Portal TFL

Odvetnik - številka 116 (3), letnik 2024

Odvetnik

Odvetnik je revija za teorijo in prakso odvetniške stroke, seznanja z novostmi in strokovnimi vprašanji pravne stroke. Zbirka obsega arhiv od leta 1998 dalje. Izide 4-5 številk na leto.

Strokovna revija
Odvetniška zbornica Slovenije

Želite dostop do člankov revije?

Brezplačna registracija
Lara Savnik

Lara Savnik

Kakor vam drago

eč kot 400 let je že od tedaj, ko je William Shakespeare napisal komedijo Kakor vam drago, toda naslednji citat iz komedije je v našem času in tudi odvetniškem poklicu še kako aktualen: »Ves svet je oder in vsi možje in žene zgolj igralci, nastopajo in spet odhajajo in vsak igra v življenju razne vloge.«

Andrej Razdrih

Andrej Razdrih

Odvetnik mora imeti moč in sposobnost, da se včasih ustavi in odpočije

Tudi tokratna številka revije Odvetnik je zelo obsežna in vsebinsko bogata, prinaša zelo tehtne strokovne članke in zanimive prispevke, kar zagotavlja veliko raznovrstnega poletnega branja.

dr. Marijan Pavčnik

dr. Marijan Pavčnik

(Nekatere) razsežnosti prava – Kelsnov, Pitamičev in Radbruchov pogled na pravo

Na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani sem kar precej let predaval tudi za vse usmeritve doktorskega študija. Teze za enega od triurnih predavanj sem si zapisal na eni strani lista formata A 4, študentkam in študentom pa sem teden dni pred predavanjem izročil tudi fotokopije (približno deset strani za vsakega avtorja) o nekaterih stališčih, značilnih za teoretike, ki sem jih primerjal. V izročku so bili praviloma odlomki iz izvirnih besedil. Skupno problemsko vozlišče je bila razsežnost prava, podrobneje pa so me zanimali štirje teoretični vidiki: vprašanje zajetja prava, pomen razlage pravnih besedil, izhodišče razumevanja prava ter povezava med pravom in pravičnostjo. Moj namen ni bil, da o teh zornih kotih govorim apodiktično. Moj namen je bil izključno ta, da problem zarišem in da avditorij s tem spodbudim k razmišljanju.

mag. Miha Šipec

mag. Miha Šipec

Plurimae leges coruptissima republica – drugi del trilogije o pobijanju pravnikov

Tudi po objavi eseja »Pobijmo vse pravnike« se slovenska pravna logoreja bohoti še naprej in vedno bolj. Zakonodaja o graditvi objektov (že v prvem delu trilogije označena za »zakonodajni blodnjak«) se je zgolj v zadnjem letu dni obogatila za nič manj kot 23 novih podzakonskih aktov, in sicer v obliki dveh uredb, petnajstih pravilnikov in šestih t. i. tehničnih smernic. Kakofonija in entropija tega »pravnega sistema« se zdi že popolna.

Blaž Slavec in Maša Kramar Blaž Slavec in Maša Kramar

Blaž Slavec in Maša Kramar

Prodaja nepremičnine v stečaju – novosti, tveganja in prednosti

Privlačno nizka cena na javni dražbi marsikoga zamika, zato se odloči za nakup nepremičnine v stečajnem postopku – posebej v času, ko nepremičnine na trgu dosegajo vrtoglave vrednosti, ki zgodovinsko gledano povprečno samo še rastejo. Nakup v stečajnem postopku je iz marsikaterega vidika za kupca boljši in varnejši kot sklenitev prodajne pogodbe na prostem trgu, vendar ni vse zlato, kar se sveti, zato previdnost ni nikoli odveč.

