Navigacija
Portal TFL

Poslovodno računovodstvo - številka 1, letnik 2020

Poslovodno računovodstvo

Poslovodno računovodstvo je revija s strokovno poglobljenimi prispevki z računovodenja, financ in revizije ter preprečevanja prevar. Zbirka obsega arhiv od leta 2011 dalje. Izhaja 4 x letno.

Strokovna revija
Visoka šola za računovodstvo

Želite dostop do člankov revije?

Brezplačna registracija
Dr. Branko Mayr

Dr. Branko Mayr

Uvodnik

Pred nami je prva letošnja številka revije Poslovodno računovodstvo. Verjetno se strinjate, da izhaja v težkih časih. Spremlja nas korona virus.

Dr. Živko Bergant

Dr. Živko Bergant

Poročilo s 5. konference o analizi poslovanja

Na Visoki šoli za računovodstvo in finance je bila 16. maja 2019 izvedena peta konferenca o analizi poslovanja. Osnovna tema konference je bila: VLOGA ANALIZE PRI NOTRANJEM POROČANJU.

Dr. Živko Bergant

Dr. Živko Bergant

Pojasnjevanje izvedbenih poslovnih tokov

Avtor prikazuje vsebino in značilnosti nekaterih poslovnih tokov. Pri tem ugotavlja, da ima vsak vzročno posledični tok tudi pripadajoči izvedbeni tok. Oba skupaj dajeta podlago za celovitejše oblikovanje informacije, saj vsak tok daje informacije o spremembi iste kategorije, vendar z drugega vidika.

Dr. Živko Bergant

Dr. Živko Bergant

Metode za računovodsko oceno kapitalskih ustreznosti podjetja

Kapitalska ustreznost podjetja je temeljna informacija o tveganju njegove plačilne sposobnosti. Njeno spremljanje zahteva tudi veljavna insolvenčna zakonodaja. Avtor podaja pregled praktičnih pristopov k računovodski oceni kapitalske ustreznosti podjetja. Pri tem razlikuje temeljne in izvedene metode ter obravnava njihove prednosti in slabosti..

Dr. Mateja Gorenc, Vesna Lainšček, dr. Urška Vidmar

Dr. Mateja Gorenc, Vesna Lainšček, dr. Urška Vidmar

Zadovoljstvo potrošnikov s ponudbo izdelkov

Potrošniki so se pokazali kot zapleteni posamezniki, ki se razlikujejo glede na psihološke in socialne potrebe ter želje. Tržnik mora zato poznati in razumeti potrošnike, še posebej poznavanje procesa nakupnega odločanja. V raziskovalnem delu smo se osredotočili na merjenje zadovoljstva potrošnikov izdelkov blagovne znamke Svet angleščine. Na podlagi zastavljenih hipotez smo prišli do zaključka, da na odločitev o spletnem nakupu izdelkov blagovne znamke Svet angleščine bolj pripomore cena kot pa blagovna znamka. Ključna prednost spletnega nakupa izdelkov blagovne znamke Svet angleščine brezplačna dostava. Bolj kot je potrošnik zadovoljen s ponudbo izdelkov, večja je verjetnost za ponovni nakup v spletni trgovini Svet angleščine. Na nakupne odločitve na spletni strani, ki trži blagovno znamko Svet angleščine je najbolj učinkovito ustno priporočilo prijateljev, znancev, sorodnikov.

Dr. Mateja Gorenc, dr. Urška Vidmar

Dr. Mateja Gorenc, dr. Urška Vidmar

Uspešno prijavljanje na Obzorje 2020

V članku so predstavljene smernice za prijavo na Obzorje 2020. Obzorje 2020 je program Evropske Unije (EU), ki ponuja sredstva za raziskovalne in inovacijske projekte. Naložbe v takšen projekt zagotavljajo pametno, trajnostno in vključujočo gospodarsko rast. Izvedli smo raziskavo med slovenskimi in italijanskimi prejemniki evropskih sredstev. Rezultati raziskave so pokazali, da na uspešnost prijave na Obzorje 2020 vplivajo konzorcijski partnerji, pretekle izkušnje, partnerski portali, napotila, oblika prijavne vloge, finančna projekcija, poznavanje politik EU in pomembnost posameznih elementov prijavnega procesa. V članku je predstavljen model uspešnosti prijave na Obzorje 2020. Model lahko uporabimo v praksi, zlasti v podjetjih in organizacijah, ki se ukvarjajo z raziskavami in inovacijami.

Jure Natek

Jure Natek

Kritična presoja organizacijske strukture društva X z vidika tveganja prevar

Avtor opisuje organizacijsko strukturo družbe X in jo kritično ocenjuje z vidika goljufij. Podjetje X se financira iz javnih sredstev (državni proračun), članarin, odškodnin, pristojbin, prihodkov organizacij prireditev in sponzorstva. V članku so predstavljene organizacijska struktura, organigram, posamezne funkcije in njihove naloge. Na podlagi organizacijske strukture so opredeljene nekatere možne točke tveganja. Za ta tveganja avtor ocenjuje možnost prevar. Na koncu so predlagane nekatere rešitve za zmanjšanje teh tveganj.

Dr. Živko Bergant:

Dr. Živko Bergant:

Tveganja in ukrepi podjetja v razmerah pandemije korona virusa (Sistematični pristop)

V trenutnih kriznih razmerah zaradi korona virusa so podjetja načeloma izpostavljena različnemu tveganju. Zaradi globalizacije in povezanosti poslovnih ter finančnih tokov pa se lahko težave postopno razširijo med podjetja podobno kot virus med ljudi.

Dr. Viljem Merhar

Dr. Viljem Merhar

Reševanje krize kapitalizma kot sistema zahteva odpravo neoliberalistične paradigme gospodarjenja

Z neoliberalistično protireformacijo Keynesovega državnega kapitalizma, ki jo je zaradi stagflacije spodbudila M. Friedmanova monetarna šola in ki se je uveljavljala z liberalistično reaganomiko in thatcherizmom, se je s pojavljanjem finančnih in gospodarskih kriz (azijska kriza koncem 90-tih let prejšnjega in kriza konec prvega desetletja novega stoletja, napoveduje pa se že pojav nove krize), zaostrila kriza kapitalizma kot družbenoekonomskega sistema. Zato ne presenečajo sporočila avtorjev člankov v Sobotni prilogi Dela (na primer pogledi J. Potočnika in Č. Kostevca, ki jih je predstavil časnikar M. Jenko), ki opozarjajo, da je nastopil «čas za ponastavite« sedanjega neoliberalističnega monopolizma s Keynesovim državnim kapitalizmom.

Dr. Živko Bergant

Dr. Živko Bergant

Terminološki kotiček: Umno in racionalno

Slovenski jezik ima številne besede enakega ali podobnega pomena (soznačnice). To načeloma kaže na bogastvo jezika in njegovo izraznost. V pogovornem jeziku jih pogosto uporabljamo različno ob različnih priložnostih, kar pomeni, da vendarle imajo neke pomenske odtenke, ki pa jih pogosto zavestno ne zaznavamo, saj za medsebojno razumevanje tudi ni vedno nujno. Zaznavanje in opredeljevanje takih pomenskih odtenkov pa je nujno v strokovnem jeziku, ki mora biti čim bolj natančen in nedvoumen.

Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window