Navigacija
Portal TFL

Revija Odvetnik - številka 83 (5), letnik 2017

Revija Odvetnik

Odvetnik je revija za teorijo in prakso odvetniške stroke, seznanja z novostmi in strokovnimi vprašanji pravne stroke. Zbirka obsega arhiv od leta 1998 dalje. Izide 4-5 številk na leto.

Strokovna revija
Odvetniška zbornica Slovenije

Želite dostop do člankov revije?

Brezplačna registracija
Dino Bauk

Dino Bauk

Dotakljivost nedotakljivega

»S človekovimi pravicami je tako kot s prijateljstvom. Nič ni vredno, če se ne izkaže tudi in ravno v temnih, težkih dneh,« je zapisal naš nemški kolega, nekdanji odvetnik, danes pa pisec Ferdinand von Schirach v svojem eseju Dostojanstvo je dotakljivo. Esej lahko v prevodu Jaše Drnovška beremo v gledališkem listu von Schirachove drame Teror, ki so jo v teh dneh začeli igrati v Prešernovem gledališču v Kranju. Težko si je predstavljati gledališko predstavo, ob gledanju katere bi se odvetnice in odvetniki počutili tako doma, kot se lahko ob gledanju prav te. No, ne ravno doma, bolj … v službi. Celotna predstava je namreč rekonstrukcija namišljenega sodnega procesa, v katerem se sodi pilotu nemškega vojnega letalstva zaradi sestrelitve potniškega letala s 164 ljudmi na krovu, ki so ga ugrabili teroristi, da bi z njim strmoglavili na poln stadion v Münchnu, kjer je bilo v tistem trenutku 70.000 gledalcev prijateljske tekme med reprezentancama Nemčije in Anglije. Pilot je na lastno roko sprejel in prevzel nase odločitev o sestrelitvi letala s 164 nedolžnimi ljudmi na krovu, da bi rešil 70.000 drugih nedolžnih ljudi.

Andrej Razdrih

Andrej Razdrih

Položaj odvetništva v Sloveniji v letu 2017

Na letošnjem Dnevu slovenskih odvetnikov v Moravskih Toplicah je bila tema okrogle mize Položaj odvetništva v RS. Razpravljavci dr. Vesna Rijavec, Boštjan Brezovnik ter še zlasti odvetnika Anton Žmaucar in Gregor Gregorin so argumentirano dokazovali, zakaj je položaj odvetništva v Sloveniji leta 2017 nezadovoljiv. Tak je predvsem z vidika ekonomskega položaja večine odvetnikov in tudi z vidika odnosa izvršilne oblasti do odvetništva. Tak odnos pa ni dober in se, kar je skrb vzbujajoče, ponavlja iz leta v leto.

Borut Leskovec

Borut Leskovec

Od tulipanov do kriptovalut – ekonomski baloni nekoč in danes

Zdi se, da v zadnjem času med vsemi investicijskimi možnostmi in priložnostmi investitorje najbolj mamijo kriptovalute. So ena najbolj vročih naložbenih zgodb na finančnih trgih zadnjih let. Ko beremo, da bi, če bi pred sedmimi leti v kriptovaluto bitcoin vložili 100 USD, danes imeli 83 milijonov USD, si verjetno marsikdo zaželi, da bi obstajal časovni stroj, ki bi nas vrnil sedem let v preteklost. Mnogi investitorji so prepričani, da bo cena kriptovalut rasla v neskončnost, in v skladu s takimi pričakovanji sprejemajo ne ravno premišljene odločitve. Kriptovalute kupujejo zanesenjaki, ki niso nikoli prej resno vlagali v finančne instrumente in ki pravzaprav niti ne vedo prav dobro, kaj kriptovalute sploh so.

dr. Maja Ovčak Kos in dr. Ana Božič Penko dr. Maja Ovčak Kos in dr. Ana Božič Penko

dr. Maja Ovčak Kos in dr. Ana Božič Penko

Dileme v primerih odškodninskega prava v zvezi z odgovornostjo za medicinsko napako (1.)

