Navigacija
Portal TFL

STA novice / Prihodnji teden v parlamentu: Po Cerarjevem odstopu sledi najverjetneje zadnja redna seja DZ (ozadje)

nedelja, 18.3.2018

Ljubljana, 18. marca (STA) - Prihodnji teden bo najverjetneje zadnja redna seja DZ po odstopu premierja Mira Cerarja, s katerim se bo DZ predvidoma seznanil v torek. Na sejo so uvrščeni številni predlogi zakonov, usoda za tiste v prvi obravnavi je negotova. Politika bo medtem skušala najti rešitev za zaščito NLB, o čemer bodo govorili tudi na komisiji za nadzor javnih financ.

Na dnevnem redu več kot 20 zakonskih predlogov

Redno plenarno zasedanje DZ se bo kot običajno v ponedeljek začelo s poslanskimi vprašanji, nanje bo odgovarjal tudi predsednik vlade v odstopu. Predvidoma naslednje jutro pa se bo DZ seznanil z njegovim odstopom, če bo s to točko ob ponedeljkovem začetku seje razširjen dnevni red.

Na sejo, ki bo trajala vseh pet dni prihodnjega tedna in še v torek, 27. marca, je uvrščenih več kot 20 zakonskih predlogov. Več vladnih predlogov bo DZ obravnaval po skrajšanem postopku, med njimi vladni paket zakonskih novel s področja kmetijstva.

Po rednem postopku je v drugi obravnavi na vrsti vladni predlog zakona o nevladnih organizacijah, s katerim želi vlada celostno urediti status nevladnih organizacij. Prav tako se bo z drugo obravnavo nadaljeval postopek sprejemanja zakona o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih, s katerim želi vlada prav tako celovito urediti področje, ter zakona o nepremičninskem posredovanju, ki bi po vladnem predlogu podrobneje pravno uredil to področje in povečal kakovost storitev nepremičninskih posrednikov.

Zaradi verjetne razpustitve DZ ogrožena usoda več zakonskih predlogov

Kljub temu da naj bi bila to zadnja redna seja v tem mandatu, je nanjo uvrščenih nekaj splošnih razprav o predlogih zakonov, ki so jih vložili poslanci. Zanje je bilo predvideno, da bo druga obravnava potekala na aprilskem zasedanju, ki pa ga verjetno zaradi razpustitve DZ in predčasnih volitev ne bo.

Med predlogi iz vrst koalicijskih poslancev bosta tako v prvi obravnavi na dnevnem redu predlog zakona o povračilu premoženjske škode iz druge svetovne vojne in zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe v kulturi, ki bi uvedel t. i. kulturni evro, DZ pa bo prav tako obravnaval zakonski predlog v zvezi z izkoriščanjem energetskega potenciala srednje Save.

Med zakonskimi predlogi v prvi obravnavi, ki so prišli iz opozicijskih vrst, pa so novela zakona o mednarodni zaščiti, predlog dopolnitev zakona o gasilstvu in predlog zakona o reševanju stanovanjske problematike mladih. S področja stanovanjske problematike je na dnevnem redu tudi novela stanovanjskega zakona, ki pa je dobila podporo za skrajšani postopek.

Politika bo iskala možne rešitve za zaščito NLB

Komisija DZ za nadzor javnih financ bo v ponedeljek nadaljevala sejo, na kateri razpravlja o finančnih posledicah sodb hrvaških sodišč glede prenesenih deviznih vlog za NLB. Iskala bo rešitev za zaščito NLB, kakšna bo ta, pa še ni znano.

V SDS in NSi so predlagali ustavni zakon, v katerem bi izrecno napisali, da NLB ne sme izplačevati nobenih zahtevkov na podlagi omenjenih sodb, če pa bi do izplačil le prišlo, pa bi morala slediti kompenzacija z izterjavo od hrvaških družb v večinski državni lasti in tudi sankcije zoper tiste tuje banke, ki bi skušale sodbe operacionalizirati - banki Unicredit in Intesa Sanpaolo, ki sta lastnici Zagrebačke oz. Privredne banke in delujeta tudi v Sloveniji. Zbrali so tudi dovolj podpisov za izredno sejo, na kateri bi DZ obravnaval ustavni zakon.

Rešitev pripravlja tudi vlada, a podrobnosti za zdaj niso znane. Je pa ministrica za finance Mateja Vraničar Erman v petek zatrdila, da sta rešitvi vlade in opozicije z ustavnim zakonom združljivi. Najbrž bo treba ustavni zakon, ki ga predlagata SDS in NSi, ustrezno prilagoditi, zato bo politika, enotna v tem, da je treba banko zaščititi, iskala možno rešitev. Treba jo je najti čim prej, če jo želi potrditi še sedanja sestava DZ, poleg tega pa NLB grozi rubež za eno izgubljeno sodbo, medtem ko se neuradno obeta že nov, tokrat kar 25-milijonski zahtevek.

Časovnica dogajanja v parlamentu

PONEDELJEK, 19. 3.

