Navigacija
Portal TFL

STA novice / Vlada o gospodarskih temah

četrtek, 8.10.2020

Ljubljana, 08. oktobra (STA) - Vlada je na današnji seji potrdila osnutek nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost, ki bo podlaga za koriščenje evropskih sredstev za pomoč ob pandemiji covida-19. Za blažitev koronske krize je znotraj proračuna prerazporedila skoraj 20 milijonov evrov, imenovala je tudi vodjo Direkcije RS za infrastrukturo.

Nacionalni načrt za okrevanje in odpornost bo zagotovil obsežno finančno podporo reformam in strukturnim spremembam ter naložbam, s skupnim ciljem ublažiti gospodarski in socialni učinek pandemije covida-19 ter narediti gospodarstvo, javni sektor in družbo kot celoto bolj trajnostne, odporne in bolje pripravljene na prihodnje izzive. Slovenija bo lahko v naslednjih šestih letih iz instrumenta za okrevanje koristila okvirno 5,7 milijarde evrov.

Vlada je znotraj državnega proračuna prerazporedila 19,4 milijona evrov. Od tega je ministrstvu za zdravje zagotovila 8,8 milijona evrov kot povračilo izpada opravljanja zdravstvene dejavnosti, ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 8,6 milijona evrov za izplačila povračil nadomestila plače v primeru začasnega čakanja na delo, ministrstvu za infrastrukturo pa 645.300 evrov za pokrivanje stroškov upravljalcev žičniških naprav.

Vlada je v veljavnem načrtu razvojnih programov 2020-2023 povečala vrednost projekt odprave motenj v vinskem sektorju zaradi covida-19 na sedem milijonov evrov. Od tega bo za projekt, katerega cilj je umik določenih količin vina, ki se ne tržijo, iz državnega proračuna zagotovljeno 5,6 milijona evrov, preostanek so lastna sredstva kmetijskih gospodarstev.

Vlada je sprejela poročilo o v septembru izvedenih prerazporeditvah pravic porabe za namen zagotavljanja sredstev za izvajanje ukrepov, povezanih z epidemijo. V tem obdobju so bile za namene preprečevanja in omilitve posledic epidemije izvedene razporeditve v skupnem znesku 1,9 milijarde evrov.

Vlada je potrdila končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic neurij s poplavami in točo med 29. junijem in 1. julijem na območju Koroške, Podravja, zahodne Štajerske in Zasavja. V devetih občinah znaša škoda skupaj 6,8 milijona evrov. To je več kot 0,3 promila načrtovanih prihodkov državnega proračuna za leto 2020, zato se bo za odpravo posledic namenilo tudi proračunska sredstva. Stroški ocenjevanja škode, ki so ga opravile občinske komisije in Uprava RS za zaščito in reševanje, pa znašajo 508 evrov.

Vlada se je v vlogi skupščine seznanila s poročilom o izvajanju investicijskega projekta drugi tir Divača - Koper v letu 2019. V njem ugotavlja, da skupni dejanski investicijski stroški ne presegajo skupne investicijske vrednosti iz investicijskega programa, izvedba aktivnosti za dokončanje drugega tira pa da se ne podaljšuje za več kot eno leto glede na investicijski program.

Vlada je Ljiljano Herga imenovala za direktorico Direkcije RS za infrastrukturo. Petletni mandat ji začne teči 9. oktobra.

Vlada je Jerneja Tovšaka razrešila članstva v usmerjevalnem odboru za izvajanje finančnih instrumentov v programskem obdobju 2014-2020 ter za novega člana imenovala Jerneja Salecla, prav tako z ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Vlada je Ano Božičnik in Zlatka Rateja razrešila članstva v svetu javnega zavoda Center vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika Noordunga ter za preostanek mandata sveta, do 10. julija 2022, v svet zavoda kot predstavnici države imenovala Alenko Marovt in Anjo Jelovšek Keblič.

Vlada je potrdila seznam upravičencev do donacij od dohodnine za leto 2020. Na njem so nevladne organizacije, politične stranke, reprezentativni sindikati ter registrirane cerkve in druge verske skupnosti, ki jim lahko zavezanci za dohodnino namenijo do 0,5 odstotka od svoje odmerjene dohodnine.

Vlada je potrdila nov seznam pravnih oseb, ki se lahko zadolžujejo in izdajajo poroštva samo pod pogoji, ki jih predlaga ministrstvo za finance.

Vlada je Občini Brežice izdala soglasje za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v območju državnega prostorskega načrta za območje hidroelektrarne Brežice. V letu 2021 želi investitor HESS na tem območju postaviti sončno elektrarno.

Vlada je sprejela poročilo o izvajanju nacionalnega programa izgradnje avtocest za leto 2019. V njem Dars navaja, da so bila na odseku Draženci - Gruškovje dokončana vsa gradbena dela, na odseku Gorišnica - Ormož je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za most čez kanal in zgrajen viadukt, na odseku Razdrto - Vipava pa so začeli z deli za postavitev protivetrne zaščite. Lani so se sicer izvajale aktivnosti prostorskega umeščanja na 10 odsekih oz. investicijah.

Vlada je sprejela sklep, da se z države na Občino Žalec brezplačno prenese dve parceli v Žalcu v skupni izmeri 103 kvadratne metre. Občina ju potrebuje za potrebe rekonstrukcije in razširitve lokalne ceste v tamkajšnji poslovni coni.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window