Navigacija
Portal TFL

Vse, kar morate vedeti o dohodnini

Vse, kar morate vedeti o dohodnini
(aktivni in pasivni dohodki, oddajanja premoženja v najem in dohodki iz kapitala)

V dveh srečanjih (modulih) bomo celovito spoznali obdavčitev fizičnih oseb. Ker je v primeru izplačil dohodkov, v večini primerov plačnik davka izplačevalec pravna oseba, je tematika zelo zanimiva in široka. Dohodninska pravila mora poznati tako izplačevalec, kakor tudi prejemnik dohodkov.

Uvodoma se bomo dotaknili vseh vrst dohodkov; oproščenih dohodkov, dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo in najbolj široke skupine - to je obdavčenih dohodkov. Obdavčene dohodke pa delimo na več vrst. Spoznali bomo pomen razdelitve dohodkov na aktivne in pasivne dohodke. Spoznali bomo tudi pomen instituta rezidentstva.

Ob dohodkih iz zaposlitve, bomo spoznali tudi davčne značilnosti oseb, ki opravljajo dejavnost (samostojni podjetniki). Zanimivi so tudi dohodki iz oddajanja premoženja v najem in dohodki iz kapitala. Še posebej pri napovedi dobička iz kapitala, je potrebno veliko znanja, saj morajo fizične osebe dohodek samostojno napovedati in predložiti tudi podlage.

Zakonska določila bomo podkrepili s številnimi praktičnimi primeri ter prikazi obrazcev.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN

Seminar je namenjen vodjem računovodstev, računovodjem, finančnikom, kadrovikom, družbenikom (lastniki družb), samostojnim podjetnikom in vsem ostalim, ki jih področje zanima.

PET KORISTI ZA UDELEŽENCE

 • Celovit vpogled v dohodninsko tematiko
 • Prejeto znanje o dohodkih iz zaposlitve
 • Prejeto znanje o dohodkih iz dejavnosti
 • Prejeto znanje o dohodkih iz kapitala
 • Prejeto znanje o dohodkih iz premoženja in premoženjskih pravic

PROGRAM

1. dan

11.00 – 13.00

Uvod, dohodki iz zaposlitve in dohodki iz dejavnosti

 • kategorije dohodkov v Zakonu o dohodnini (obdavčeni dohodki, oproščeni dohodki, dohodki, ki ne povečujejo davčne osnove)
 • kje ima dohodek svoj vir (Slovenija ali izven Slovenije)
 • vprašanje rezidentstva in obseg davčne obveznosti
 • davčna obravnava dohodkov iz delovnega razmerja, podjemnih in avtorskih pogodb, dohodki iz naslova poslovodenja, nagrajevanje zaposlenih, pravilna obravnava bonitet)
13.00 – 13.30
Odmor s pogostitvijo
13.30 – 15.30
 • aktivni ali pasivni dohodki (denimo razlike če gre za izplačilo na podlagi avtorskega dela, ali za izplačilo na podlagi prenosa premoženjske pravice)
 • načini ugotavljanja davčne obveznosti pri podjetnikih
 • podjetnik v neodvisnem ali odvisnem razmerju, tveganja
 • davčni vidiki prenosov sredstev med podjetjem in gospodinjstvom (in obratno) ter učinki prenehanja opravljanja dejavnosti (s.p.)
 • značilnosti prenehanja s.p. in nadaljevanje po drugi osebi

2. dan

9.00 – 11.00

Dohodki iz kapitala, dohodki iz premoženja, drugi dohodki

 • kaj je kapital po Zakonu o dohodnini
 • vrste odtujitev kapitala, kaj pomeni odlog ugotavljanja davčne obveznosti ob odtujitvi
 • kako pravilno izračunamo dobiček iz kapitala (nakupi, prodaje, darovanje, kako določimo nabavno in prodajno vrednost kapitala, upoštevanje »zaloge« kapitala)
 • odlog plačila davka pri statusnih preoblikovanjih družb
 • davčne obveznosti družbenika pri prenehanju gospodarske družbe
 • davčne obveznosti družbenika pri prodaji delnice (deleža) družbi (lastne delnice, lastni deleži) – praktični izračuni
 • kako določiti ceno deleža pri prodaji deleža družbi (vidik povezanih oseb)
 • davčne obveznosti pri prodaji deleža tretji osebi
11.00 – 11.30
Odmor s pogostitvijo
11.30 – 13.30
 • dohodek iz oddajanja premoženja v najem, oddaja v najem kmetijskih in gozdnih zemljišč, razlike, oddaja premoženja v podnajem, ugotovitev davčne osnove
 • način uveljavitve dejanskih stroškov pri oddajanju premoženja v najem
 • oprostitve pri oddajanju premoženja v najem
 • dohodek iz prenosa premoženjskih pravic
 • obdavčitev obresti
 • različne vrste obresti, od katerih obresti ne plačujemo davka
 • dohodki iz dividend, prejete dividende od domačih in tujih družb, razlike pri obračunu davka
 • kaj je prikrito izplačilo dobička
 • drugi dohodki po Zakonu o dohodnini, kaj vse sodi med »druge dohodke«
 • kaj se ne všteva v davčno osnovo pri »drugih dohodkih«
 • značilnosti izplačila dohodkov v nepridobitnih organizacijah in pri plačilih prostovoljcem
 • postopek in način plačila davčnih obveznosti pri posamičnih vrstah dohodkov (oddaja premoženja v najem, prenos premoženjskih pravic, dohodki iz kapitala, drugi dohodki, uporaba konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja)
 • sankcije v primeru napak pri davčnih napovedih ali obračunih davčnih odtegljajev

KDO BO Z VAMI

Dejan Petkovič

mag. Dejan Petkovič je davčni svetovalec z licenco ZDSS ter član upravnega odbora ZDSS. Opravil je magistrski in predhodno še specialistični študij s področja javnih financ in davčnega svetovanja. Deluje v Mariboru in v Ljubljani. Ima 22 let delovnih izkušenj na področju davkov, računovodstva in financ. Objavlja odgovore ter davčna mnenja v revijah Davčno finančna praksa, Denar in Poslovodno računovodstvo. Je avtor knjige Obdavčitev podjetij ter Upravljalno računovodstvo. Na seminarjih in kongresih predava davčno tematiko.

Povpraševanje

Vljudno vabljeni!

Tax-Fin-Lex d.o.o.

Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window