Navigacija

TFL Izobraževanja / Gradbena Akademija: Urejanje prostora

 • Izobraževanje

  Gradbena Akademija: Urejanje prostora

  • za naročnike na storitve portala TFL je cena 190 eur + DDV
  • za vse ostale je redna cena izobraževanja 220 eur + DDV
 • DATUM

  sreda, 22.4.2020 od 9.00 do 14.15

 • LOKACIJA

  TAX-FIN-LEX d.o.o., Železna cesta 18, Ljubljana

 • Prijava
 • 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin

  Po dogovoru z IZS bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na posvetu pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

 • Seminar sodi v sklop

   

  Gradbeno-prostorsko-okoljske Akademije,

   

  kjer lahko izbirate med specializiranimi seminarji:

   

  • Uredba o razvrščanju objektov, TSG-6 in Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih povezanih z graditvijo v povezavi z Gradbenim zakonom
  • Novogradnja ali obnova objekta
  • Dovoljenja in legalizacije po gradbeni in prostorski zakonodaji
  • Kazenske in druge odgovornosti gradbenih nadzornikov
  • Okoljevarstveni postopki
  • Urejanje prostora
  • Gradbena in druge pogodbe
  • Gradbeni zakon in Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti za direktorje
  • Standard SIST EN 16310:2013 Inženirske storitve
  • Gradbena Akademija: Gradbeni zakon in podzakonski akti

   

  POPUSTI:

   

  • VELIČASTNIH 7:
   Ob istočasni prijavi udeleženca na 7 seminarjev imate poseben popust na skupno ceno.
  • KOMBO 3+1:
   Ob istočasni prijavi štirih udeležencev iz istega podjetja/organizacije, se eden izmed njih izbranega seminarja udeleži brezplačno.
   ALI
   Ob istočasni prijavi na štiri seminarje, enega prejmete brezplačno.

   

  Možnost prijave

  Naročniki na storitve portala
  TFL

  Ostali udeleženci
  Posamezna delavnica 190,00 € 220,00 €
  Veličastnih 7 990,00 € 1090,00 €
  Kombo 3 + 1 570,00 € 660,00 €

  Cene ne vključujejo DDV

  Več o Akademiji

3 kreditne točke
iz izbirnih vsebin

UREJANJE PROSTORA - Izvajanje Zakona o urejanju prostora
v povezavi z Gradbenim zakonom

V Uradnem listu RS št. 61/2017 je bil dne 24.10.2017 objavljen Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2). ZUREP- 2 je krovni zakon, ki skupaj z Gradbenim zakonom (GZ) in Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID) predstavlja reformo področja urejanja prostora in graditve objektov v Sloveniji. V zakonu o urejanju prostora so združene vsebine treh zakonov, ki do uveljavitve ZUreP-2 urejajo področje, uvaja nekatere novosti na področju prostorskega načrtovanja, bistvena novost pa je uvedba nekaterih novih ukrepov zemljiške politike in informacijske tehnologije na področje urejanja prostora.

Zakon o urejanju prostora se je začel zaradi zahtevnosti uporabljati z odlogom in sicer 1. junija 2018. Do takrat se morajo pripraviti na uporabo vsi nosilci urejanja prostora, organi lokalnih skupnosti, izvajalci javnih služb in nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo v postopkih priprave prostorskih aktov in v združenem postopku načrtovanja in dovoljevanja. Poleg pripravljavcev prostorskih aktov, bo zakon vplival tudi na druge udeležence urejanja prostora in graditve, to so projektanti, nepremičninski posredniki, izvedenci, investitorji in drugi strokovnjaki, ki pri svojem delu potrebujejo podatke iz prostorskega akta. Zakon bo zaradi ukrepov zemljiške politike lahko vplival tudi na lastnike nepremičnin.

V predavanju bo predstavljen nov sistem urejanja prostora, ki ga ureja ZUreP–2. Poudarek bo predvsem na bistvenih novostih ter njihovem vplivu na vse udeležence na področju urejanja prostora, poleg tega pa bo predstavljena povezava med novim Zakonom o urejanju prostora in Gradbenim zakonom in novega pravilnika o dokumentaciji.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN?

Seminar je namenjen projektantom, nepremičninskim posrednikom, izvedencem, investitorjem in drugim strokovnjakom, ki pri svojem delu potrebujejo podatke iz prostorskega akta.

PET KORISTI ZA UDELEŽENCE

 • Spoznali boste novosti obsežnega novega Zakona o urejanju prostora.
 • Izvedeli boste kdo so novi udeleženci urejanja prostora in kaj so njihova pooblastila in naloge.
 • Seznanjeni boste z vsemi vrstami prostorskih aktov.
 • Opozorili vas bomo na nove ukrepe zemljiške politike in spremembe na področju dajatev ki predstavljajo finančna sredstva zemljiške politike.
 • Dobili boste uporabna navodila za projektiranje in pridobitev celovitega dovoljenja, gradbenega dovoljenja in legalizacij v povezavi s prostorskimi izvedbenimi akti.

