Portal TFL

STA novice / Vlada o gospodarskih temah (dopolnjeno)

četrtek, 19.1.2023

Ljubljana, 19. januarja (STA) - Vlada je danes potrdila končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic poplav, ki so med 15. in 18. septembrom lani prizadele 59 občin. Imenovala je generalno sekretarko na ministrstvu za okolje in prostor ter sprejela usmeritve za delovanje Slovenije v Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj do leta 2025.

Vlada je imela na dnevnem redu tudi predlog načrta upravljanja kapitalskih naložb za letos. V vlogi skupščine Slovenskega državnega holdinga (SDH) naj bi odločala o sprejemu meril za merjenje uspešnosti družb s kapitalsko naložbo države, vendar je obravnavo te točke prekinila in jo bo nadaljevala na eni od prihodnjih sej. SDH je sicer z novim letom od Družbe za upravljanje terjatev bank prevzel upravljanje treh dodatnih državnih družb.

Neposredna škoda na stvareh zaradi poplav znaša skupaj 27,9 milijona evrov, kar omogoča uporabo sredstev državnega proračuna. Vlada je ministrstvom že naložila pripravo programa odprave posledic škode. Kot so po seji vlade sporočili iz njenega urada za komuniciranje, je bil kriterij za uporabo proračunskih sredstev dosežen s tem, ko je neposredna škoda poplav presegla 0,3 promila načrtovanih prihodkov državnega proračuna za leto 2022.

Za generalno sekretarko na ministrstvu za okolje in prostor je vlada imenovala Eleno Del Fabro, in sicer od 20. januarja do 19. januarja 2028, z možnostjo ponovnega imenovanja. Kot so pojasnili, je Del Fabro trenutno vršilka dolžnosti generalne sekretarke na ministrstvu. Po izobrazbi je magistra politologije in ima bogate izkušnje z delom v državni upravi.

Vlada je Športni loteriji podaljšala koncesijo za trajno prirejanje klasične igre na srečo Skupne napovedi, in sicer do 31. marca 2028. Gre za klasično igro na srečo, ki se prireja na območju Slovenije v sodelovanju s tujimi pravnimi osebami, ki imajo ustrezno dovoljenje pristojnega organa za prirejanje iger na srečo, so zapisali na vladi.

Sprejela je tudi usmeritve za delovanje Slovenije v Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) do leta 2025. Med ključnimi področji, kjer bi Slovenija morala krepiti svoje sodelovanje z OECD, so izpostavili krepitev konkurenčnosti in krepitev rasti produktivnosti, energetsko področje in podnebne spremembe, povezane z digitalizacijo in demografskimi spremembami, področje zdravja, krepitev na znanju temelječe družbe in ustvarjanje kvalitetnih delovnih mest.

S sklepom je vlada preoblikovala javni zavod Akademska in raziskovalna mreža Slovenije v javni infrastrukturni zavod. Kot so pojasnili, se s tem usklajuje delovanje novega infrastrukturnega zavoda z določbami zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti in drugimi predpisi.

Vlada je izdala uredbo o dodeljevanju vlakovnih poti, uporabnini in režimu učinkovitosti na javni železniški infrastrukturi. Kot so dodali, SŽ-Infrastruktura kot upravljavec javne železniške infrastrukture sodeluje pri opravljanju svojih nalog tudi z evropskim združenjem upravljavcev RNE. V okviru delovanja RNE je vzpostavljen tudi proces učinkovitega upravljanja zmogljivosti, njegova implementacija pa je predvidena z voznim redom za leto 2025. Sam proces je že v teku in zahteva določene prilagoditve v procesih dodeljevanja vlakovnih poti, so zapisali.

Vlada je potrdila spremembe sklepa o imenovanju projektnega sveta za civilni nadzor nad izvajanjem projekta drugega tira železniške proge Divača-Koper. Komisija za izbor članov je na podlagi javnega poziva za člana sveta vladi predlagala Darja Kocjančiča. Nadomestil bo Antona Hojnika, ki je novembra odstopil.

Na seji je vlada sprejela tudi več mnenj o pobudah za začetek postopka za oceno ustavnosti več zakonov. Zavrnila je navedbe Inženirske zbornice Slovenije glede dela zakona o državnem svetu, češ da določbe niso dovolj jasne pri tem, kdo ima aktivno in pasivno volilno pravico za državnega svetnika - predstavnika samostojnih poklicev. Vlogo Pozavarovalnice Sava in drugih pobudnic za začetek postopka za oceno ustavnosti dela zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank pa je vlada označila za neutemeljeno.

Vlada je sprejela odgovor v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije zaradi nenotifikacije predpisov za prenos direktive EU o prestrukturiranju in insolventnosti. Kot je zapisala, Slovenija pripravlja predlog novele zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ki bo dokončno prenesel direktivo v nacionalni pravni red. Sprejem v DZ načrtuje najpozneje do konca junija.

Seznanila se je z informacijo o nameravanem podpisu memoranduma o soglasju med službo za preiskovanje letalskih, pomorskih in železniških nesreč in incidentov ministrstva za infrastrukturo ter hrvaško agencijo za preiskovanje nesreč v zračnem, pomorskem in železniškem prometu. Sam dokument ne prinaša nobenih pravnih niti političnih pravic ali obveznosti in prav tako ne prinaša pravnih ali političnih posledic v primeru neizpolnjevanja vsebine memoranduma.

Seznanila se je še s poročilom o opravljenih pogajanjih za sklenitev sporazuma med svetom ministrov BiH ter vladami Bolgarije, Hrvaške, Madžarske, Severne Makedonije, Črne Gore, Srbije, Slovaške in Slovenije o sodelovanju pri iskanju in reševanju zrakoplovov.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window