Navigacija

TFL Izobraževanja / Gradbena Akademija: Okoljevarstveni postopki po novem - vpliv predvidenih sprememb okoljske in gradbene zakonodaje

 • Izobraževanje

  Gradbena Akademija: Okoljevarstveni postopki po novem - vpliv predvidenih sprememb okoljske in gradbene zakonodaje

 • CENA

  • za naročnike na storitve portala TFL je cena 170 eur + DDV
  • za vse ostale je redna cena izobraževanja 190 eur + DDV

   

  Izobraževanje JE vključeno v naročniške pakete Portala TFL

 • DATUM

  torek, 22.6.2021 od 9.00 do 12.30

 • LOKACIJA

  Spletna učilnica

 • Prijava
 • 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin pri IZS

  Po dogovoru z IZS bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na posvetu pridobili 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

  3 kreditne točke, sklop A pri ZAPS

  Po dogovoru z ZAPS bodo pooblaščeni člani za udeležbo na seminarju pridobili 3 kreditne točke.

 • Seminar sodi v sklop

  Gradbeno-prostorsko-okoljske Akademije,

   

  kjer lahko izbirate med specializiranimi seminarji:

   

  • Izvajanje gradbene zakonodaje s predvidenimi spremembami GZ
  • Uredba o razvrščanju objektov, TSG-6 in Pravilnik v povezavi z GZ
  • Ravnanje z zemeljskim izkopom in gradbenimi odpadki
  • Novogradnja ali obnova objekta
  • Pogodbena razmerja udeležencev pri gradnji
  • Pridobivanje dovoljenj po GZ in integralna dovoljenja
  • Urejanje prostora
  • Standard SIST EN 16310:2013 Inženirske storitve
  • Gradbeni zakon in podzakonski akti
  • Kazenske in druge odgovornosti nadzornikov pri gradnji
  • Okoljevarstveni postopki po novem, 22.6.2021
  • Gradbeni zakon in Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti za direktorje

   

  POPUSTI:

   

  • VELIČASTNIH 7:
   Ob istočasni prijavi udeleženca na 7 seminarjev imate poseben popust na skupno ceno.
  • KOMBO 3+1:
   Ob istočasni prijavi štirih udeležencev iz istega podjetja/organizacije, se eden izmed njih izbranega seminarja udeleži brezplačno.
2 kt iz izbirnih vsebin pri IZS
3 kt pri ZAPS

OKOLJEVARSTVENI POSTOPKI PO NOVEM
- vpliv predvidenih sprememb okoljske in gradbene zakonodaje

Na seminarju se boste seznanili s pregledom okoljevarstvenih postopkov, ki se izvajajo pri sprejemanju prostorskih aktov in pridobivanju gradbenih dovoljenj.

Poudarek bo na novostih, ki jih v postopke prinašajo zadnje spremembe zakonodaje, predvsem Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 (ZIUZEOP), Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje in osnutka Gradbenega zakona (GZ).

Seznanili se boste:

 • s spremembami glede pravnega varstva v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja (dokončnost/pravnomočnost GD, stranski udeleženci, nevladne organizacije, civilne iniciative)
 • z zahtevami za dokumentacijo v postopku izdaje gradbenega dovoljenja za objekte z vplivi na okolje
 • z zahtevami za mnenja pristojnih služb v postopku izdaje gradbenega dovoljenja
 • s tipi in vsebino dokumentov, ki se izdelujejo za različne okoljevarstvene postopke
 • z razliko med poimensko zelo podobnimi, postopkovno in vsebinsko pa zelo različnimi vrstami soglasij in dovoljenj, kot so okoljevarstveno soglasje, naravovarstveno soglasje, vodno soglasje, predhodni postopek, celovita presoja vplivov na okolje, presoja vplivov na okolje, okoljsko poročilo, poročilo o vplivih na okolje, SEVESO dovoljenje, IED dovoljenje, dovoljenja po 82. členu, vodno dovoljenje, itd.

PET KORISTI ZA UDELEŽENCE

 • lažje načrtovanje investicijskega ciklusa
 • jasen in kompakten pregled vseh možnih okoljevarstvenih postopkov
 • spoznavanje vseh deležnikov v navedenih postopkih
 • praktični vidiki priprave dokumentacij in sodelovanja v postopkih
 • napoved prihajajočih sprememb področne zakonodaje

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN

 • investitorjem
 • projektantom
 • pripravljalcem dokumentacij oz. vlog za navedene postopke
 • upravnim delavcem v postopkih, ki vključujejo okoljevarstveno soglašanje/dovoljevanje
 • občinskim službam, ki delujejo na področju investicij, urejanju prostora in varstvu okolja

PROGRAM

 • Novosti, ki jih v okoljske postopke prinaša Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 (ZIUZEOP)
 • Spremembe Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje
 • Novosti, ki jih v okoljske postopke prinaša osnutek sprememb Gradbenega zakona (GZ)
 • Napovedane spremembe področne zakonodaje (PVO uredba, zakon o varstvu okolje)
 • Presoja vplivov na okolje in okoljevarstveno soglasje
 • Predhodni postopek
 • Ostala soglasja/mnenja (naravovarstveno, vodno)
 • Prostorski akti in celovita presoj vplivov na okolje
 • Pregled postopkov okoljevarstvenih dovoljenj
 • Razprava

Odmor: 10.30 - 11.00

* Pridržujemo si pravico do manjših sprememb programa (zaradi uskladitve z aktualno zakonodajo) ter načina izvedbe, ki je odvisen od veljavnih Covid ukrepov.

KDO BO Z VAMI

Margita Žaberl

Margita Žaberl

Univ. dipl. biologinja, se že 20 let ukvarja s presojami vplivov na okolje in pripravlja poročila o vplivih na okolje za raznovrstne projekte. Svoje široko znanje, izkušnje in razumevanje razvojnih potreb uporablja pri presoji vplivov načrtov in konkretnih investicij na okolje, tako, da so rešitve trajnostne, deli pa ga tudi skozi številna izobraževanja in projektna sodelovanja.

Prijava

Vljudno vabljeni!

Tax-Fin-Lex d.o.o.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window