Navigacija
Portal TFL

Pravnik - številka 1 - 2, letnik 2022

Pravnik

Revija Pravnik je leta 1946 (kot 1. letnik) začela izhajati kot revija Ljudski pravnik, ki se je leta 1953 preimenovala v Pravnik; od 1. januarja 1965, po združitvi z revijo Javna uprava, izhaja Pravnik kot revija za pravno teorijo in prakso, maja 2015 pa je postala tudi naslednik revije Slovenian Law Review, ki jo je Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani izdajala od leta 2004.

Dostop do revije in arhiva od leta 2015 dalje je za vse naročnike paketov LEX in TAX-FIN-LEX brezplačen. Več o naročniških paketih >>

Strokovna revija
Zveza društev pravnikov Slovenije, v sodelovanju s Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani
dr. Dragica Wedam Lukić
Boštjan Koritnik
Dean Zagorac
dr. Matej Accetto, dr. Mitja Deisinger, Hinko Jenull, dr. Miha Juhart, dr. Erik Kerševan, Boštjan Koritnik, dr. Janez Kranjc, dr. Marijan Pavčnik, dr. Konrad Plauštajner, dr. Saša Prelič, Mojca Seliškar Toš, dr. Darja Senčur Peček, dr. Alenka Šelih, dr. Mirjam Škrk, dr. Verica Trstenjak, dr. Lojze Ude, dr. Dragica Wedam Lukić
dr. Mihajlo Dika, dr. Katja Franko-Aas, dr. Tatjana Machalová, dr. Miomir Ma- tulović, dr. Ivan Padjen, dr. Joseph (Jože) Straus, dr. Jernej Sekolec, dr. Slobodan Perović, dr. Davor Krapac

Želite dostop do člankov revije?

Brezplačna registracija
France Ocepek

France Ocepek

The Theoretical and Empirical Assessment of the Economics-Based 2004 EU Competition Law Reform

Avtor obravnava nedavna konkurenčnopravna in ekonomska teoretična vprašanja v luči reforme izvrševanja konkurenčnega prava EU iz leta 2004. Vzporeja ameriški razvoj antitrusta v znanstveni literaturi in sodnih precedensih z evropskimi prizadevanji za uvedbo bolj ekonomskega pristopa h konkurenčnemu pravu. Čezatlantsko neskladje postaja manjše zaradi konvergentnih sil, kljub temu pa določeno nasprotovanje upočasnjuje konvergenco v obeh jurisdikcijah. Pretekla ustaljena sodna praksa še vedno omejuje reformo konkurenčnega prava EU, vendar po drugi strani empirična analiza kaže, da je Evropska Komisija sledila ameriškemu zgledu veliko bolj, kot bi lahko sklepali le na podlagi uradnih izjav in odločb. Če empirično analiziramo podatke na ravni zadev, je izvrševanje Komisije postalo bolj osredinjeno na kartele z višjimi globami, zmanjšal pa se je pritisk na druga podpodročja konkurenčnega prava podobno kot v antitrustovskem izvrševanju v ZDA. Reforma ni povzročila več sodnih sporov, ker je materialno pravo ostalo nespremenjeno, saj ni bilo dodatne pravne negotovosti in so se podjetja v sodnih postopkih odzvala predvsem na višino izrečenih glob.

Rebeka Reven

Rebeka Reven

Zunajsodni načini za poplačilo upnika v ZDA

Avtorica obravnava možnosti, ki jih ima upnik, če dolžnik ne plača dolgovane terjatve. Upnik lahko za njeno izterjavo izbere zunajsodno ali pa sodno pot. Avtorica na podlagi pregledane ameriške literature ugotavlja, da se institutu izvršbe ne namenja veliko pozornosti, saj se razume postopek izterjevanja dolga predvsem kot dejavnost, ki se dogaja zunaj sodišča. Zaradi zamud in stroškov, povezanih s sodnim postopkom, bo upnik načeloma najprej poskusil z zunaj- sodnimi možnostmi za pridobitev plačila. Zunajsodno izterjevanje dolgov v ZDA je treba presojati kot celoten sklop aktivnosti: (1.) psihološki pritisk na dolžnika in vplivanje na dolžnikovo oceno kreditne sposobnosti, (2.) izterjevanje dolga s pomočjo zasebnih agencij oziroma prodaja dolga in (3.) samo- pomoč pri zavarovanih terjatvah. Najpomembnejši element, ki je skupen vsem zasebnim načinom izterjevanja, je izključitev vpletenosti države.

Dalida Rittossa

Dalida Rittossa

Priročnik volilnega prava

David Schultz in Jurij Toplak sta uredila najtemeljitejši tiskani pregled volilnega prava po svetu. Routledge Handbook of Election Law je knjiga s 27 poglavji 32 avtorjev s šestih celin. Na 370 straneh obravnava mednarodne standarde in trende volilnega prava v Evropi, Aziji, Afriki, Avstraliji ter Severni in Južni Ameriki. Večina poglavij knjige primerjalno analizira teme, kot so financiranje kampanj, vodenje volitev, elektronsko glasovanje, spol v volilni zakonodaji in glasovanje invalidov. Prikaz knjige ugotavlja, da je priročnik najpomembnejše primerjalno knjižno delo o volilnem pravu v svetu, ki ima poleg doprinosa pravni znanosti tudi potencial, da prispeva k napredku pravnih ureditev in praks demokratičnih postopkov v svetu.

Alenka Šelih

Alenka Šelih

V spomin akademiku Jožetu Mencingerju

Jože Mencinger je bil človek z veliko začetnico: preudaren, spoštljiv, prijazen. Kot javni intelektualec se je v javnosti oglašal s trdnimi in jasnimi stališči; znal je povedati bobu bob na natančen, toda spravljiv način, vedno usmerjen v stvar, ne v osebo. Njegova stališča so bila strokovno neoporečna in do kraja poštena. Strokovni ali politični oportunizem mu je bil tuj in nesprejemljiv. Pogrešali bomo njegovo tehtno besedo, njegovo blago ironijo, njegovo trdnost, pokončnost in poštenost.

Franjo Štiblar

Franjo Štiblar

Mencingerjev prispevek na področju ekonomske znanosti in njegov pogled na družbeno ekonomske razmere v Republiki Sloveniji pred njeno osamosvojitvijo in po njej

Avgusta 2022 je umrl akademik profesor doktor Jože Mencinger, eden od stebrov ljubljanske pravne fakultete zadnjih 50 let, posebej v času samostojne Slovenije. Bil je pomemben mislec – sodobnik slovenskega družbenega življenja, znanstveni raziskovalec ter ugleden in spoštovan učitelj mnogih generacij pravnikov. Jože Mencinger je bil demokrat z razvitim socialnim čutom, vse življenje nespremenjenih visokih moralno-etičnih načel. S podporo hendikepiranim, z močnim socialnim čutom na vseh področjih delovanja je poosebljal načelo pravičnosti. Bil je zelo mil do študentov, dobro zapisan zaradi pomoči ljubljanskim brezdomcem, zavzemal se je za izbrisane in za begunce, v svetu pa je podpiral manj razvite države v prizadevanju za beg iz revščine.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window