Navigacija

TFL Izobraževanja / Gradbena Akademija: Standard SIST EN 16310:2013 Inženirske storitve

 • Izobraževanje

  Gradbena Akademija: Standard SIST EN 16310:2013 Inženirske storitve

  • za naročnike na storitve portala TFL je cena 190 eur + DDV
  • za vse ostale je redna cena izobraževanja 220 eur + DDV
 • DATUM

  sreda, 25.3.2020 od 9.00 do 14.15

 • LOKACIJA

  CPU, Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana, parkiranje brezplačno!

 • Prijava
 • 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin

  Po dogovoru z IZS bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na posvetu pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

 • Seminar sodi v sklop

   

  Gradbeno-prostorsko-okoljske Akademije,

   

  kjer lahko izbirate med specializiranimi seminarji:

   

  • Uredba o razvrščanju objektov, TSG-6 in Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih povezanih z graditvijo v povezavi z Gradbenim zakonom
  • Novogradnja ali obnova objekta
  • Dovoljenja in legalizacije po gradbeni in prostorski zakonodaji
  • Kazenske in druge odgovornosti gradbenih nadzornikov
  • Okoljevarstveni postopki
  • Urejanje prostora
  • Gradbena in druge pogodbe
  • Gradbeni zakon in Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti za direktorje
  • Standard SIST EN 16310:2013 Inženirske storitve
  • Gradbena Akademija: Gradbeni zakon in podzakonski akti

   

  POPUSTI:

   

  • VELIČASTNIH 7:
   Ob istočasni prijavi udeleženca na 7 seminarjev imate poseben popust na skupno ceno.
  • KOMBO 3+1:
   Ob istočasni prijavi štirih udeležencev iz istega podjetja/organizacije, se eden izmed njih izbranega seminarja udeleži brezplačno.
   ALI
   Ob istočasni prijavi na štiri seminarje, enega prejmete brezplačno.

   

  Možnost prijave

  Naročniki na storitve portala
  TFL

  Ostali udeleženci
  Posamezna delavnica 190,00 € 220,00 €
  Veličastnih 7 990,00 € 1090,00 €
  Kombo 3 + 1 570,00 € 660,00 €

  Cene ne vključujejo DDV

  Več o Akademiji

3 kreditne točke
iz izbirnih vsebin

STANDARD SIST EN 16310:2013 INŽENIRSKE STORITVE

 

Slovenski standard »SIST EN 16310:2013 - Izrazi v slovenskem in angleškem jeziku za opisovanje inženirskih storitev za stavbe, infrastrukturo in industrijske objekte« v povezavi s pomeni izrazov gradbene in ostale zakonodaje

Na seminarju bodo predstavljeni izrazi iz privzetega evropskega standarda SIST EN 16310:2013 Inženirske storitve - Izrazi za opisovanje inženirskih storitev za stavbe, infrastrukturo in industrijske objekte v povezavi z novo gradbeno zakonodajo.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN?

Vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z vprašanji povezanimi z graditvijo objektov, projektantom, nadzornikom, vsem pooblaščenim arhitektom in inženirjem, vodjem del, ki delajo na tem področju, inženirskim firmam, izvajalcem, državnim organom, občinam, zbornicam, investitorjem in njihovim pooblaščencem, nepremičninskim posrednikom in drugim udeležencem pri graditvi objektov.

Zaradi vzporedne predstavitve angleških prevodov posameznih izrazov je zelo priporočljivo tudi za udeležence, ki delujejo v tujini ali v Sloveniji s tujimi investitorji.

PET KORISTI ZA UDELEŽENCE

 • spoznavanje pojmov, ki je nujno za opravljanje svoje dejavnosti standarda SIST EN 16310:2013
 • povezava vsebin standarda z veljavno zakonodajo
 • boljše vsebine pogodb
 • manjša tveganja pri opravljanju dejavnosti
 • spoznavanje pogostih napak in kako jih preprečimo

PROGRAM

9.00 – 10.30
 • Področje uporabe in vsebine SIST EN 16310:2013 in predstavitev nove gradbene zakonodaje (GZ, ZAID, Uredbe o razvrščanju objektov, Pravilnika o podrobni vsebini projektne dokumentacije in obrazcih povezanih z graditvijo, (osnutka) Pravilnika o gradbiščih
 • Zveze s standardi
 • Primerjava izrazov in definicij po SIST EN 16310:2013 v povezavi s slovensko gradbeno zakonodajo
 • Predstavitev faz in pod faz življenjskega cikla gradbenega objekta po SIST EN 16310:2013 s povezavo s veljavnimi slovenskimi predpisi
10.30 – 11.00
Odmor s pogostitvijo
11.00 – 14.00
SIST EN 16310:2013 Gradbeni zakon
Pobuda  
Zagon, študija izvedljivosti Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ
Projektiranje, idejne rešitve, idejni projekt, tehnični projekt, projekt za izvedbo Pravilnik o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije in obrazcih povezanih z graditvijo, IDZ, DGD, PZI, PID
Nabava/naročanje, gradbena pogodba Pogodbe po Obligacijskem zakoniku
Pripravljalna dela, gradnja, vgrajevanje opreme, predaja objekta, odobritev upravnega dovoljenja Prijava začetka gradnje, gradnja, primopredaja objekta, vgrajevanje materialov in proizvodov, DZO z navodili tehnični pregled z uporabnim dovoljenjem
Uporaba, obratovanje, vzdrževanje Uporaba, vzdrževanje
Konec življenjske dobe objekta, prenova, razgradnja Trajnostna raba naravnih virov, pogoji za odstranitev objekta, ravnanje z gradbenimi odpadki

Dodatek B, sektorji, podsektorji in stroke – stavbe, infrastruktura in industrijski objekti v primerjavi z vrstami objektov po GZ in Uredbo o razvrščanju objektov (Ur. L. RS. št. 37/18)

KDO BO Z VAMI

Aleksandra Velkovrh

Aleksandra Velkovrh

Dipl. ing. gr., spec., je avtorica številnih strokovnih člankov in predava na seminarjih in konferencah s področja gradbene zakonodaje. Zaposlena je bila na gradbiščih, občini, Generalnem sekretariatu Republike Slovenije, Ministrstvu za pravosodje. Je tudi avtorica več knjig in priročnikov s področja graditve.

Prijava

Vljudno vabljeni!

Tax-Fin-Lex d.o.o.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window