Nosilen izvajalec medicinskega zdravljenja je človek kot nepopolno bitje, zato je razumljivo, da je z nepopolnostjo obremenjeno tudi zdravljenje. Strokovna medicinska napaka je v Združenih državah Amerike opredeljena kot tretji vodilen razlog umrljivosti, in sicer takoj za rakom in boleznimi srca. Primerljivih podatkov za Slovenijo ni mogoče najti. Robida podaja oceno o vsaj 1000 smrtih v slovenskih bolnišnicah zaradi napak pri zdravljenju na leto. Errare humanum est, in errore perservare stultum.

Katarina Rajgelj

Katarina Rajgelj

Odškodninska odgovornost direktorjev javnih zavodov

Drugače kot odškodninska odgovornost poslovodnih oseb gospodarskih družb, ki je posebej urejena v Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD‑1), je ureditev odškodninske odgovornosti direktorjev javnih zavodov v veljavni pravni ureditvi izrazito podhranjena. In ker so odškodninski zahtevki zoper direktorje javnih zavodov izjemno redki, tudi sodna praksa s tega področja še ni ustaljena, zato se pojavljajo vprašanja, na katera sodna praksa še ni odgovorila.

mag. Janja Paripović

mag. Janja Paripović

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi delodajalca (3. del)

Razlogi za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi delodajalca so taksativno določeni v prvem odstavku 110. člena Zakona o delovnih razmerjih‑1 (ZDR‑1). Prvi štirje v zakonu navedeni razlogi so bili podrobneje analizirani v prejšnjem prispevku, preostali pa bodo podrobneje predstavljeni v nadaljevanju.

Gaja Ana Pavliha

Gaja Ana Pavliha

Etični izzivi odvetništva

Reševanje odvetniških etičnih izzivov je pogosto zahtevno, saj pri tem v odvetniku poteka boj med pravom, poklicno etiko, lastno vestjo, pravnim občutkom, splošno etiko in drugimi vidiki. Pri tem poštena pot pogosto pomeni tudi daljšo in težjo pot. Dandanes se nam neredko zdi, da so moralne in etične razsežnosti (pre)hitro poteptane v zameno za dobiček, družbeni ugled ali kako drugo osebno korist. V ospredju sta pogosto predvsem individualizem in posledično boj za lastno preživetje, ne glede na ceno, ki jo tovrstno obnašanje zahteva.

mag. Roman Završek

mag. Roman Završek

OZS nasprotuje predlaganim spremembam ZKP-N

V članku »Državni uradnik in njegova neodtujljiva pravica do lastnega tempa« je avtor dr. Ciril Keršmanc v zvezi s sprejemom predloga novele Zakona o kazenskem postopku (ZKP-N) zapisal več trditev, s katerimi se Odvetniška zbornica Slovenije (OZS) ne strinja.

mag. Nataša Erjavec

mag. Nataša Erjavec

Ureditev zapuščinskih postopkov v sosednjih državah (2.)

Uveljavitev Uredbe EU 650/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju odločb in sprejemljivosti in izvrševanju javnih listin v dednih zadevah ter uvedbi evropskega potrdila o dedovanju (uredba Bruselj IV) pomembno vpliva na reševanje dednopravnih zadev z mednarodnim elementom v praksi, zlasti kadar zapuščina leži na območju več držav ali kadar je imel zapustnik običajno prebivališče v državi, ki ni država njegovega državljanstva. Praviloma se bo zapuščinski postopek vodil v državi običajnega prebivališča zapustnika v trenutku smrti in praviloma se bo tudi uporabilo pravo te države (če seveda zapustnik ne bo izbral prava za dedovanje po njem v skladu z možnostmi, ki jih določa uredba Bruselj IV). Zato je še pomembnejše kot do zdaj poznati tudi tuje ureditve na področju dedovanja.

Andrej Razdrih

Andrej Razdrih

Prednovoletni sprejem

Na tradicionalnem prednovoletnem sprejemu za upokojene odvetnike in odvetnice je predsednik Odvetniške zbornice Slovenije (OZS) mag. Roman Završek pozdravil upokojene kolege in kolegice in jim zaželel srečno in zdravo novo leto 2018!

