Navigacija
Portal TFL

STA novice / Vlada o gospodarskih temah

sreda, 21.4.2021

Ljubljana, 21. aprila (STA) - Vlada je odločila, da se bodo lahko vrtovi in terase gostinskih lokalov v soboto lahko odprli po vsej državi, v regijah na rumenem seznamu bodo lahko obratovali tudi notranji prostori lokalov. V ponedeljek bodo z določenimi omejitvami začeli obratovati tudi nastanitveni obrati.

Vlada je ohranila enak odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov, ki kot doslej dopušča obratovanje žičniških naprav v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in pod pogojem, da upravljavec naprav zagotovi testiranje na koronavirus. Če tega ne more zagotoviti, lahko žičniške naprave uporabljajo osebe, ki predložijo negativni rezultat testa, ki ni starejši od sedmih dni.

Za voznike avtotaksi prevozov, izvajanje javnih linijskih prevozih, posebnih linijskih prevozih, stalnih izvenlinijskih prevozih in občasnih prevozih potnikov je vlada podaljšala veljavnost sedaj veljavnih določb. V javnem prevozu oseb v železniškem prometu mora spremljevalno osebje enkrat tedensko opraviti testiranje. Pod določenimi pogoji testiranje za voznike in spremljevalno osebje v železniškem prometu ni potrebno.

Vlada izdala odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil. Ponujanje in prodajanje blaga je dovoljeno ob upoštevanju priporočil NIJZ in da enkrat tedensko izvedejo testiranje na virus, negativen test morajo imeti tudi potrošniki. Pod določenimi pogoji testiranje ni obvezno.

Vlada izdala odlok o omejitvi in načinu izvajanja preizkusov znanja o strokovni usposobljenosti za upravljanje energetskih naprav. Opravljanje preizkusov znanja je dovoljeno ob upoštevanju sprejetih priporočil NIJZ in pod pogojem, da člani komisije enkrat tedensko izvedejo testiranje. Pod določenimi pogoji test ni obvezen. Preizkus znanja sme istočasno opravljati največ 10 kandidatov.

Za direktorja Zavoda RS za blagovne rezerve je vlada imenovala Tomija Rumpfa, ki je zavod od aprila lani vodil kot vršilec dolžnosti direktorja. Štiriletni mandat bo nastopil v četrtek.

Vlada je sprejela resolucijo o dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050. Slovenija si s strategijo zastavlja cilj, da do leta 2050 doseže neto ničelne emisije oz. podnebno nevtralnost.

Vlada je določila besedilo zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije. Predlog zakona ureja izvajanje politike države in občin na področju rabe obnovljivih virov energije.

Vlada je določila besedilo predloga zakona o zemljiški knjigi. Glavni namen je dopolnitev obstoječega zakona s pravili o novih in dodatnih možnostih vpisa etažne lastnine in povezanih nepremičnin.

Vlada je določila besedilo predloga novele zakona o zadrugah. Temeljni cilj je okrepitev nadzornih in upravljavskih pristojnosti članov zadrug zaradi zaščite premoženja in dejavnosti zadrug.

Vlada se je seznanila s Poročilom o razvoju 2021 Urada RS za makroekonomske analize in razvoj. Ta je med ključnimi izzivi izpostavil pospešitev rasti produktivnosti, vključujoč družbeni razvoj in medgeneracijsko solidarnost, pospešen prehod v nizkoogljično krožno gospodarstvo ter krepitev razvojne vloge države in njenih institucij. Poročilo bo objavljeno v četrtek.

Vlada je sprejela izhodišča raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije 2021-2030, ki jih je Svet za znanost in tehnologijo RS potrdil januarja. Ministrstvi za izobraževanje, znanost in šport ter za gospodarski razvoj in tehnologijo bosta na sedaj pripravili predlog raziskovalne in inovacijske strategije. Osnovni cilj izhodišč je izboljšanje kakovosti življenja in blaginje ter da se mora Slovenija razviti v na znanju temelječo družbo.

Vlada ne podpira predloga novele zakona o davku na dodano vrednost, ki ga je DZ predložila skupina poslancev s prvopodpisanim Matejem T. Vatovcem. Ti predlagajo, da bi se z julijem spremenila stopnja tega davka za menstrualne higienske izdelke z 22 na pet odstotkov. Ministrstvo za finance je namreč že pripravilo predlog, da bodo v seznam izdelkov za higiensko zaščito dodani menstrualni higienski izdelki z 9,5-odstotnim davkom.

Vlada je sprejela poročilo o izvedbi programa ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini za lani in letni program ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini za letos. Za te ukrepe je zagotovljenih 2,55 milijona evrov. Občina Črna na Koroškem bo prejela 66 odstotkov, Mežica pa 33 odstotkov sredstev, del pa je namenjen za delo NIJZ.

Vlada je sprejela spremenjeno uredbo o ravnanju z odpadki iz rudarskih in drugih dejavnosti izkoriščanja mineralnih surovin. Ta se usklajuje z evropsko direktivo o ravnanju z odpadki iz rudarskih in drugih ekstraktivnih dejavnosti, ki jo je julija 2016 sprejelo Sodišče EU. To je razsodilo, da se določbe direktive iz leta 1999 ne uporabljajo za postopek zasipavanja kamnoloma z odpadki, ki niso rudarski odpadki, če postopek pomeni predelavo odpadkov.

Vlada je sprejela sklep, da se v veljavni načrt razvojnih programov 2021-2024 uvrsti projekt preprečevanje in nadzor afriške prašičje kuge. Namen je zagotoviti zgodnje odkrivanje in preprečevanje afriške prašičje kuge pri divjih prašičih v Slovenji ter tako zmanjšati tveganje za vnos in širjene kuge. To se bo doseglo z ustrezno usposobljenostjo in opremljenostjo lovskega osebja.

Vlada je za vršilko dolžnosti generalnega direktorja direktorata za kmetijstvo v ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano imenovala Mašo Žagar. Mandat bo trajal od maja in najdlje do konca oktobra.

Vlada je dala soglasje k imenovanju dosedanjega direktorja Inštituta za kovinske materiale in tehnologije Matjaža Godca za še eno petletno mandatno obdobje, ki mu začne teči 20. maja.

Vlada je z mesta člana sveta Centra za mednarodno sodelovanje in razvoj, katerega ustanoviteljici sta država in SID banka, razrešila Marjana Divjaka in na to mesto s štiriletnim mandatom imenovala Gorazda Justineka.

V upravni odbor Slovenskega inštituta za standardizacijo je kot predstavnika ustanovitelja za nov štiriletni mandat, ki mu začne teči s 4. majem, imenovala Franca Stanonika.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window