PROGRAM

9.00 – 9.30
Tomaž Černe
Uvod
 • Razlogi za sprejem zakona in ozadje temeljnih rešitev
 • Temeljni pojmi, načela in pravila urejanja prostora
 • Novi udeleženci urejanja prostora
9.30 – 10.45
Tomaž Černe
Prostorsko načrtovanje in prostorski akti
 • Strateški prostorski akti (namen, vsebina, postopki sprejema)
 • Izvedbeni državni prostorski akti in celovito dovoljenje (namen, vsebina, postopki sprejema)
 • Izvedbeni občinski prostorski akti (namen, vsebina, postopki sprejema)
 • Začasni ukrepi za zavarovanje urejanja prostora
 • Sodno varstvo zoper prostorske izvedbene akte
 • Elektronsko poslovanje pri prostorskem načrtovanju
10.45 – 11.15
Odmor s pogostitvijo
11.15 – 12.30
Tomaž Černe
Ukrepi in finančna sredstva zemljiške politike in njihov vpliv na udeležence ter lastnike nepremičnin
 • Razvojne stopnje stavbnih zemljišč in evidenca stavbnih zemljišč
 • Načrt preskrbe z zemljišči
 • Gradbena parcela (opredelitev, nastanek, spreminjanje)
 • Soglasje za parcelacijo stavbnih zemljišč
 • Opremljanje zemljišč za gradnjo in komunalni prispevek
 • Akontacija komunalnega prispevka
 • Komasacija stavbnih zemljišč
 • Predkupna pravica
 • Razlastitev in omejitev lastninske pravice
 • Taksa za neizkoriščenost zemljišč
 • Ukrepi pri prenovi
 • Grajeno javno dobro
12.30 – 13.00
Tomaž Černe
Prostorski informacijski sistem, spremljanje stanja prostorskega razvoja in informacije s področja urejanja prostora
 • Prostorski informacijski sistem (kaj je to, katere zbirke ga sestavljajo in kdaj bodo vzpostavljene)
 • Monitoring posegov v prostor
 • Spremljanje stanja prostorskega razvoja na občinski, regionalni in državni ravni
 • Potrdilo o namenski rabi in lokacijska informacija
13.00 – 13.15
Krajši odmor
13.15 – 13.30
Tomaž Černe
Prehodne določbe ZUREP-2
13.30 – 14.15
Aleksandra Velkovrh
Povezava ZUREP-2 z Gradbenim zakonom
 • Projektna dokumentacija in izdaja gradbenega dovoljenja glede na vrsto prostorskega akta po novem pravilniku
 • Celovito dovoljenje
 • Pogoji legalizacije v povezavi s pogoji v prostorskem aktu
 • Določitev in evidentiranje gradbene parcele in stavbe v postopku izdaje gradbenega in uporabnega dovoljenja

KDO BO Z VAMI

Tomaž Černe

Tomaž Černe

Diplomiral na prostorski smeri geodezije na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo leta 2001 ter na isti fakulteti leta 2009 pridobil naziv magister znanosti komunalne smeri gradbeništva. Od leta 2001 je zaposlen v podjetju IGEA d.o.o., kjer vodi projekte s področja urejanja prostora, urbane ekonomike, zemljiške politike ter investicijskega inženiringa za javni in zasebni sektor. Od leta 2006 do 2012 je bil asistent na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo (FGG) na področju komunalnega gospodarstva, urbane ekonomike in urejanja prostora in na teh področjih še vedno sodeluje s fakulteto kot vabljeni predavatelj, ki prenaša praktične izkušnje v študijski proces. Trenutno je tudi predavatelj višje šole za predmete Urbanizem, Varstvo okolja in zakonodaja ter Okoljske dajatve in financiranje. Od leta 2006 je predsednik Sekcije za urejanje prostora pri Zvezi geodetov Slovenije. Je predstavnik Zveze geodetov Slovenije v partnerstvu Odgovorno do prostora! in od leta 2014 tudi koordinator partnerstva. sodeluje Na področjih povezanih z urejanjem prostora in zemljiško politiko sodeluje tudi z Inženirsko zbornico Slovenije.

Aleksandra Velkovrh

Aleksandra Velkovrh

Dipl. ing. gr., spec., je avtorica številnih strokovnih člankov in predava na seminarjih in konferencah s področja gradbene zakonodaje. Zaposlena je bila na gradbiščih, občini, Generalnem sekretariatu Republike Slovenije, Ministrstvu za pravosodje. Je tudi avtorica več knjig in priročnikov s področja graditve.

Prijava

Vljudno vabljeni!

Tax-Fin-Lex d.o.o.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window