Andrej Razdrih

Andrej Razdrih

32. dan slovenskih odvetnikov

Letošnji 32. dan slovenskih odvetnikov je potekal 29. septembra 2017 v Termah 3000 v Moravskih Toplicah, za njegovo organizacijo pa je bil tokrat zadolžen Območni zbor odvetnikov iz Pomurja. Letošnji dobitnik najvišjega priznanja Odvetniške zbornice Slovenije (OZS), plakete dr. Danila Majarona, je odvetnik Jože Ilc iz Ljubljane, eden od ustanoviteljev revije Odvetnik ter v dveh mandatih (1997–2007) tudi predstavnik svobodnih poklicev v Državnem svetu RS.

dr. Antonín Mokrý

dr. Antonín Mokrý

Spremembe političnih procesov so vedno vplivale na položaj in dobrobit pravnikov

Spoštovani predsednik Odvetniške zbornice, cenjeni predstavniki Odvetniške zbornice Slovenije, dragi kolegi in kolegice, dovolite mi, prosim, da vam prenesem pozdrave Sveta evropskih odvetniških zbornic, organizacije, ki je dobro znana tudi s kratico CCBE.

Alenka Košorok Humar

Alenka Košorok Humar

Plaketa dr. Danila Majarona

Podelitev plakete dr. Danila Majarona v okviru Dneva slovenskih odvetnikov je velik dogodek in tudi priložnost, da prevetrimo misli in poglede na odvetniški poklic. Dan odvetnikov smo tokrat proslavili v Moravskih Toplicah, 29. septembra 2017.

Gregor Gregorin

Gregor Gregorin

Razgradnja odvetništva skozi prizmo Odvetniške tarife

Z Odvetniško tarifo se v Republiki Sloveniji določa način vrednotenja, obračunavanja in plačila odvetniških storitev, ki jih lahko odvetnik zaračuna stranki, če z njo ne sklene dogovora, po drugi strani pa določa višino odvetniških stroškov, ki jih mora stranka povrniti tisti stranki, ki je v sporu uspela. Sistem obračunavanja odvetniških storitev je ena izmed najstarejših pravnih ureditev na našem teritoriju, saj obstaja že od leta 1936, ko je bila sprejeta prva Odvetniška tarifa. Odvetniška tarifa tako že več kot 80 let predstavlja osnovo za obračunavanje odvetniških storitev.

mag. Anton Žmaucar

mag. Anton Žmaucar

Ekonomski položaj odvetništva v Sloveniji

Ekonomski položaj povprečnega odvetnika v Sloveniji je v zadnjih letih vsako leto slabši. Ali je navedena trditev resnična? Če je, kateri so razlogi za navedeno situacijo? Da bi pridobili odgovore na vprašanji in da bi si odvetniški ceh v Sloveniji nastavil ogledalo glede ekonomskega položaja odvetništva v Sloveniji, je upravni odbor Odvetniške zbornice Slovenije (OZS) v letu 2016 imenoval komisijo, katere naloga je bila pripraviti izhodišča za izdelavo analize, ki naj osvetli ekonomski položaj odvetništva na Slovenskem.

Andrej Razdrih

Andrej Razdrih

Matej Erjavec: »Na tekmi z Latvijo sem jokal«

Matej Erjavec, ki je nekoč igral košarko pri Jančah, Parkljih in Slovanu, je kot odvetnik zaprisegel leta 2003. Že leta 2005 je ustanovil odvetniško družbo, v kateri združuje zanimivi delovni področji – korporacijsko in kazensko pravo. V slovensko košarko se je kot zunanji pravni strokovnjak vključil pri organizaciji evropskega prvenstva EuroBasket 2013, pri čemer se je tako izkazal, da so ga košarkarski strokovnjaki naslednje leto povabili, naj kandidira za predsednika Košarkarske zveze Slovenije (KZS). Leta 2014 je bil izvoljen za predsednika KZS, 17. septembra 2017 pa so košarkarji Slovenije postali evropski prvaki: v finalu EuroBasketa v Istanbulu so premagali Srbijo s 93 : 85.

