Navigacija
Portal TFL

Denar - številka 516, letnik 2021

Denar

Denar je uveljavljen mesečnik, ki prinaša aktualne in strokovne prispevke z davčnega in računovodsko-finančnega področja. Zbirka obsega arhiv od leta 2009 dalje. Na leto izide 12 številk.

Strokovna revija o davkih
Davčno izobraževalni inštitut

Želite dostop do člankov revije?

Brezplačna registracija
mag. Ivan Simič

mag. Ivan Simič

Davčni repete

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika beseda repete pomeni zahtevo po ponovitvi, na primer, ko je pojedel, je rekel repete. V teh dneh lahko pričakujemo, da se nam bo zgodil davčni repete, seveda če odgovorni v Fursu tega ne bodo preprečili. Mogoče se sprašujete, kakšno zvezo ima repete z davki in za kaj gre. Gre za to, da na Fursu ponovno napačno tolmačijo zastaranje. Najprej so v letih 2014 do srede leta 2017 z nepravilnim tolmačenjem zastaranja v osebnih davčnih pregledih pojedli (uničili) kar nekaj davčnih zavezancev in njihovih družin.

mag. Ivan Simič

mag. Ivan Simič

Ocena ustavnosti celotnega ZDavP-2

Vrhovno sodišče Republike Slovenije je 21. 12. 2020 na Ustavno sodišče Republike Slovenije poslalo zahtevo za oceno ustavnosti četrtega odstavka 74. člena Zakona o davčnem postopku in Zakona o davčnem postopku (v nadaljevanju: ZDavP-2) kot celote. Razlog za vložitev zahteve je zahteva za revizijo, ki smo jo vložili za eno od naših strank, ki bi, če ne bi bila tako vztrajna, kot je, zaradi dvakratne odmere istega davka že končala v stečaju, kamor jo je nameraval pahniti Furs.

Mag. Nevenka Simić Mićunović

Mag. Nevenka Simić Mićunović

Nova obdavčitev avtomobilov

S 1. 1. 2021 je začel veljati nov Zakon o davku na motorna vozila (ZDMV-1), ki prinaša kar nekaj bistvenih sprememb v primerjavi z do zdaj veljavnim ZDMV. Z ZDMV-1 se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva Sveta 83/182/EGS z dne 28. marca 1983 o davčnih oprostitvah znotraj Skupnosti za določena prevozna sredstva, začasno uvožena iz ene države članice v drugo, in sicer v delu, ki se nanaša na obdavčitev motornih vozil z davkom na motorna vozila. Namen omenjene direktive je odpraviti davčne ovire za začasen uvoz določenih prevoznih sredstev v EU z uskladitvijo nacionalnih davčnih ureditev držav članic, tako tudi s slovensko davčno ureditvijo.

Mag. Tanja Kaltnekar

Mag. Tanja Kaltnekar

Napaka Fursa in kapitalski dobiček

Davčni organ je v primeru odmere davka od kapitalskega dobička zaradi odsvojitve deleža v družbi, kjer je nastopilo tudi povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe, to dokapitalizacijo obravnaval kot nov kapitalski vložek za namene obdavčitve zavezanca. Upravno sodišče je jeseni 2020 v sodbi številka IU 1959/2019-9 zelo jasno zapisalo, da je tako delovanje davčnega organa napačno in da nima podlage v materialnem predpisu. Z dokapitalizacijo družbenik ne pridobi nobenega novega vložka in posledično tudi od odsvojitve ne more priti do obdavčitve tega vložka.

Milka Piljić

Milka Piljić

Davčne novosti

Po novem lahko zavezanec za letno odmero dohodnine zahteva, da se do 1,0 odstotka od odmerjene dohodnine (prej je bilo to 0,5 odstotka) nameni za financiranje upravičencev do donacij. Omenjena novost se uporablja že za odmerno leto 2020.

Mag. Tamara Prezelj

Mag. Tamara Prezelj

Posledice Brexita na področju DDV

Združeno kraljestvo (ZK) je z 31. januarjem 2020 izstopilo iz EU. Konec leta 2020 se je izteklo prehodno obdobje, v katerem so veljala stara pravila, od 1. januarja 2021 dalje pa se ZK obravnava kot tretja država, kar bo imelo posledice tako za zavezance iz EU, ki poslujejo s subjekti iz ZK, kakor tudi za zavezance iz ZK, ki bodo trgovali s subjekti znotraj EU.

Suzana Cvikl

Suzana Cvikl

Davčna olajšava za VDČ

V tem času je aktualna tema uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane (VDČ), Zakon o dohodnini (ZDoh-2) jo imenuje posebna olajšava. Dotaknila se bom tudi tistih odpisanih olajšav v okviru dohodnine, ki so bile pri ljudeh dobro sprejete, saj so jim prav tako zniževale letno davčno osnovo (LDO) in jih spodbujale pri določenih aktivnostih.

Tomaž Kuralt, mag.

Tomaž Kuralt, mag.

Inšpektor nad 2. stopnjo

Ob nenehnih kršitvah izdaje odločb v zakonskem roku se zdi, da bi ta problem zavezancev za davek lahko rešil inšpektorat za javni sektor. Vendar je to še en državni organ, ki nima nobenih pooblastil, da bi ukrepal, če ugotovi nepravilnosti na področju, ki ga nadzira.

mag. Bine Kordež

mag. Bine Kordež

Proračunska primerjava z EU

Za javne finance je v letošnjem kriznem letu značilno manj zbranih davkov, na drugi strani pa povečani izdatki za razne oblike finančne pomoči podjetniškemu sektorju in ljudem. Večina ljudi ima v spominu tudi številko 4,2 milijarde evrov, kolikor naj bi znašal proračunski primanjkljaj letos, še lani nepredstavljiv znesek. Ob tem pa še 4,3 milijarde, kakršen naj bi bil dodatni primanjkljaj v naslednjih dveh letih. In to brez kakršnih koli težav pri potrjevanju takšnih primanjkljajev, prav tako pa tudi brez težav pri financiranju tega z dodatnim zadolževanjem.

mag. Ivan Simič

mag. Ivan Simič

Koristne informacije

Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2017 (Uradni list RS, št. 79/2016)

mag. Ivan Simič

mag. Ivan Simič

Obrestna mera

Za obresti na posojila med povezanimi osebami na podlagi pravilnika o priznani obrestni meri za JANUAR 2021.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window