Navigacija
Portal TFL

Pravnik - številka 7 - 8, letnik 2022

Pravnik

Revija Pravnik je leta 1946 (kot 1. letnik) začela izhajati kot revija Ljudski pravnik, ki se je leta 1953 preimenovala v Pravnik; od 1. januarja 1965, po združitvi z revijo Javna uprava, izhaja Pravnik kot revija za pravno teorijo in prakso, maja 2015 pa je postala tudi naslednik revije Slovenian Law Review, ki jo je Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani izdajala od leta 2004.

Dostop do revije in arhiva od leta 2015 dalje je za vse naročnike paketov LEX in TAX-FIN-LEX brezplačen. Več o naročniških paketih >>

Strokovna revija
Zveza društev pravnikov Slovenije, v sodelovanju s Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani
dr. Dragica Wedam Lukić
Boštjan Koritnik
Dean Zagorac
dr. Matej Accetto, dr. Mitja Deisinger, Hinko Jenull, dr. Miha Juhart, dr. Erik Kerševan, Boštjan Koritnik, dr. Janez Kranjc, dr. Marijan Pavčnik, dr. Konrad Plauštajner, dr. Saša Prelič, Mojca Seliškar Toš, dr. Darja Senčur Peček, dr. Alenka Šelih, dr. Mirjam Škrk, dr. Verica Trstenjak, dr. Lojze Ude, dr. Dragica Wedam Lukić
dr. Mihajlo Dika, dr. Katja Franko-Aas, dr. Tatjana Machalová, dr. Miomir Ma- tulović, dr. Ivan Padjen, dr. Joseph (Jože) Straus, dr. Jernej Sekolec, dr. Slobodan Perović, dr. Davor Krapac

Želite dostop do člankov revije?

Brezplačna registracija
Anže Logar

Anže Logar

Sprememba volilnega sistema v funkciji krepitve demokratičnosti

Volilni sistem vpliva na strankarski in politični sistem v državi. Trenutno veljavni sistem državljanom Republike Slovenije ne omogoča neposrednega vpliva na sestavo Državnega zbora, ne spodbuja znotrajstrankarske demokracije, volivcem ne omogoča kaznovanja morebitnega slabega dela posameznega poslanca in omejuje samostojnost zakonodajne veje oblasti v razmerju do izvršilne. V večini primerov je aktualni volilni sistem pripeljal do velikega števila političnih strank v parlamentu, posledično šibkih vlad, manjšega reformnega potenciala, delovanje koalicijske večine v parlamentu pa je usmeril predvsem v vlogo vladnega glasovalnega stroja. Zavedanje o potrebnosti spremembe volilnega sistema je v strokovnih krogih širše prisotno, na politični ravni pa je ta volja manjša. Sprememba mora biti izvedena po tehtnem premisleku z oblikovanjem predloga novega volilnega sistema, ki bo ponudil odgovore na največje pomanjkljivosti aktualnega volilnega sistema v Republiki Sloveniji. V nasprotnem primeru sprememba ne bo dala želenih učinkov in bo sledilo razočaranje nad učinki te spremembe.

Thomas Allan Heller, Dilsuz Zoyirova

Thomas Allan Heller, Dilsuz Zoyirova

Angleščina je težka: skromni predlogi, ki lahko drastično izboljšajo kakovost pravnih angleških besedil