Tanja
Sedušak

Tanja Sedušak

O delu upravnega odbora OZS

Upravni odbor se je seznanil s sklepom Upravnega sodišča RS opr. št. I U 161/2017, s katerim je le-to zavrglo tožbo Odvetniške zbornice Slovenije (OZS). Po mnenju sodišča izpodbijani akt ministra za pravosodje ni posamični akt, temveč akt politične diskrecije, zoper katerega upravni spor ni možen.

Andrej Razdrih

Andrej Razdrih

Zapisnik s skupščine OZS

V rdeči dvorani Pravne fakultete Univerze v Ljubljani je 19. oktobra 2017 potekala izredna skupščina Odvetniške zbornice Slovenije (OZS), ki je bila namenjena eni sami temi – izvolitvi kandidata za člana Državnega sveta RS za nov petletni mandat.

Bojana Potočan

Bojana Potočan

Poročilo o delu v Državnem svetu

Hitro je minilo pet let, kolikor je trajal moj mandat državne svetnice v Državnem svetu RS (2012–2017) kot predstavnice samostojnih poklicev iz vrst odvetnikov. Delovanje v Državnem svetu namreč daje dober vpogled v zakonodajni postopek in pristojnosti tega organa, ki je most med strokovno javnostjo in civilno družbo, na eni strani, ter političnimi odločevalci, na drugi strani.

Prisege

Dne 26. oktobra 2017 so pred predsednikom Odvetniške zbornice Slovenije prisegli:

Andrej Razdrih

Andrej Razdrih

Odvetništvo – Iz letnega poročila Varuha za leto 2016

Na tem področju je Varuh človekovih pravic v letu 2016 obravnaval 15 zadev, kar je nekaj manj kot v letu 2015, ko so imeli v obravnavi 23 takšnih pobud. Med zadevami so tudi v letu 2015 prevladovale pritožbe, ki so odvetnikom očitale neskrbno opravo storitev oziroma so izkazovale nezadovoljstvo z opravljenim odvetniškim delom (vključno z očitki pobudnikov, da so bili premalo obveščeni tako glede pravnega kot dejanskega stanja zadeve, ocene spora, možnega nadaljevanja v postopku s pravnimi sredstvi, še zlasti v primerih nudenja brezplačne pravne pomoči), nepravilne obračune stroškov, neprimeren odnos posameznih odvetnikov in nestrinjanje z odločitvijo disciplinskih organov Odvetniške zbornice Slovenije (OZS) ter druge nepravilnosti.

dr. Veronika Harrer

dr. Veronika Harrer

Slovenska odvetniška zbornica v reforme s pomočjo BRAK

Če si obiskovalec Ljubljane želi priti do prostorov Odvetniške zbornice Slovenije (OZS), mora iti čez osrednji Prešernov trg, na katerem stoji kip pesnika in odvetnika dr. Franceta Prešerna.

Alenka Košorok Humar

Alenka Košorok Humar

Nove strategije za (uspešno) opravljanje odvetniškega poklica

O novih strategijah za (uspešno) opravljanje odvetniškega poklica se govori in piše že nekaj časa. Knjige, seminarji, ekspozeji in razglabljanja, ki obljubljajo ter spravljajo v obup in črnogledost. Ali nasprotno, v nove možnosti? Ni razloga za pretirano veselje in še manj za depresivno vztrajanje pri istem … Edina stalnica – tudi našega poklica – je sprememba. Tudi fijakarji so zganjali vik in krik ob prihodu avtomobila ter vzklikali, da imajo še vedno lahko boljše in hitrejše konje. A ubraniti se napredka in narave ni mogoče. Četrta revolucija je že tu.

