Navigacija
Portal TFL

Revija Denar - številka 475, letnik 2017

Revija Denar
Strokovna revija o davkih
Davčno izobraževalni inštitut

Želite dostop do člankov revije?

Brezplačna registracija
mag. Ivan SIMIČ, davčni svetovalec, Simič & partnerji d.o.o.

mag. Ivan SIMIČ, davčni svetovalec, Simič & partnerji d.o.o.

Cirkus

mag. Ivan SIMIČ, davčni svetovalec, Simič & partnerji d.o.o.

mag. Ivan SIMIČ, davčni svetovalec, Simič & partnerji d.o.o.

Mini davčna reforma

Ministrstvo za finance je v drugi polovici julija dalo v javno obravnavo paket davčnih zakonov. Gre za Zakon o davčnem postopku, Zakon o dohodnini, Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb, Zakon o davčnem potrjevanju računov in Zakon o davku na tonažo. V nadaljevanju vam predstavljamo bistvene spremembe. Podrobnejšo predstavitev sprememb si lahko ogledate na spletni strani ministrstva za finance.

Tanja KALTNEKAR, vodja davčnega oddelka, Simič & partnerji d.o.o., Ljubljana

Tanja KALTNEKAR, vodja davčnega oddelka, Simič & partnerji d.o.o., Ljubljana

Statusno preoblikovanje odvetnika

Na osnovi sodbe Upravnega sodišča IU 580/2016 z dne 25. oktobra 2016 se lahko odvetnik – zasebnik preoblikuje v kapitalsko družbo in pri tem uveljavlja davčno nevtralnost na enak način kot vsi ostali samostojni podjetniki, ki so sicer vpisani v Poslovnem registru Slovenije. Statusna preoblikovanja samostojnih podjetnikov v družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) so dokaj pogosta praksa. Če je preoblikovanje in s tem prenos celotnega premoženja podjetnika na d.o.o. izveden skladno z davčnimi predpisi, je tak postopek davčno nevtralen. To pomeni, da iz tega naslova ne sme priti do nobenih dodatnih davčnih obveznosti oziroma so le-te odložene v prihodnost.

Nevenka SIMIĆ MIĆUNOVIĆ, davčna svetovalka, Simič & partnerji d.o.o., Ljubljana

Nevenka SIMIĆ MIĆUNOVIĆ, davčna svetovalka, Simič & partnerji d.o.o., Ljubljana

DDV in načelo sorazmernosti

V prejšnji številki revije Denar sem predstavila uporabo in zastopanost načela nevtralnosti v skupnem sistemu davka na dodano vrednost ter njegovo nepogrešljivo vlogo pri razsodbah s strani Sodišča EU. V povezavi z načelom nevtralnosti je vsekakor treba priznati posebno mesto tudi načelu sorazmernosti. Sodišče EU namreč v številnih sodbah opozarja na spoštovanje in upoštevanje tako načela davčne nevtralnosti kot tudi načela sorazmernosti,1 ki imata prednostno vlogo pred nacionalnim zakonodajam držav članic. V nadaljevanju predstavljam ureditev načela sorazmernosti v pravnem redu EU ter njegovo nesporno pomembnost, moč in vpliv, ki jo ima pri razsojanju na nivoju Sodišča EU in prav tako tudi pri sklepnih predlogih generalnih pravobranilcev, ki praviloma predhodno preučijo sporne primere držav članic, jih obrazložijo in utemeljijo v sklepnem predlogu, v katerem Sodišču EU podajo predlog za odgovor.

mag. Tamara PREZELJ, mag. pravnih znanosti, direktor, Hermiona d.o.o., Vrhnika

mag. Tamara PREZELJ, mag. pravnih znanosti, direktor, Hermiona d.o.o., Vrhnika

Vračilo DDV od nabav v EU

Pravica davčnega zavezanca do odbitka vstopnega DDV ne obsega zgolj DDV od nabav blaga in storitev od zavezancev, ki obračunajo DDV države sedeža kupca, ampak tudi DDV, ki mu ga zaračunajo zavezanci v drugih državah. Če gre za DDV (oziroma drug podoben davek) tretje države, so pogoji in postopek vračila določeni v zakonodaji te države, če gre za DDV druge države članice EU, pa se vračilo opravi po postopku, ki ga na podlagi 170. člena Direktive o DDV 2006/112/ES ureja Direktiva Sveta 2008/9/ES z dne 12. februarja 2008, ki je bila dopolnjena z Direktivo Sveta 2010/66/EU z dne 14. oktobra 2010.

Milka Piljić, Simič & partnerji d.o.o., Ljubljana

Milka Piljić, Simič & partnerji d.o.o., Ljubljana

Davčne novosti

Novice avgust 2017

Tomaž KURALT, Simič & partnerji d.o.o., Ljubljana

Tomaž KURALT, Simič & partnerji d.o.o., Ljubljana

(Ne)smisel odloga izvršbe

Zakonodajalec je za zavezance za davek, ki ne morejo redno poravnati svojih davčnih obveznosti, omogočil ukrepe za ublažitev njihovega finančnega položaja. Med ukrepi so odpis, delni odpis, odlog in obročno plačevanje davka. Da bi bili ukrepi učinkoviti, je zakonodajalec določil tudi rok, v katerem mora biti presojeno o izpolnjevanju pogojev za odobritev posameznega ukrepa. Vendar pa Furs kot presojevalec svoje naloge ne opravi v roku, kar je pripeljalo do absurdne situacije. Zavezanci vlagajo vloge, o katerih je odločeno šele, ko prenehajo razlogi, zaradi katerih so bile vloge vložene.