Priprava pravnih angleških besedil je izziv za vse pisce, še zlasti za tiste, ki jim angleščina ni materni jezik. Zgodovinsko gledano je pravno angleščino tvoril težko razumljiv jezik, poln žargona in tistega, kar je bilo zaničljivo poimenovano pravniški žargon. Gibanje za preprosto angleščino se je trudilo to popraviti, vendar je bila sprememba odnosa in dolgoletnih navad pravne stroke glede učinkovitega pisnega sporazumevanja z našimi ciljnimi skupinami zahtevna. Nujno je, da so angleška pravna besedila napisana jasno, jedrnato, popolno in pravilno. Te cilje je mogoče doseči z upoštevanjem nekaj razmeroma preprostih strategij. Kot arhitekti, skladatelji in umetniki morajo avtorji pravnih besedil najprej pripraviti premišljen in organiziran načrt. Predvsem morajo upoštevati specifične potrebe svojih ciljnih skupin. Avtorji naj uporabljajo preprost in neposreden slog, ki omogoča, da je branje njihovega dela užitek in ne trud. To je mogoče doseči z uporabo vsakdanjega jezika in dajanjem prednosti znanim besedam pred zapletenimi in nejasnimi; z dajanjem prednosti kratkim besedam in stavkom pred dolgimi; z dajanjem prednosti aktivnemu glagolskemu načinu pred pasivnim; z izogibanjem tujim frazam, kolikor je to mogoče; z dajanjem prednosti enojnim besedam pred besedičenjem; z dajanjem prednosti pozitivnim besedam pred negativnimi; z odpravljanjem prislovnih zaimkov in drugih ostankov pravniškega žargona; ter z obvladovanjem pravilne uporabe angleških členov. Preprost govor naj prevlada nad težkim jezikom. Tako temeljito načrtovanje kot tudi vztrajno urejanje sta bistvena za drastično izboljšanje kakovosti angleškega pravnega pisanja.

Lara Kodrin

Lara Kodrin

Študenti Pravne fakultete Univerze v Ljubljani uspešni pri pogajanjih s tujimi kolegi

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani je s sodelovanjem na osemnajstem mednarodnem tekmovanju v mediaciji s področja gospodarskega prava, ki ga vsako leto organizira Mednarodna gospodarska zbornica, vnovič dokazala svojo zavezanost k spodbujanju uporabe mediacije pri reševanju sporov. Tekmovanje, ki slovi po svoji zahtevnosti, je potekalo v Parizu in je bilo razdeljeno na dva dela – pisni in ustni – ter sestavljeno iz treh različnih tekmovalnih primerov. Z udeležbo so študenti pridobili priložnost, da se preizkusijo v realnih scenarijih in razvijejo dragocene veščine pogajanj, komunikacije in mediacije. Kljub težki konkurenci na samem tekmovanju se je ekipa Pravne fakultete odlično odrezala.

Zala Brecelj

Zala Brecelj

Bogatenje zavesti o kulturni dediščini s predstavitvijo sodniških insignij

Med 15. in 23. februarjem 2023 je na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije potekala razstava najpomembnejših sodniških insignij z našega ozemlja. Hkrati z otvoritvijo je potekala tudi predstavitev v interdisciplinarnem in multiinstitucionalnem projektu nastale znanstvene monografije Sodniške insignije v evropskem in slovenskem pravnem izročilu avtorjev Vida Žepiča, dr. Tomaža Nabergoja, dr. Polone Vidmar in Igorja Zemljiča. Dogodek se je sklenil z vodenim ogledom najlepših sodniških palic in mečev iz naše pravne tradicije.

Vasilka Sancin

Vasilka Sancin

Aleksander Čičerov (1949–2022), oče mednarodnega letalskega prava v Sloveniji

Upokojeni diplomat mag. Aleksander Čičerov (1949–2022) je bil uveljavljen pravni strokovnjak, raziskovalec, učitelj, prostovoljec, planinec ter še marsikatero njegovo dejavnost bi lahko omenili. S svojimi deli je pustil neizbrisen pečat v slovenskem pravnem prostoru in onkraj njegovih meja. Predvsem je njegov prispevek k razvoju področja letalskega prava v Sloveniji v teoriji in praksi tako obsežen in pomemben, da ga lahko upravičeno štejemo za očeta tega področja. Pri tem posebej izstopa njegova monografija Mednarodno letalsko pravo, ki je prva celovita strokovna obravnava te tematike pri nas. Poleg svoje strokovnosti in dragocenih prispevkov na različnih področjih svojega dela in zanimanj pa je bil tudi izjemen človek in zgled ter navdih mnogim.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window