 340, 10. 11. 1997) (11997D)
18Pogodba iz Nice, ki spreminja pogodbo o Evropski uniji, pogodbe o ustanovitvi Evropskih skupnosti in nekatere z njimi povezane akte, podpisana v Nici 26. 2. 2001 (OJ C 80, 10. 3. 2000) (12001C)
19Sklep Sveta z dne 12. julija 2002 o dopolnitvi Protokola o Statutu Sodišča Evropskih skupnosti (2002/653/ES)

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window