Vesna ŠTAGER, mag. menedžmenta, vodja finančno-računovodskega sektorja, Zlatarna Celje d.d., Celje

Vesna ŠTAGER, mag. menedžmenta, vodja finančno-računovodskega sektorja, Zlatarna Celje d.d., Celje

Prevoz in malica upokojencem

V članku prikazujemo tekočo problematiko glede izplačila prevoza in malice upokojencem, študentom in dijakom ter poročanjem izplačil na Furs. V zvezi s to dilemo smo finančnemu uradu postavili uradno vprašanje za primer, s katerim se srečujemo v praksi, z namenom pridobitve usmeritev glede pravilnega postopanja v skladu z veljavno zakonodajo. Pridobljen odgovor smo dopolnili tudi z obstoječim pojasnilom Fursa glede uveljavljanja dejanskih stroškov, ki je objavljen na spletni strani Fursa. Namen članka je širši javnosti predstaviti praktični primer in odgovor Fursa, ki izvaja nadzor nad poročanjem izplačil in kontrolo le-teh, da bi se izognili dilemam in z namenom davčne skladnosti davčnega zavezanca.

Nenad Mrdaković, univ. dipl. prav., pooblaščenec za skladnost poslovanja v družbi PETROL d.d., Ljubljana

Nenad Mrdaković, univ. dipl. prav., pooblaščenec za skladnost poslovanja v družbi PETROL d.d., Ljubljana

Varstvo osebnih podatkov

Splošna uredba o varstvu podatkov (v nadaljevanju: uredba)1 uvaja nekaj ključnih novosti na pravnem področju varstva osebnih podatkov, ki jih bodo morali zavezanci na osnovi neposredne uporabljivosti uredbe implementirati do pričetka učinkovanja uredbe, to je do 25. maja 2018. Ena izmed teh je tudi imenovanje posebnega pooblaščenca za skladnost poslovanja, specializiranega za varstvo osebnih podatkov (ang. Data Protection Officer, v nadaljevanju: DPO). Uredba predvideva izjemno visoke globe tudi za kršitev obveznosti imenovanja DPO, in sicer kar 10 milijonov evrov oziroma v primeru družbe kar do 2 odstotka skupnega letnega prometa v preteklem proračunskem letu. Upoštevajoč izjemno visoke globe po dani uredbi je razumevanje in dosledno spoštovanje obveznosti po uredbi za zavezance še toliko pomembneje. Članek se tako osredotoča na obveznosti glede imenovanja DPO, njegovega položaja in vloge v okviru pravnih oseb zasebnega prav

Andrej IVANUŠA, pisatelj, založnik, esejist, filatelist, Maribor

Andrej IVANUŠA, pisatelj, založnik, esejist, filatelist, Maribor

Davki za bogove

… Dana naj bode desetina vsega zlata, srebra, lesa, od vseh izdelkov, od vsega, kar se pripelje z Grškega morja, in vsi pobrani davki v mojo zakladnico v mestu, imenovanem Hunit; kakor tudi desetina vsega zlata, srebra in vsega, kar je bilo plačano v mestu Pamariti, ki mu nekateri pravijo Naukrati(s), v zakladnico na obali kanala Anu; in še dodatno naj se da vsak dan v tempelj ob grobnici – v vzvišeni spomin moji materi Neith, spokojno naj biva v večnosti – k temu, kar so duhovni prejemali že prej, še bikovo meso (eno porcijo), rejeno gos in pet hinujev (hinu = vrč = 0,48 l) vina, za njihova opravila; kajti ona je gospodarica morja in tista, ki delti daje obilje …

mag. Sašo STANOVNIK, vodja oddelka analiz, ALTA Invest d.d., Ljubljana

mag. Sašo STANOVNIK, vodja oddelka analiz, ALTA Invest d.d., Ljubljana

Borzni odsev gospodarskih gibanj

Po relativno mirnem juniju je bila delniška dinamika v juliju precej bolj razburkana. Ameriški S & P500 je tako v zadnjem mesecu zrasel za 1,4 odstotka, medtem ko je nemški DAX izgubil 4,2 odstotka. Osrednji indeks trgov v razvoju pa poskočil za 5,6 odstotka.

mag. Ivan SIMIČ, davčni svetovalec, Simič & partnerji d.o.o.

mag. Ivan SIMIČ, davčni svetovalec, Simič & partnerji d.o.o.

Koristne informacije

Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2017 (Uradni list RS, št. 79/2016)

mag. Ivan SIMIČ, davčni svetovalec, Simič & partnerji d.o.o.

mag. Ivan SIMIČ, davčni svetovalec, Simič & partnerji d.o.o.

Obrestna mera

Za obresti na posojila med povezanimi osebami na podlagi pravilnika o priznani obrestni meri za AVGUST 2017

Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window