Navigacija
Portal TFL

Spremembe SRS v letu 2019

Spremembe SRS v letu 2019

Zbirka slovenskih računovodskih standardov (SRS) je bila temeljito prenovljena v letu 2016. Od takrat je zbirka mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP) doživela kar nekaj sprememb, ki jim SRS sledijo.

24. avgusta 2018 je bil v Uradnem listu RS objavljen nov Slovenski računovodski standard 15 (2019) – Prihodki.

17. oktobra 2018 pa so bile sprejete še preostale spremembe SRS 2016 standardov zaradi uskladitve z MSRP 16 – Najemi in MRSP 9 - Finančni instrumenti. Tudi uporabniki zbirke SRS bodo v bodoče poslovne najeme izkazovali v bilanci stanja. Obstaja pa nekaj izjem.

Spremembe so doživeli naslednji standardi:

 • SRS 1 – Opredmetena osnovna sredstva, ki na novo ureja področje najemov. Večino najemov bo potrebno pripoznati v poslovnih knjigah. Standard je sedaj usklajen z zbirko MSRP, razen na področju prodaje in povratnega najema.
 • SRS 2 – Neopredmetena sredstva se spreminja zaradi najemov in napotuje na smiselno uporabo sprememb SRS 1.
 • SRS 3 – Finančne naložbe, spreminja način odprave pripoznanja finančnih sredstev vrednotenih po pošteni vrednosti prek kapitala.
 • SRS 6 – Naložbene nepremičnine, se nanaša na spremembo SRS 1.
 • SRS 14 – Odhodki, se nanaša na spremembo SRS 3.
 • RS 35 – Računovodske rešitve v socialnih podjetjih, se nanaša na spremembo SRS 1.

Med prvimi državami v svetu pa bomo uredili tudi računovodenje kriptovalut s pojasnilom 1 k SRS 11 – Časovne razmejitve. Pojasnilo ima sicer naslov Računovodsko izkazovanje žetonov začetne ponudbe, vendar pa ureja tako vrednotenje kriptosredstev pri imenikih kot tudi »obveznosti« pri izdajateljih.

Na našem seminarju boste v kratkem času boste dobili vpogled v vse spremembe SRS:

 • Sestavni del gradiva bodo priloge z zgledi knjiženj ključnih poslovnih dogodkov.
 • V veliko pomoč vam bodo priloge s primerjavo spremenjenih členov standardov v dveh vzporednih stolpcih, saj boste hitro lahko našli spremembe, ki vplivajo na vaše podjetje.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN

Seminar je namenjen uporabnikom zbirke SRS - pripravljavcem računovodskih izkazov (zaposlenim v kontrolingu, računovodstvu in financah) kot tudi uporabnikom le-teh, torej tudi družbenikom in poslovodstvu ter analitikom in svetovalcem v vlogi uporabnikov računovodskih izkazov ter informatikom, ki morajo poskrbeti za informacijsko podporo.

PET KORISTI ZA UDELEŽENCE

 • Primerjava trenutnega stanja s prihajajočimi spremembami
 • Predstavitev rešitev na zgledih knjiženja
 • Diskusija o tem kaj je treba narediti pri prehodu na nov standard
 • Interaktivna komunikacija s predavateljico in odgovori na vprašanja
 • Predavateljica z dolgoletnimi izkušnjami iz revidiranja in uvajanja MSRP

PROGRAM

9.00 – 10.30
  SRS 15 (2019) Prihodki
  • Zakaj novi standard
  • Osnovne definicije iz standarda: kupec, pogodba, izvršitvena obveza, samostojna prodajna cena, ...
  • Primerjalni prikaz SRS 15 (2016) in SRS 15 (2019) po členih (Priloga v gradivu)
10.30 – 11.00
Odmor s pogostitvijo
11.00 – 12.30

  Sprememba SRS 3 - Finančni instrumenti

  Pojasnilo o kriptovalutah

  Spremembe SRS v povezavi z najemi (lizingi)

  • Kdaj govorimo o najemih in kdaj o storitvah
  • Najemi majhne vrednosti in kratkoročni najemi
  • Določanje transakcijske cene
  • Začetno merjenje obveznosti iz najema

12.30 – 12.45
Krajši odmor
12.45 – 14.15
  Spremembe SRS v povezavi z najemi (lizingi)
  • Kasnejše spremembe najemov – podaljšanje ali krajšanje trajanje najema, odpoved, sprememba višine obroka, ...
  • Prehod na nov standard
  • Primerjalni prikaz 2016/2019 obstoječih členov SRS (2016) povezanih z najemi (Priloga v gradivu)

KDO BO Z VAMI

Silva koritnik Rakela

Silva Koritnik Rakela, uveljavljena predavateljica in avtorica učnih gradiv iz Izobraževalne hiše Cilj, d.o.o.. Svojo poklicno pot je pričela na področju informatike, kot organizatorka na področju računovodstva. V času privatizacije slovenskih podjetij je bila vključena v številne projekte ocenjevanja podjetij in priprave privatizacijskih načrtov, kot pooblaščena revizorka pa je več kot 15 let sodelovala pri revizijah številnih mednarodnih podjetij. V letu 2010 je opravila izpit iz poznavanja MSRP pri ACCA, ki ji daje pravico uporabe naziva DipIFR. Pri Slovenskem inštitutu za revizijo predava pri predmetih SRS in MSRP.

Prijava na seminar

Vljudno vabljeni!

Tax-Fin-Lex d.o.o.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window