Janez Starman

Janez Starman

Sedma skupščina češke odvetniške zbornice

V skladu s sklepom upravnega odbora sem se kot podpredsednik Odvetniške zbornice Slovenije (OZS) udeležil sedmega zasedanja skupščine odvetniške zbornice Češke republike, ki je med 21. in 23. septembrom 2017 potekala v Pragi. Organizator je kljub velikemu številu udeležencev (več kot 1700) zgledno organiziral zasedanje skupščine, ki je bila tudi volilna skupščina, saj je bilo voljenih 18 članov vodstva zbornice, med katerimi se nato izvoli predsednik. Skupščina je tokrat pomenila tudi zaključek mandata dosedanjega vodstva s predsednikom JuDr. Martinom Vychopnejem na čelu. Češka zbornica sicer šteje 13.000 članov.

mag. Roman Završek

mag. Roman Završek

Konferenca predsednikov srednjeevropskih in vzhodnoevropskih zbornic

V Budimpešti je 1. in 2. oktobra 2017 potekala Konferenca predsednikov srednjeevropskih in vzhodnoevropskih zbornic, ki jo je organizirala odvetniška zbornica Madžarske. Srečanje poteka vsako leto v drugi državi, v organizaciji nacionalne zbornice. Leta 2015 je srečanje gostila tudi Odvetniška zbornica Slovenije (OZS), in sicer v Celju ob Dnevu slovenskih odvetnikov. Namen srečanja je izmenjava mnenj in izkušenj ter sprejemanje usmeritev med zbornicami držav članic združenja.

dr. Tjaša Strobelj

dr. Tjaša Strobelj

Direktiva o pravicah žrtev in projekt IMPAIR

Spomladi sta v organizaciji Mirovnega inštituta potekali dve delavnici za sodnike, odvetnike in tožilce, in sicer delavnica o pravicah žrtev kaznivih dejanj v zvezi z Direktivo 2012/29/EU o pravicah žrtev1 in delavnica o projektu IMPAIR, katerega namen je krepitev procesnih pravic oseb z motnjami v duševnem razvoju in duševnem zdravju v kazenskih postopkih.

Statistika OZS

1728 odvetnikov, 172 kandidatov, 333 pripravnikov, 267 odvetniških družb in 9 civilnih odvetniških družb

Nataša Skubic

Nataša Skubic

Vabilo in vročanje (5)

Temeljna pojma tokratne kolumne sta vabilo in vročanje in se vsebinsko navezujeta na pojme vloga, listina in pisanje, o katerih sem pisala v prejšnji kolumni.

Stanislav Fortuna

Stanislav Fortuna

Šestjezični pravni slovar (12.)

Šestjezični pravni slovar (12.)

Katja Simončič

Katja Simončič

Dr. Matjaž Ambrož in Lana Cvikl: Pravice v zaporu: Pregled in ovrednotenje sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice avtorjev

V juniju je izšla knjiga Pravice v zaporu – Pregled in ovrednotenje sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice, v kateri avtorja Lana Cvikl in dr. Matjaž Ambrož sistematično predstavita in ovrednotita sodno prakso Evropskega sodišča za človekove pravice na področju zaporskega prava.

Majda Vukelić

Majda Vukelić

Miha Kozinc: Odvetniki nismo ugrabili države

Pravosodni minister v vladi Janeza Drnovška, sicer odvetnik s štiridesetimi leti delovne dobe.1

Andrej Razdrih

Andrej Razdrih

Vlade ne morejo uživati zaupanja, če najvišji predstavniki delujejo nepregledno

Evropski parlament so na sodišču zastopali odvetniki s parlamentarnega pravnega oddelka, 29 novinarjev pa je pro bono zastopala odvetniška ekipa z nekdanjo slovensko informacijsko pooblaščenko Natašo Pirc Musar na čelu. Ta je uvodni polurni nagovor sodišča začela z besedami ameriškega žvižgača Edwarda Snowdna o tem, da vlade ne morejo uživati zaupanja, če najvišji predstavniki delujejo nepregledno, čeprav naj bi bili prav oni zgled preglednosti.

Andrej Razdrih

Andrej Razdrih

Odvetniki na 22. Ljubljanskem maratonu

Letošnji Ljubljanski maraton, ki je potekal 28. in 29. oktobra 2017, sta zaznamovala lepo sončno vreme ter močan veter, ki je podiral ograje in oviral tekače. Zaradi vetra je Ljubljanski maraton ponovno ostal brez rekorda, na katerega že tako dolgo čaka. Skozi cilj je v soboto in nedeljo na vseh razdaljah priteklo več kot 23.000 tekačev in tekačic vseh starosti.