Vesna Gorjup Zupančič in Jasmina Mitev Vesna Gorjup Zupančič in Jasmina Mitev

Vesna Gorjup Zupančič in Jasmina Mitev

Problematika odvetništva in njegovega sofinanciranja iz javnih sredstev

Že v reviji Odvetnik št. 5 (98) – zima 2020 je soavtorica tega članka Jasmina Mitev na kritičen način predstavila 36. člen Zakona o odvetništvu (ZOdv), ki zgolj skopo določa, da se za ustanovitev in poslovanje odvetniške družbe uporabljajo predpisi o gospodarskih družbah, če ni s tem zakonom določeno drugače. ZOdv torej napotuje na uporabo Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).

mag. Zoran Hajtnik

mag. Zoran Hajtnik

Odvetnik v družinskih postopkih in pri skrbi za otroka

Center za izobraževanje v pravosodju Ministrstva za pravosodje je 12. decembra 2023 organiziral simpozij Sodno izvedenstvo v družinskih zadevah, o katerem sem že pisal v Odvetniku. Simpozij je v meni pustil sled – ponudil mi je veliko gradiva za razmišljanje o področju, ki me čedalje bolj teži in kjer so potrebne strateške spremembe sedanje ureditve družinskega prava v najširšem pomenu besede. Ne govorim le o Družinskem zakoniku, temveč o skupu pravil, ki urejajo družbeno skrb, podporo in intervence na področju potreb otroka in zaščite družine, na primer področje preprečevanja nasilja v družini.

Tina Šnajder

Tina Šnajder

Moj dragi

Moja dragi ne smuča in ne mara morja, ne mara sprehodov v naravi, ne mara nobene oblike kulture, ne mara dobrih restavracij, ne kosil ne večerij z mano, ne mara sedeti z mano v kinu, se manj v gledališču.

Miro Prek

Miro Prek

Pošteno živeti, nikomur škodovati, vsakomur dati, kar mu gre – o profesorju, o sodniku, o dr. Marku Ilešiču (1947–2024)

O profesorju, o sodniku, o dr. Marku Ilešiču (1947–2024)

Jože Kristan

Jože Kristan

Kreditna pogodba v švicarskih frankih – ne ve se katerič že

Zgodovina se ponavlja. Vnovič so aktualni spori v zvezi s krediti v švicarskih frankih (CHF). Tokrat se je oglasil kolega Jože Ilc in »zapel slavo« kolegom za uspešno »dobljen« spor v postopku revizije. Ne da bi proučil kaj drugega kot revizijsko odločbo, je iz lastne prakse ugotovil, da se je končno prenehala praksa slepega zaupanja v notarske zapise in bančno obračunavanje obresti, sodišča pa da so si na ta način pilatovsko umivala roke in prelagala odgovornost na druge.

Janez Starman

Janez Starman

Odziv OZS na članek Aljaža Pečnika »Ali disciplinska ali kazenska odgovornost odvetnika?«

Odvetniška zbornica Slovenije (OZS) se kot stanovska organizacija odziva na članek Aljaža Pečnika, univ. dipl. pravnika, z naslovom »Ali disciplinska ali kazenska odgovornost odvetnika?«. V članku je avtor po mnenju zbornice področje disciplinskih postopkov pri OZS prikazal precej nestrokovno, mestoma celo tendenciozno. OZS izraža zaskrbljenost glede nekaterih netočnih navedb, zato v nadaljevanju predstavlja dejstva in podatke, s katerimi želi opozoriti na napačne trditve avtorja in prispevati k boljšemu razumevanju obravnavane teme.

Andrej Razdrih

Andrej Razdrih

mag. Emil Zakonjšek: Odvetništva ne dojemam kot poslanstva, kot se rado navaja, temveč kot poklic

Mag. Emil Zakonjšek je diplomiral leta 1973 in leta 1990 magistriral na Pravni fakulteti v Ljubljani. Od leta 1976 je bil kazenski sodnik, najprej na Občinskem sodišču II in potem na Temeljnem sodišču v Ljubljani, od leta 1987 do februarja 1991 je bil predsednik Temeljnega sodišča v Ljubljani. Leta 1991 je začel svojo odvetniško kariero kot specialist kazenskega prava, specializiran za gospodarsko kazensko pravo in medijsko pravo v povezavi z osebnostnimi pravicami.

Alenka Košorok Humar

Alenka Košorok Humar

Odvetniška šola v Portorožu v besedi in sliki

Odvetniška akademija OZS in njena ustanoviteljica Odvetniška zbornica Slovenije (OZS) sta vnovič gostili velik, uspešen in zelo dobro obiskan dogodek – Odvetniško šolo, ki je 4. in 5. aprila potekala v Portorožu. Letos smo najuglednejše predavateljice in predavatelje ter seveda vse naše člane pozdravili že na 25. Odvetniški šoli, kar je zagotovo zavidljiva številka. Dogajanje je v fotografski objektiv ujel Miha Godec.

