Portal TFL

Poslovodno računovodstvo - številka 2, letnik 2024

Poslovodno računovodstvo

Poslovodno računovodstvo je revija s strokovno poglobljenimi prispevki z računovodenja, financ in revizije ter preprečevanja prevar. Zbirka obsega arhiv od leta 2011 dalje. Izhaja 4 x letno.

Strokovna revija
Visoka šola za računovodstvo

Želite dostop do člankov revije?

Brezplačna registracija
dr. Branko Mayr

dr. Branko Mayr

Uvodnik

Leto 2024 smo začeli turbulentno.

Darinka Kamenšek , Vanja Grujič

Darinka Kamenšek , Vanja Grujič

Vpliv računovodskih usmeritev in računovodskih ocen na računovodska poročila in davčne obveznosti podjetja

Izbrane računovodske usmeritve in računovodske ocene v večji ali manjši meri vplivajo na računovodske izkaze podjetja. Podjetje mora pri njihovi izbiri presoditi, katera usmeritev ali ocena bo pripomogla k čim bolj resničnemu in poštenemu prikazu njegovega poslovanja. V računovodskih izkazih se lahko pojavljajo skriti dobički, nikakor pa ne skrite izgube. To je pomembno predvsem pri izbiri načina vrednotenja gospodarskih kategorij. V tem primeru govorimo o računovodskih usmeritvah. Računovodske ocene zajemajo ocenjevanje dobe koristnosti in način amortiziranja osnovnih sredstev, popravka vrednosti terjatev, zalog in podobno. V prispevku bomo obravnavali vpliv računovodskih usmeritev in računovodskih ocen na prikazano vrednost nepremičnin podjetja, in sicer enega lastniškega in drugega v najemu. V prvem primeru bomo ugotavljali vpliv spremembe računovodske usmeritve, pri čemer bomo iz modela nabavne vrednosti prešli na model revaloriziranja, v drugem primeru pa bomo ugotavljali vpliv spremembe računovodske ocene, in sicer spremembo dobe najema nepremičnine, evidentirane kot pravica do uporabe sredstva.

Urška Nerat,  dr. Mojca Gornjak

Urška Nerat, dr. Mojca Gornjak

Bonitetne ocene podjetja: metodologija in izračuni

Bonitetna ocena je sprva veljala le za namen ugotavljanja kreditne sposobnosti podjetja, danes pa predstavlja veliko več. Gre za podatek o kakovosti poslovanja, zanesljivosti podjetja, javnem ugledu in tudi nadzorovanju poslovnih partnerjev. Bonitetna ocena se običajno dodeli s strani bonitetne agencije, finančne institucije ali kreditne institucije. Skozi čas se je razvijalo mnogo metodologij izračunov bonitetnih ocen, kar je posledica različnih dejavnikov in potreb na trgu. Bonitetna oziroma finančna ocena podjetja temelji na analizi podjetja v preteklem poslovnem letu. Namenjena je oceni poslovanja in prikazuje uspešnost ter učinkovitost podjetja. Višje, kot je podjetje bonitetno razvrščeno (ocenjeno), manjše je tveganje pri poslovanju s takšnim podjetjem. Analiza poslovanja, ki je temelj bonitetne ocene, se pripravlja na podlagi računovodskih podatkov, kateri se črpa iz računovodskih izkazov. Vsaka bonitetna hiša ima določena svoja merila oziroma kazalnike za določanje bonitetne ocene.

Marija Stojiljković, Franc Brcar

Marija Stojiljković, Franc Brcar

Analiza ustreznosti ukinjanja informacijskega računa ob prenehanju zaposlitve delavca

Raziskava v trgovinskem podjetju se osredotoča na postopek ukinjanja informacijskih računov ob prenehanju zaposlitve. Namen in cilj je ugotoviti, kako se v podjetju izvaja postopek ukinjanja računov ob prenehanju zaposlitve delavca, z osrednjim ciljem razumevanja pravočasnosti ukinjanja, pregleda računov ter morebitnih izboljšav v procesu, ter kako sodelovanje med revizorjem in drugimi službami prispeva k učinkoviti izvedbi tega postopka. Uporabljena je kvalitativna metoda in sicer polstrukturirani intervju s poslovodjo ene izmed poslovalnic izbranega podjetja in strokovnjakom iz sektorja za informacijske tehnologije. Rezultati odkrivajo, ali obstajajo morebitni pozabljeni računi in ali so bili sprejeti ukrepi za izboljšanje celotnega postopka ukinjanja. Z uporabo teh rezultatov so identificirane možnosti za optimizacijo procesa, kar povečuje učinkovitost in hitrost izvedbe.

Dolores Pušar Banović, Đurđica Jurić, Martina Herceg Rendeli

Dolores Pušar Banović, Đurđica Jurić, Martina Herceg Rendeli

Sources of financing of the SME sector in the Republic of Croatia

dr. Živko Bergant

dr. Živko Bergant

Solidarnost in družbena odgovornost

Beseda solidarnost je vedno aktualna, ima bogato zgodovino v različnih obdobjih in družbenih okoliščinah, kjer se je solidarnost izražala na različne načine.

BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window