Navigacija

TFL Izobraževanja / Gradbena Akademija: Kazenske in druge odgovornosti nadzornikov pri gradnji

 • Izobraževanje

  Gradbena Akademija: Kazenske in druge odgovornosti nadzornikov pri gradnji

 • CENA

  • za naročnike na storitve portala TFL je cena 170 eur + DDV
  • za vse ostale je redna cena izobraževanja 190 eur + DDV

   

  Izobraževanje JE vključeno v naročniške pakete Portala TFL

 • DATUM

  sreda, 16.6.2021 od 9.00 do 12.30

 • LOKACIJA

  Spletna učilnica

 • Prijava
 • 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin

  Po dogovoru z IZS bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na posvetu pridobili 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

 • Seminar sodi v sklop

  Gradbeno-prostorsko-okoljske Akademije,

   

  kjer lahko izbirate med specializiranimi seminarji:

   

  • Izvajanje gradbene zakonodaje s predvidenimi spremembami GZ
  • Uredba o razvrščanju objektov, TSG-6 in Pravilnik v povezavi z GZ
  • Ravnanje z zemeljskim izkopom in gradbenimi odpadki
  • Novogradnja ali obnova objekta
  • Pogodbena razmerja udeležencev pri gradnji
  • Pridobivanje dovoljenj po GZ in integralna dovoljenja
  • Urejanje prostora
  • Standard SIST EN 16310:2013 Inženirske storitve
  • Gradbeni zakon in podzakonski akti
  • Kazenske in druge odgovornosti nadzornikov pri gradnji
  • Okoljevarstveni postopki po novem, 22.6.2021
  • Gradbeni zakon in Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti za direktorje

   

  POPUSTI:

   

  • VELIČASTNIH 7:
   Ob istočasni prijavi udeleženca na 7 seminarjev imate poseben popust na skupno ceno.
  • KOMBO 3+1:
   Ob istočasni prijavi štirih udeležencev iz istega podjetja/organizacije, se eden izmed njih izbranega seminarja udeleži brezplačno.
2 kreditni točki
iz izbirnih vsebin
Spletni seminar: KAZENSKE IN DRUGE ODGOVORNOSTI
NADZORNIKOV PRI GRADNJI po Gradbenem zakonu
- Številni primeri iz prakse, najpogostejše napake, priporočila

Gradbenim nadzornikom bodo predstavljene vse dileme, ki se pogosto pojavljajo pri nadzoru; težave z naročniki, projektanti in izvajalci in seveda – kako jih preprečiti in se jim izogniti kolikor je mogoče.

Na seminarju bodo predstavljeni področji strokovnega nadzora investitorja in nadzora (državne) gradbene in občinske inšpekcije.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN?

Seminar je namenjen vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z vprašanji povezanimi z graditvijo objektov, predvsem nadzornikom, vodjem nadzora in nadzornikom posameznih del, pa tudi odgovornim osebam projektantskih, izvajalskih in nadzornih podjetij, odgovornim projektantom, odgovornim nadzornikom, vsem inženirjem, ki delajo na tem področju, inženirskim firmam, izvajalcem gradnje, državnim organom, občinam, zbornicam, investitorjem in njihovim pooblaščencem, nepremičninskim posrednikom in drugim udeležencem pri graditvi objektov.

PET KORISTI ZA UDELEŽENCE

 • Podjetjem nadzornikov bodo predstavljene vse njihove obveznosti in odgovornosti po Gradbenem zakonu, tudi s pravno prakso sodišč in odločitvami disciplinske komisije IZS.
 • Odgovornim osebam podjetij nadzornikov – direktorjem bodo predstavljene obveznosti in predpisane sankcije za družbe glede opravljanja dejavnosti nadzora.
 • Vodjem nadzora bodo predstavljene njihove obveznosti in predpisane sankcije.
 • Naloge in odgovornosti nadzornikov posameznih del.
 • Investitorji bodo seznanjeni z obsegom nadzora, ki so ga dolžni opraviti »njihovi« nadzorniki ter z obsegom in ukrepanjem inšpekcij.
 • Projektantom bodo predstavljene obveznosti nadzornika v povezavi s projektiranjem, ukinjen je projektantski nadzor, je pa predpisana izjava projektanta v PID.

Nekateri poudarki iz seminarja:

 • Ali nadzornik lahko ustavi gradnjo, kdaj, v kakšnem obsegu
 • Ali nadzornik lahko projektira na gradbišču
 • Nadzornik v Prijavi začetka del
 • Spremembe PZI med gradnjo, odgovornosti nadzornika
 • Zamenjava vodje nadzora med gradnjo
 • Izdelava DZO
 • Katere mehanizme določa zakon za preprečevanje nelegalnih gradenj
 • Globe za nadzornika od 10.000 do 60.000 eurov

PROGRAM

Na seminarju bodo predstavljeni štirje sklopi:

Vrste nadzora:

 • gradbeni nadzor, ki ga zagotovi investitor
 • inšpekcijski nadzor

Strokovni gradbeni nadzor
Nadzor nad gradnjo po določbah Gradbenega zakona:

 • izključevanja udeležencev pri graditvi objektov
 • naloge nadzornika
 • naloge vodje nadzora, nadzornikov posameznih del
 • dokumentacija na gradbišču
 • najpogostejše napake s priporočili
 • primeri iz prakse s posledicami

Inšpekcijski nadzor:

 • pristojnosti in ukrepanje gradbene in ostalih državnih inšpekcij pri gradnji
 • nove pristojnosti občinske inšpekcije
 • denarne kazni
 • najpogostejše kršitve

S številnimi primeri bodo predstavljene najpogostejše napake v procesu nadzora nad gradnjo objektov, konkretni primeri in rešitve.

Med in po seminarju bo možnost krajših individualnih posvetov.

Odmor: 10.30 - 11.00

* Pridržujemo si pravico do manjših sprememb programa (zaradi uskladitve z aktualno zakonodajo) ter načina izvedbe, ki je odvisen od veljavnih Covid ukrepov.

KDO BO Z VAMI

Aleksandra Velkovrh

Aleksandra Velkovrh

Je gradbeni tehnik, diplomirani gradbeni inženir in specialist javne uprave s področja gradbenega inšpiciranja. Poklicno pot je začela kot vodja gradbišča pri večjem gradbenem izvajalcu za GOI dela, bila svetovalka župana na občini za področje okolja in prostora, bila državna gradbena inšpektorica, vodila več inšpektoratov (prostor, okolje, stanovanja, geodezija, energetika, promet, ceste), na Ministrstvu za pravosodje in Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij izvajala investicije z vidika stroke, javnih naročil in področja FIDIC norm in vodila kabinet na Generalnem sekretariatu vlade. 20 let tudi predava s področja gradbenih predpisov udeležencem pri graditvi, občinam, ministrstvom, nepremičninskim posrednikom, cenilcem, revizorjem in ostalim. S svojim delom in dodatnimi aktivnostmi stalno prepleta izkušnje z gradbene stroke in zakonodaje s tega področja. Je avtorica številnih člankov in tudi so/avtorica več knjig z gradbenega področja.

Prijava

Vljudno vabljeni!

Tax-Fin-Lex d.o.o.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window