Navigacija
Portal TFL

Najpomembnejše s področja materialnega in postopkovnega davčnega prava za odvetnike

Najpomembnejše s področja materialnega in postopkovnega davčnega prava za odvetnike

Eno ključnih področij, ki odličnega odvetnika loči od povprečnega odvetnika, je poznavanje davčnega prava in davčnega postopka.

Z namenom, da pridobite temeljna znanja, ki jih odvetniki vse bolj potrebujete pri svojem delu, v sodelovanju z Zbornico Davčnih svetovalcev Slovenije organiziramo seminar, kjer boste spoznali osnovno materijo temeljnega materialno-pravnega davčnega predpisa - Davka od dohodkov pravnih oseb ter to znanje nadgradili še s postopkovnim pravom in predstavitvijo ključnih področij davčnega postopka, ki jih mora poznati odvetnik pri zastopanju strank v davčnem postopku.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN

Seminar je namenjen odvetnikom in drugim pravnikom, ki imajo pri svojem delu opravka z davčnim pravom in davčnim postopkom.

PROGRAM

9.00 – 10.30
Izbrane teme s področja obdavčitve (Barbara Guzina)
 • Povezava med izkazom poslovnega izida (IPI) in davčnim obračunom
 • Davčno (ne)priznani odhodki (vrste in vsebina najpomembnejših davčno nepriznanih odhodkov)
 • Davčne olajšave (katere olajšave znižujejo davčno osnovo)
 • Transferne cene in njihov vpliv na obdavčitev
 • Popravek napak v davčnem obračunu
10.30 – 11.00
Odmor s pogostitvijo
11.00 – 12.30
Davčni nadzor ter upravno procesna in ustavno procesna jamstva strank davčnega postopka (Tamara Kek)
 • Vrste davčnega nadzora po ZDavP-2
 • Nadzor obračuna davka pri davčnem organu (129. člen ZDavP-2)
 • Davčni inšpekcijski nadzor (132. do 141. člena ZDavP-2) – DIN
 • Redna in izredna pravna sredstva v postopku DIN
 • Upravno procesna jamstva davčnih zavezancev v postopkih davčnega nadzora (načela ZUP in davčnega postopka ter pravice in obveznosti davčnih zavezancev)
 • Temeljna ustavno načela in ustavno procesna jamstva davčnih zavezancev v postopkih davčnega nadzora (načelo pravne varnosti, načelo prepovedi retroaktivnosti, pravica do enakega varstva pravic, pravica do učinkovitega pravnega sredstva in pravica do zasebne lastnine)
 • Izpolnjevanje procesnih predpostavk za dostop do Ustavnega sodišča
12.30 – 13.00
Čas za vaša vprašanja

KDO BO Z VAMI

Barbara Guzina

mag. Barbara Guzina, samostojna davčna svetovalka v družbi Guzina Kavšek svetovanje d.o.o. Na davčnem področju se je izobraževala doma in predvsem v tujini in ima bogate izkušnje s področja mednarodne obdavčitve. Je redna predavateljica na seminarjih in kongresih s področja računovodstva in obdavčitve. Je tudi avtorica številnih člankov in priporočnikov s področja davkov.

Tamara Kek

Tamara Kek, odvetnica iz Ljubljane z dolgoletnimi izkušnjami na področju davčnega, ustavnega, gospodarskega in upravnega prava. Pred pričetkom opravljanja samostojnega odvetniškega poklica je svoje znanje na navedenih pravnih področjih med drugim pridobivala v Uradu Varuha človekovih pravic, na takratnem Generalnem davčnem uradu Slovenije, na Ministrstvu za finance Republike Slovenije, pri Informacijskem pooblaščencu in na Ustavnem sodišču Republike Slovenije. Med prednostna področja njenega delovanja sodijo ustavno pravo, davčno – finančno pravo, gospodarsko pravo, upravno pravo in delovno pravo. Je tudi avtorica strokovnih člankov s področja ustavnega prava, davčnega materialnega prava in davčnega postopka. Prav tako se kot predavateljica udeležuje strokovnih srečanj s teh področij.

Prijava na seminar

Vljudno vabljeni!

Tax-Fin-Lex d.o.o.

Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window