Navigacija
Portal TFL

MSRP IN DILEME OB PREHODU

MSRP in dileme ob prehodu
(ali prehod iz SRS ni tako težak)

V skladu z zahtevami Zakona o gospodarskih družbah (10. odstavek 54. člen ZGD-1) morajo skupine podjetij, ki so zavezane k izdelavi konsolidiranih računovodskih izkazov, le-te pripraviti v skladu z Mednarodnimi računovodskimi standardi (MSRP).

Očitno se je kar nekaj skupin podjetij v letu 2016 odločilo za sestavitev posamičnih računovodskih izkazov v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS 2016) in bo za zaposlene v odvisnih družbah leto 2017 leto 'prehoda' na MSRP. Poleg tega pa morajo tudi drugi računovodski strokovnjaki seznaniti z zbirko MSRP. Zato smo se odločili za izvedbo seminarja v katerem se bodo udeleženci seznanili s strukturo zbirke MSRP in z odločitvami ob prehodu.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN

Seminar je namenjen obstoječim uporabnikom zbirke SRS, ki nimajo veliko izkušenj z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP), in ki želijo dobiti hiter vpogled v razlike med SRS in MSRP.

Vsebina je prav tako primerna prav za vse, ki niso v funkciji računovodij, morajo pa poznati razlike med SRS in MSRP, oziroma njihov vpliv na poslovni izid podjetij. Torej tudi družbenikom in poslovodstvom ter analitikom in svetovalcem v vlogi uporabnikov računovodskih izkazov ter informatikom, ki morajo poskrbeti za informacijsko podporo.

PET KORISTI ZA UDELEŽENCE

 • Vpogled v zbirko MSRP v kratkem času
 • Prikaz razlik med SRS in MSRP na zgledih knjiženja
 • Obravnava sprememb tudi z davčnega vidika
 • Primerjalni prikaz učinkov prehoda iz SRS 2016 na MSRP
 • Napotki za opravljaje izpita iz poznavanja MSRP iz prve roke

PROGRAM

9.00 – 10.30
Nacionalna zakonodaja in MSRP
 • Postopek sprejemanja MSRP
 • (Ne)povezanost ZGD-1 in MSRP
 • Davek od dohodkov pravnih oseb
 • Letno poročilo in obvezna razkritja
Predstavitev zbirke in razlike med SRS in MSRP
 • Sistematika zbirke
 • Poštene vrednosti za računovodske namene
 • Revalorizacije opredmetenih in neopredmetenih sredstev
10.30 – 11.00
Odmor s pogostitvijo
11.00 – 12.30
Predstavitev zbirke in razlike med SRS in MSRP (nadaljevanje)
 • Dobro ime
 • Finančne naložbe v kapital - poudarek na naložbe v odvisna podjetja in pridružena podjetja
 • Kapital in obveznosti
 • Rezervacije
 • Računovodsko poročilo in obvezna razkritja
12.30 – 12.45
Krajši odmor
12.45 – 14.15
Prehod na MSRP
 • Predstavitev MSRP 1 – ureditev prehoda
 • Zgled prehoda v primerjavi s SRS 2016
 • Obvezna uporaba za konsolidirana poročila – kaj pa samostojni izkazi
 • Primerjalna obdobja v računovodskih poročilih
 • Medletna poročila

KDO BO Z VAMI

Silva Koritnik Rakela

Silva Koritnik Rakela, uveljavljena predavateljica in avtorica učnih gradiv iz Izobraževalne hiše Cilj, d.o.o.. Svojo poklicno pot je pričela na področju informatike, kot organizatorka na področju računovodstva. V času privatizacije slovenskih podjetij je bila vključena v številne projekte ocenjevanja podjetij in priprave privatizacijskih načrtov, kot pooblaščena revizorka pa je več kot 15 let sodelovala pri revizijah številnih mednarodnih podjetij. V letu 2010 je opravila izpit iz poznavanja MSRP pri ACCA, ki ji daje pravico uporabe naziva DipIFR. Pri Slovenskem inštitutu za revizijo predava pri predmetih SRS in MSRP.

Pošlji povpraševanje

Vljudno vabljeni!

Tax-Fin-Lex d.o.o.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window