Navigacija
Pošljite povpraševanje
Portal TFL

Javna uprava - številka 1 - 2, letnik 2022

Javna uprava

Javna uprava je revija Inštituta za javno upravo pri Pravni fakulteti. Zbirka obsega arhiv od leta 2015 dalje. Izidejo 4 številke letno.

Znanstveno-strokovna revija
Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
prof. dr. Rajko Pirnat
as. Boštjan Koritnik
prof. dr. Bojan Bugarič, doc. dr. Mitja Horvat, doc. dr. Erik Kerševan, prof. dr. Rajko Pirnat, prof. dr. Senko Pličanič, prof. dr. Gorazd Trpin, prof. dr. Grega Virant in as. Boštjan Koritnik

Želite dostop do člankov revije?

Brezplačna registracija
Boštjan Koritnik

Boštjan Koritnik

V dobri formi, vendar s številnimi izzivi

Prispevek je namenjen predstavitvi dela Ministrstva za javno upravo, s poudarkom na pregledu opravljenega v dobrih dveh letih mandata avtorja na čelu tega ministrstva. Gre za ministrstvo, ki drži roko nad sistemom plač v javnem sektorju, za kar gre približno 5 milijard evrov letno (tj. približno 10 odstotkov BDP). Je tudi ministrstvo, ki sistemsko skrbi za javna naročila, prek sistema javnih naročil pa je šlo v letu 2021 12 odstotkov BDP. Je tudi ministrstvo, ki skrbi za sistemsko zakonodajo na področju lokalne samouprave, kar pokriva dodatno še 2,5 milijarde evrov, torej približno 5 odstotkov BDP­ja (z nekaj prekrivanja pri plačah v šolah in vrtcih, tj. gre za prekrivanje s finančnim razrezom za lokalno samoupravo). Avtor je kot nekdanji minister z delom in rezultati ministrstva zadovoljen. Ne zelo zadovoljen, vendar zadovoljen, kar podrobno pojasni. Na drugi strani pa je s sodelavci in kondicijo, v kateri ministrstvo zapušča, izjemno zadovoljen. Predvsem ljudje na ministrstvu, strokovnjaki, so velik kapital za naprej, velika dodana vrednost za slovensko državno upravo.

Tilen Majnik

Tilen Majnik

Časovni učinki razveljavitvenih odločb Ustavnega sodišča

Avtor analizira pravno ureditev učinkovanja odločb Ustavnega sodišča na pravna razmerja, ki so nastala pred objavo odločbe, z vidika načel zaupanja v pravo in prepovedi retroaktivnosti. Razveljavitev zakona namreč učinkuje tudi na vsa razmerja, nastala pred dnem, ko je razveljavitev začela učinkovati, če o njih še ni bilo pravnomočno odločeno. Pri tem si avtor prizadeva najprej natančno opredeliti trenutek nastanka nekega pravnega razmerja, v nadaljevanju pa predstavi argumente, ki kažejo na to, da v nekaterih primerih odločbe Ustavnega sodišča učinkujejo za nazaj oziroma vsaj posegajo v načelo zaupanja v pravo. Predstavi tudi nekaj primerov, ki to problematiko ponazarjajo, nato pa se opredeli do nekaterih argumentov v korist obstoječi ureditvi. Na koncu predstavi še možne rešitve za navedeno problematiko in ureditev tega področja v nekaterih drugih evropskih državah ter pred Sodiščem Evropske unije in Evropskim sodiščem za človekove pravice.

Iztok Rakar, Ana Škrlin, Lan Umek

Iztok Rakar, Ana Škrlin, Lan Umek

Uspešnost slovenske javne uprave: analiza uvrstitev na izbranih mednarodnih lestvicah v obdobju 2015–2020

V članku predstavljamo rezultate analize uvrstitev slovenske javne uprave na izbranih mednarodnih lestvicah v obdobju 2015–2020 in jih postavljamo v kontekst vloge, ki jo nadnacionalne in mednarodne organizacije imajo na področju razvoja in reform javnih uprav. Pregled literature kaže, da je število mednarodnih primerjav v porastu, še zlasti na področju merjenja uspešnosti. Na podlagi primerjave rezultatov izbranih mednarodnih lestvic ugotavljamo, da je slovenska javna uprava na večini teh napredovala. Ugotovitev je relevantna za evalvacijo dosežkov Strategije razvoja javne uprave 2015–2020 in je podlaga za pripravo novega strateškega dokumenta s tega področja.

Urška Skok Klima, Sašo Matas

Urška Skok Klima, Sašo Matas

Sprememba pogodb o izvedbi javnega naročila gradnje zaradi sprememb cen

Pogodba o izvedbi javnega naročila je, kljub posebnostim, pogodba civilne­ ga prava, vendar stranke v teh pogodbenih odnosih niso proste pri uporabi vseh civilnopravnih institutov, temveč je vsakršno presojo morebitne spremembe pogodbe treba opraviti zlasti na podlagi javnonaročniške zakonodaje. Slednja, čeprav je lex specialis glede na pogodbeno pravo, omogoča nekatere spremembe tudi v primeru posameznih dispozitivnih in kogentnih norm Obligacijskega zakonika (OZ). Tako prispevek v delu gradbenih pogodb izpostavlja pogodbe s fiksno ceno in naniza primere možnih pristopov sprememb po­ godb v primeru izjemnih sprememb cen na trgu.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window