Navigacija
Portal TFL

Poslovodno računovodstvo - številka 1, letnik 2023

Poslovodno računovodstvo

Poslovodno računovodstvo je revija s strokovno poglobljenimi prispevki z računovodenja, financ in revizije ter preprečevanja prevar. Zbirka obsega arhiv od leta 2011 dalje. Izhaja 4 x letno.

Strokovna revija
Visoka šola za računovodstvo

Želite dostop do člankov revije?

Brezplačna registracija
dr. Branko Mayr

dr. Branko Mayr

Uvodnik

Maja 2008 je izšla prva številka revije Poslovodno računovodstvo.

dr. Branko Mayr

dr. Branko Mayr

Računovodsko merjenje dosežkov trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti

Trajnostni razvoj in družbena odgovornost sta v zadnjem času vse pogostejša tema razprav v računovodski stroki. Računovodje smo pred izzivi, kako meriti rezultate trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti. Postavlja se vprašanje o primernosti obstoječih računovodskih standardov ali kakih drugih orodij kot podlage merjenja kakovosti politik trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti v gospodarskih družbah. Po potrebi bo rezultata raziskave tudi predlog orodij, ki zagotavljajo to merjenje.

Matej Ramšak, doc. dr. Mojca Gornjak

Matej Ramšak, doc. dr. Mojca Gornjak

Računovodska obravnava časovnih razmejitev s primeri

Časovne razmejitve so opredeljene kot ekonomske kategorije, ki ob nastanku še ne bremenijo dejavnosti oziroma poslovnega izida, temveč bodo nastale v prihodnih obdobjih ali kot stroški ali kot prihodki. Ločimo aktivne in pasivne časovne razmejitve. Aktivne časovne razmejitve zajemajo odložene stroške oziroma odložene odhodke ter nezaračunane prihodke, ki se izkazujejo posebej, in razčlenjujejo na pomembnejše vrste, medtem ko pasivne časovne razmejitve zajemajo vnaprej vračunane stroške oziroma vnaprej vračunane odhodke in odložene prihodke , ki se izkazujejo posebej in razčlenjujejo na pomembnejše vrste (Slovenski inštitut za revizijo, 2016, str. 132).

dr.Živko Bergant

dr.Živko Bergant

Sistemski pristop v poslovno-organizacijskih vedah

Avtor obravnava značilnosti in koristi sistemskega pristopa. Pri tem poudarja zlasti dva vidika, in sicer prek podsistemov in delnih sistemov. Njihove značilnosti so podrobneje opredeljene. Posebej je dan poudarek uporabi delnih sistemov pri proučevanju poslovnih sistemov (podjetij), in sicer s številnimi praktičnimi primeri iz domače literature.

Silvestra Kajzer Koletnik

Silvestra Kajzer Koletnik

Kritična presoja normativne urejenosti v podjetja x z vidika obvladovanja prevar

V članku je predstavljena normativna urejenost izbrane organizacije z vidika preprečevanja prevar in kritična ocena urejenosti organizacije s tega vidika. Avtorica izhaja iz teorije s področja organizacije podjetij in preprečevanja prevar in nato presoja aplikacijo tega na konkretnem podjetju.

dr.Živko Bergant

dr.Živko Bergant

Tekmovalnost in družbena odgovornost

Sodobna družba je pod vplivom neoliberalističnih idej vedno bolj odprta tudi za razvoj tekmovalnosti, ki pa se lahko povezuje tudi z ljubosumjem in zavistjo.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window