Mnenje o skladnosti ravnanja odvetnika A. A. z načeli in pravili Kodeksa odvetniške poklicne etike (št. 1709/2021)

Komisija za etiko Odvetniške zbornice Slovenije (OZS) je v skladu s 6. pravilom Kodeksa odvetniške poklicne etike (KOPE), na podlagi prijave B. B., obravnavala ravnanje odvetnika ter sprejela naslednje stališče (št. 1709/2021, 15. 2. 2022)

Zapisnik s skupščine OZS

Skupščina Odvetniške zbornice Slovenije (OZS) je potekala 16. aprila 2022 v Zlati dvorani Pravne fakultete Univerze v Ljubljani.

Komisije in delovna telesa OZS

Objavljamo popoln seznam komisij in delovnih teles OZS, in sicer z namenom, da člani zbornice spoznajo kolege, ki poleg svojega rednega napornega dela žrtvujejo svoj prosti čas za delo v korist zbornice in vseh nas. Zbornica lahko dobro deluje le, če je vsak član pripravljen sodelovati in pomagati pri njenem delu.

Izbrisi odvetnikov iz odvetniškega imenik

Izbrisi odvetnikov iz odvetniškega imenika OZS

Jana Huč Uršič

Jana Huč Uršič

Iz dela Upravnega odbora Odvetniške zbornice Slovenije

Seja, 13. februar 2024

Prisege

6. marca 2024 so pred predsednikom OZS Janezom Starmanom prisegli

Klavdija Kerin in mag. Andreja Dajčman Klavdija Kerin in mag. Andreja Dajčman

Klavdija Kerin in mag. Andreja Dajčman

17. letna konferenca IBA

V Bukarešti je 22. in 23. maja potekala 17. letna konferenca IBA (International Bar Association), udeležili sva se je odvetnici Klavdija Kerin in mag. Andreja Dajčman. Konferenca je bila namenjena predsednikom oziroma vodilnim v odvetniških zbornicah in pravniških združenjih. Še pred konferenco se je Klavdija Kerin udeležila sestanka s predstavniki IBA iz evropskih odvetniških zbornic in odvetniških združenj, ki ga je prvič organiziral CCBE.

Klavdija Kerin in Katarina Emeršič Polić Klavdija Kerin in Katarina Emeršič Polić

Klavdija Kerin in Katarina Emeršič Polić

Plenarna seja CCBE v Lozani

Plenarna seja CCBE je 17. maja 2024 potekala v Lozani, udeležili sva se je Klavdija Kerin in Katarina Emeršič Polić. V uvodu je predsednik CCBE, Švicar Pierre-Dominique Schupp, omenil udeležbo CCBE na Evropski konferenci o izobraževanju v pravosodju, na kateri je CCBE poudaril, da je usposabljanje odvetnikov ključno za vse države članice in da ni razloga, da se ne bi odvetniki dodatno izobraževali, kot se sodniki in tožilci, kar krijejo evropska sredstva.

Statistika OZS

1899 odvetnikov, 151 kandidatov, 198 pripravnikov, 287 odvetniških družb in 25 civilnih odvetniških družb

Luka Gaberščik

Luka Gaberščik

Srečanje odvetniških zbornic in organizacij v Barceloni

Srečanja, ki je 15. in 16. marca 2024 potekalo v organizaciji Odvetniške zbornice Katalonije in FBA (Federal Bar Association), se je udeležilo več predstavnikov evropskih zbornic ter predstavniki Tajvana, Turčije in Mehike. Ob sprejemu smo bili deležni kulturnega programa z nastopom godalnega dueta, nekoliko pa je umanjkala gostoljubnost, s katero se radi razvajamo na Balkanu.

Blažka Vrsajković

Blažka Vrsajković

Ekskurzija ljubljanskega območnega zbora odvetnikov po Prekmurju

Ideja se je rodila ob obisku svetovljanskega in srčnega pisatelja ter pesnika Ferija Lainščka v knjižnem salonu ljubljanskega območnega zbora odvetnikov novembra lani. Med pogovorom o ravnici in stepski melanholiji je beseda nanesla tudi na to, da bi bilo lepo pesnika in pisatelja obiskati v domačih krajih ter si ogledati znamenitosti čarobnega in ljubeznivega Prekmurja.

