Navigacija Iskanje
Portal TFL

Revija Poslovodno računovodstvo - številka 2, letnik 2018

Revija Poslovodno računovodstvo

Poslovodno računovodstvo je revija s strokovno poglobljenimi prispevki z računovodenja, financ in revizije ter preprečevanja prevar. Zbirka obsega arhiv od leta 2011 dalje. Izhaja 4 x letno.

Strokovna revija
Visoka šola za računovodstvo

Želite dostop do člankov revije?

Brezplačna registracija
dr. Branko Mayr

dr. Branko Mayr

Uvodnik

dr. Adriana Rejc Buhovac

dr. Adriana Rejc Buhovac

Kako v letno poročilo vključiti kakovostna razkritja o trajnostni uspešnosti?

Direktiva Evropskega parlamenta in Evropskega sveta 2014/95/EU, ki nadomešča računovodsko direktivo 2013/34/EU, od leta 2018 zavezuje vsa velika podjetja s sedežem v Evropski Uniji, da v poslovno poročilo vključijo tudi izjavo o nefinančnem poslovanju. Ta mora vsebovati precej specifične informacije o trajnostni uspešnosti poslovanja. V številnih podjetjih, ki jih direktiva zadeva, se strokovnjaki trudijo izbrati primerne vsebine, da bi zadostili tem zahtevam. V prispevku prikazujemo, na kakšen način letno poročilo resnično kakovostno dopolniti s trajnostnimi informacijami in postaviti zgled drugim podjetjem v panogi.

Barbara Zupančič

Barbara Zupančič

Notranje poročanje kot podpora družbeni odgovornosti združbe

Dobro razvito notranje poročanje v združbi je osnovni pogoj za njeno družbeno odgovorno delovanje. Le-ta se kaže v skrbi za okolje, človekove pravice, solidarnosti, donacijah v kulturo, šport, izobraževanje, zaposlovanje invalidov, neprofitne dejavnosti v lokalnih skupnostih ter etičnem delovanju lastnikov, poslovodstva in vseh zaposlenih z ničelno toleranco do prevar in izkrivljanja informacij v računovodskem kot tudi v poslovnem delu letnega poročila. Prispevek obravnava predvsem notranje računovodske informacije.

mag. Silvana Šonc

mag. Silvana Šonc

Pomen nagrade horus za družbeno odgovornost za bolnišnico sežana

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

dr. Živko Bergant

dr. Živko Bergant

Vloga analize poslovanja v letnem poročilu podjetja

Prispevek obravnava tesno povezanost analize poslovanja z letnim poročilom podjetja. Pri tem izhaja iz formalnih in vsebinskih izhodišč letnega poročila. Pri tem obravnava devet vsebinskih izhodišč, ki naj jih upošteva sestavljavec poročila. Posebej so navedena vprašanja za preverjanje skladnosti letnega poročila in ustreznosti z vidika uporabnika, ki mu je le-to namenjeno. Avtor ugotavlja, da v letno poročilo ne obsega vseh procesov analiziranja, saj je izpuščen del oblikovanja predlogov. Zato opredeljuje obseg analiziranja v letnem poročilu kot diagnozo poslovanja.

dr. Branko Mayr

dr. Branko Mayr

Tradicionalna računovodska analiza kot pripomoček odkrivanja goljufivega poročanja

Goljufivo letno računovodsko poročilo je ena najpomembnejših pojavnih oblik goljufij. Njeno ugotavljanje je strokovno zapleteno. Nekih jasnih zunanjih znamenj, da gre za goljufivo poročilo, ni, zato je ugotavljanje goljufivega poročanja še toliko zahtevnejše. V stroki so prisotne želje, da se razvije neko orodje za ugotovitev goljufivega poročanja. Med drugimi se ponujajo orodja tradicionalne računovodske analize. Avtorji v ZDA ugotavljajo, da orodja tradicionalne računovodske analize ne omogočajo nesporne ugotovitve, da gre za goljufivo poročilo. Nesporno pa so orodja tradicionalne računovodske analize koristen pripomoček pri ugotavljanju zgodnjih znakov (red flags) goljufivega poročanja.

dr. Živko Bergant

dr. Živko Bergant

Zakon presežne dodane vrednosti in družbena odgovornost

Zakon presežne dodane vrednosti je treba obravnavati tudi z vidika družbene odgovornosti. Pri tem je pomembno najširše razumevanje presežne dodane vrednosti (PDV), ki vključuje tudi nevrednostno izraženi prispevek človekovega dela. PDV se pojavlja v številnih oblikah in v vseh vrstah organizacijskih sistemov, zato se razlikujejo tudi sodila kot podlaga za njeno delitev. Ustvarjanje in delitev PDV vpliva na vse organizacijske sisteme in na družbeno blaginjo kot celoto. Odgovornost pri ustvarjanju in delitvi PDV pomeni družbeno odgovornost posameznikov in organizacijskih sistemov v najširšem smislu.

Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window