Portal TFL

STA novice / V novo šolsko leto vsi v šolo po modelu B, a z omejitvami (tema)

torek, 24.8.2021

Ljubljana, 24. avgusta (STA) - Prvi šolski dan se bo, kot kaže, za vse učence in tudi dijake začel s poukom v šoli po t. i. modelu B, a z omejitvami, ki se nanašajo na vzdrževanje higienskega režima ter izvajanje preventivnih ukrepov. Učenci zadnjega triletja in dijaki se bodo prostovoljno samotestirali, za učitelje pa velja pogoj PCT.

Ministrstvo za izobraževanje je pripravilo prenovljeno publikacijo o modelih organizacije in izvedbe pouka v novem šolskem letu. Kot so navedli, so pri načrtovanju ukrepov upoštevali preizkušene organizacijsko izvedbene oblike iz predhodnega šolskega leta ter priporočila Zavoda RS za šolstvo, ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Izhodišča za izvedbene modele so se usklajevala tudi z ravnatelji vrtcev in šol.

Tako so za osnovnošolsko izobraževanje določeni štirje modeli in trije podmodeli, ki so naravnani na različno zahtevna zdravstvena priporočila in so vezani na epidemiološko stanje v državi.

Skrajna sta, da vsi pridejo v šolo brez omejitev (model A) oz. da so šole zaprte in se vsi učenci izobražujejo na daljavo (D). Napovedano vrnitev vseh učencev in dijakov v šole ob upoštevanju priporočil predvideva model B, predvidena je še kombinacija pouka v razredu in na daljavo, kot je bilo ob koncu šolskega leta 2020 (C).

So pa še trije podmodeli - B1, BC1 in BC2, po katerih bi se učenci posameznih oddelkov izobraževali na daljavo. To bi bilo uporabno predvsem takrat, ko bi kakšen oddelek moral v t. i. karanteno.

Model, ki je trenutno najbolj verjeten, je model B, ki predpostavlja, da se vsi učenci izobražujejo v šoli. Pri tem pa veljajo omejitve, ki so vezane na izvajanje kabinetnega pouka, obveznega in razširjenega programa zunaj šole, natančno evidentiranje učencev pri izvajanju neobveznih in obveznih izbirnih predmetov, izvajanje interesnih dejavnosti, varstva otrok, ki v šolo pridejo z organiziranim šolskih prevozom, odmorov, prehrane, prevozov in drugih dejavnosti.

Šole morajo poleg klasične organizacije dela izdelati tudi protokole za izvajanje obveznega in razširjenega programa, ki vključujejo posebnosti zaradi zdravstvenih ukrepov v okviru oddelka. Zagotavljanje fizične razdalje je priporočeno med učenci različnih oddelkov.

V modelu B tudi možnost združevanja učencev različnih oddelkov v skupine

Model B predvideva normativno število učencev v oddelku in tudi možnost združevanja učencev različnih oddelkov v skupine, na primer pri izvajanju neobveznih in obveznih izbirnih predmetov ob izvajanju higienskih ukrepov.

Pri tem veljajo vsa priporočila, ki so za načrtovanje in izvedbo vzgojno-izobraževalne dejavnosti zapisana pri modelu A. Zaradi lažjega izvajanja pouka zaradi higienskih priporočil pa se priporoča izvajanje eksperimentalnega dela v specializiranih učilnicah v blok urah.

Posebna pozornost se namenja telesni dejavnosti učencev. Priporočilo je, naj se športna vzgoja v skladu z možnostmi v čim večji meri izvaja na prostem.

Ministrstvo priporoča, da šole svoje razvojne aktivnosti in druge dejavnosti v zvezi z vključevanjem v različne projekte nadaljujejo enako kot pred epidemijo, pri tem pa naj upoštevajo higienska in splošna priporočila.

Pri izvajanju tega modela lahko v šolah opravljajo prakso tudi študenti pedagoških študijskih programov, vendar se morajo pri tem držati vseh zdravstvenih ukrepov.

Obvezne ukrepe, ki bodo potrebni zaradi epidemiološkega stanja in za preprečevanje širjenja okužbe z novim koronavirusom, bo določila vlada. Za zdaj velja prostovoljno samotestiranje učencev zadnjega triletja in dijakov, za učitelje pa pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani).

Ob poslabšanju epidemiološke slike šolanje po modelu C

Če se bo epidemiološka slika po 6. septembru poslabšala, kar sicer napoveduje stroka, se bo šolanje nadaljevalo po modelu C. Ta zaradi prostorskih oziroma kadrovskih pogojev predvideva, da ni več mogoče izvajati pouka za vse učence v šoli oziroma v vzgojno-izobraževalnem zavodu. Po tem modelu se bodo učenci od 1. do vključno 5. ter 9. razreda izobraževali v šoli, učenci od 6. do 8. razreda pa na daljavo.

Omogočeno bi bilo tudi izvajanje dodatne strokovne pomoči za učence s posebnimi potrebami in po potrebi individualne dodatne strokovne pomoči za učence vseh razredov oziroma dopolnilni pouk za vse tiste učence, ki ga nujno potrebujejo.

Pouk se organizira v skupinah, ki so določene s standardi in normativi. Izvajanje pouka naj bi se zagotovilo na način, da poteka v homogenih skupinah, skupine učencev pa se v času pouka ne mešajo med seboj. Šole morajo izdelati natančne protokole za izvajanje obveznega in razširjenega programa. Protokoli morajo zajemati organizacijo dela ter ravnanje in zadolžitve posameznikov.

Tudi del dijakov posamezne šole se bo po modelu C izobraževal v šoli, del pa na daljavo. Predvidena je namreč kombinacija pouka v živo in na daljavo, in sicer se v oddelku posamezna oblika izvaja izmenično na 14 dni. Vsi učitelji so v šoli in izvajajo pouk po urniku, in sicer za dijake, ki so v šoli, izvajajo pouk v razredu, za dijake, ki so doma, pa na daljavo.

Pri tem niso všteti dijaki zaključnih letnikov. Slednje velja tudi za dijake za izvedbo praktičnega pouka in individualnega pouka v izobraževalnih programih umetniške gimnazije glasbene smeri in plesne smeri.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window