Stanislav Fortuna

Stanislav Fortuna

Dr. Igo Gruden

Nekje na našem Krasu je majhna vas. Res majhna. Še cerkve in šole nima. Ima oziroma je vsaj imela − v prvi polovici prejšnjega stoletja − gostilno in vaško trgovino. In čeprav ne spada naravnost k naslovu, s tem trdnim vaškim poslopjem tudi začenjam zgodbo o pokojnem kolegu s tržaškega Krasa.

Stanislav Fortuna

Stanislav Fortuna

Krohot prava

Pred mnogimi leti mi je indonezijski prijatelj Amin podaril masko dobrega gozdnega božanstva z otoka Bali. Leseno, lepo izrezljano, živih barv. Le režala se je tako čudno, da sem se težko sprijaznil z mislijo, da mi maska želi samo dobro. Dobro desetletje pozneje je v našo pisarno prišel klient, ki je želel mojo pravno pomoč. V zadevi, ki je bila pravzaprav končana. V zadevi, ki je bila izgubljena.

Borut Leskovec

Borut Leskovec

Od tulipanov do kriptovalut – ekonomski baloni nekoč in danes (Sinopsis/Synopse)

Ekonomski baloni so nekje med ekonomijo, financami in psihologijo, ker jih je težko pojasniti zgolj na ekonomski način. Balon je nesorazmerna rast cene nekega premoženja (kot posledica neracionalnega obnašanja vlagateljev), ki ji sledi neizogiben pok. Prvi znan balon je bila manija tulipanov, ki se je med letoma 1634 in 1637 dogajala na Nizozemskem. Pozneje so sledili še mnogi drugi baloni, vključno z nepremičninskim v Združenih državah Amerike. Ta je bil vzrok globalne finančne krize, ki še vedno odmeva. Baloni imajo negativen vpliv na ekonomijo, saj povzročajo napačno alokacijo, viške proizvodnje, tržno nestabilnost in celo krize. Kljub temu nekateri ekonomisti dvomijo o tem, da baloni sploh obstajajo. Članek se konča s primeri nedavnih (in potencialnih) balonov.

dr. Maja Ovčak Kos in dr. Ana Božič Penko

dr. Maja Ovčak Kos in dr. Ana Božič Penko

Dileme v primerih odškodninskega prava v zvezi z odgovornostjo za medicinsko napako (Sinopsis/Synopse)

V prispevku so predstavljeni ključni problemi v zvezi z odškodninsko odgovornostjo zdravnikov oziroma zdravstvenih organizacij za škodo, ki nastane zaradi strokovne napake. Ponujeni so razmisleki o njihovi rešitvi in podan pregled z analizo stališč, ki so se v zvezi s to temo oblikovala v slovenskem odškodninskem pravu. Avtorici ugotavljata, da je razmerje med pacientom in zdravnikom pogodbeno razmerje, pogodba o naročilu, ki se sklene neformalno, že tedaj, ko se pacient zglasi pri zdravniku, da pomeni medicinska napaka, ki je po vsebini kršitev pojasnilne dolžnosti ali napaka pri diagnosticiranju ali zdravljenju, kršitev pogodbe in da je odgovornost za škodo zaradi medicinske napake pogodbena. Oškodovanci so upravičeni do odškodnine za premoženjsko in nepremoženjsko škodo. Gre za spore, v katerih domnevno oškodovanim pacientom ali njihovim svojcem, ki so medicinski laiki, stoji nasproti domnevni povzročitelj škode, ki je strokovnjak s tega področja. Glede na navedeno avtorici kot pravilno ocenjujeta mehčanje pravil o trditvenem in dokaznem bremenu pri ugotavljanju vzročne zveze med medicinsko napako in škodo ter zadržanost sodne prakse pri odločanju o soprispevku pacientov k nastanku škode.

Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window