Stanislav Fortuna

Stanislav Fortuna

Šestjezični pravni slovar (38.)

Šestjezični pravni slovar (38.)

Luka Fabiani

Luka Fabiani

dr. Martina Repas, dr. Maja Ovčak Kos in dr. Elizabeta Zirnstein: Pravo intelektualne lastnine

Znanstveno monografijo Pravo intelektualne lastnine1 je avgusta lani izdala založba Uradni list Republike Slovenije. Knjigo so napisale tri avtorice, in sicer dr. Martina Repas (urednica), dr. Maja Ovčak Kos in dr. Elizabeta Zirnstein.

Iztok Starc

Iztok Starc

dr. Janez Mencinger – advokat s srcem

V Krškem so 5. junija 2024 v Gaju zaslužnih občank in občanov slovesno odkrili doprsni bronasti kip odvetnika dr. Janeza Mencingerja, ob 130. obletnici začetka njegovega županovanja. Postavitev kipa je sofinancirala Odvetniška zbornica Slovenije.

Andrej Razdrih

Andrej Razdrih

Doprsni kip odvetnika dr. Mencingerja

V Gaju zaslužnih občank in občanov v Krškem je 5. junija 2024 potekala slovesna otvoritev kipa znamenitega odvetnika dr. Janeza Mencingerja (1838–1912). Na slovesnosti je imel nagovor tudi predsednik Odvetniške zbornice Slovenije (OZS) Janez Starman.

dr. Janja Hojnik

dr. Janja Hojnik

Odvetnik dr. Anton Brumen (1857–1930) – štajerski borec za slovenski narod

K raziskovanju življenja odvetnika Antona Brumna me je pritegnil zapis v literaturi o zgodovini Ptuja, da je v času ptujskih dogodkov leta 1908, ko je v mestu prišlo do spopadov med Nemci in Slovenci, odvetnik Brumen v slovenščini pisal oblastem v Gradcu in na Dunaju, naj ga zaščitijo. Poleg pokončne drže, ki jo je kazal z rabo slovenščine v takih razmerah, me je zanimalo tudi, zakaj je moral od oblasti zahtevati zaščito.

dr. Marijan Pavčnik

dr. Marijan Pavčnik

Sinopsisi: Nekatere razsežnosti prava – Kelsnov, Pitamičev in Radbruchov pogled na pravo

Razprava se spoprijema s Kelsnovim, Pitamičevim in Radbruchovim pogledom na pravo. Avtor skuša rekonstruirati predavanje, ki ga je več let prosto ponavljal za vse usmeritve doktorskega študija na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Skupno problemsko vozlišče je bila razsežnost prava, podrobneje pa so ga zanimali štirje teoretični vidiki: vprašanje zajetja prava, izhodišče razumevanja prava, pomen razlage pravnih besedil ter povezava med pravom in pravičnostjo.

Blaž Slavec in Maša Kramar Blaž Slavec in Maša Kramar

Blaž Slavec in Maša Kramar

Sinopsisi: Prodaja nepremičnine v stečaju: novosti, tveganja in prednosti, ki jih morate poznati

Članek obravnava novosti, prednosti, tveganja in posebnosti nakupa nepremičnine v stečajnem postopku. Avtorja ugotavljata, da je kupec v tem postopku zaradi originarne pridobitve lastninske pravice bistveno bolje zaščiten kot pri rednem nakupu nepremičnine, zlasti pred zahtevki tretjih oseb zaradi nevknjiženih pravic, pa tudi pri prodaji etažne lastnine.

Vesna Gorjup Zupančič in Jasmina Mitev Vesna Gorjup Zupančič in Jasmina Mitev

Vesna Gorjup Zupančič in Jasmina Mitev

Sinopsisi: Problematika odvetništva in njegovega sofinanciranja iz javnih sredstev

Že kritična presoja ureditve 36. člena ZOdv pripelje do zaključka, da ta ni urejen na način, ki bi omogočal njegovo polno uporabo v praksi, kar je lepo razvidno iz sodelovanja na javnih razpisih Republike Slovenije, kjer je za kandidiranje družb pogosto določen pogoj, da so te registrirane v skladu z določbami ZGD-1.

BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window