8.00 nadaljevanje seje komisije DZ za nadzor javnih financ, na kateri bodo obravnavali problematiko in morebitne finančne posledice izvrševanja sodb hrvaških sodišč za NLB https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VII&type=dt&uid=922134EA34AD9183C125823C00462E74

9.00 skupna seja odbora DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide ter komisije DZ za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti, na kateri bodo na zahtevo poslanske skupine SDS spregovorili o diskriminatornem položaju slovenskih brezdomcev https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VII&type=dt&uid=F635EDB0543D1F69C125824900339CA3

9.30 seja preiskovalne komisije DZ o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu, na kateri bodo med drugim zaslišali ljubljanskega župana Zorana Jankovića https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VII&type=dt&uid=43C87D51FCB33661C125822D0050E446

12.00 začetek marčne seje DZ, na kateri bo premier Miro Cerar zadnjič odgovarjal poslancem kot predsednik vlade s polnimi pooblastili https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VII&type=sej&uid=18E9BCECE5F50A73C125824E003BF8E4

14.00 seja komisije DS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, na kateri bodo med drugim obravnavali novelo zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije http://www.ds-rs.si/?q=dogodki/6-seja-komisije-za-lokalno-samoupravo-regionalni-razvoj

TOREK, 20. 3.

8.00 seja odbora DZ za obrambo, na kateri bodo obravnavali predlog za sklic javne predstavitve mnenj o predlogu zakona o obrambi https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VII&type=dt&uid=C822A9FA750C8280C125824A00308C8F

9.00 nadaljevanje seje DZ, na kateri se bodo poslanci med drugim predvidoma seznanili z odstopom Mira Cerarja s funkcije predsednika vlade https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VII&type=sej&uid=18E9BCECE5F50A73C125824E003BF8E4

14.00 seja komisije DS za mednarodne odnose in evropske zadeve, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog stališča RS do predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzajemnem priznavanju blaga, ki se zakonito trži v drugi državi članici http://www.ds-rs.si/?q=dogodki/5-seja-komisije-drzavnega-sveta-za-mednarodne-odnose-evropske-zadeve

14.00 seja komisije DS za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog o spremembi zakona o prispevkih za socialno varnost in predlog zakona o trgu finančnih instrumentov http://www.ds-rs.si/?q=dogodki/4-seja-komisije-drzavnega-sveta-za-gospodarstvo-obrt-turizem-finance

SREDA, 21. 3.

8.00 seja odbora DZ za finance in monetarno politiko, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog stališča RS do predloga direktive Sveta o spremembi direktive o skupnem sistemu davka na dodano vrednost glede posebne ureditve za mala podjetja https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VII&type=dt&uid=233958EA16235EEAC125824F002DAF8F

8.00 seja odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog stališča RS do predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za interoperabilnost informacijskih sistemov EU (policijsko in pravosodno sodelovanje, azil ter migracije) https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VII&type=dt&uid=5FE3EDF25EA65CD0C125824E00370C28

9.00 nadaljevanje seje DZ, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog zakona o načinu izgradnje infrastrukture in pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala srednje Save https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VII&type=sej&uid=18E9BCECE5F50A73C125824E003BF8E4

14.00 seja komisije DS za državno ureditev, na kateri bodo obravnavali predlog o spremembah zakona o političnih strankah, novelo zakona o tajnih podatkih in novelo zakona o zaščiti prič http://www.ds-rs.si/?q=dogodki/6-seja-komisije-drzavnega-sveta-za-drzavno-ureditev

ČETRTEK, 22. 3.

9.00 nadaljevanje seje DZ, na kateri bodo med drugim obravnavali novelo zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti RS in samoupravnih lokalnih skupnostih (t.i. Lahovnikov zakon) https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VII&type=sej&uid=18E9BCECE5F50A73C125824E003BF8E4

15 minut po koncu seje DZ sledi skupna seja odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo ter odbora DZ za zunanjo politiko, na kateri bodo na zahtevo poslanske skupine Levica obravnavali zavračanje prošenj za mednarodno zaščito turških prosilcev. https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VII&type=dt&uid=808DD8F598B67C7DC1258252004BA5F9

13.00 seja Kluba parlamentark DZ

14.00 seja komisije DS za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, na kateri bodo med drugim obravnavali novelo zakona o štipendiranju in predlog o spremembi zakona o delovnih razmerjih http://www.ds-rs.si/?q=dogodki/5-seja-komisije-drzavnega-sveta-za-socialno-varstvo-delo-zdravstvo-invalide

PETEK, 23. 3.

8.00 nadaljevanje zaprte seje preiskovalne komisije DZ za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri investiciji v Teš 6, na kateri bodo med drugim obravnavali osnutek končnega poročila o investiciji https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VII&type=dt&uid=F72EA577D4B584EDC125824A003A6A13

8.00 seja odbora DZ za zadeve EU, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog stališča RS do predloga direktive Sveta o spremembi direktive o skupnem sistemu davka na dodano vrednost glede posebne ureditve za mala podjetja https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VII&type=dt&uid=1DD26CBC7D398BEAC12582520050F69D

10.00 nadaljevanje seje DZ, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe RS v kulturi (kulturni evro) https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/evidenca?mandat=VII&type=sej&uid=18E9BCECE5F50A73C125824E003BF8E4

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window