Navigacija
Portal TFL

STA novice / Vlada pripravlja ukrepe za spodbujanje razvoja obmejnih občin

sobota, 18.1.2020

Ljubljana, 18. januarja (STA) - Ministrstva pod taktirko gospodarskega pripravljajo program razvojnih spodbud za obmejna problemska območja, s katerimi želijo med drugim izboljšati kakovost življenja prebivalcev in preprečiti odseljevanje ljudi iz teh delov države. Na gospodarskem ministrstvu načrtujejo, da bo program ukrepov pod streho letos, izvajati pa naj bi se začel v 2021.

Na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo so za STA pojasnili, da v skladu z zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja ukrepi za obmejna problemska območja lahko pokrivajo področja, kot so npr. kmetijska politika in krepitev ekoloških in socialnih funkcij gozda, urejanje prometne infrastrukture in spodbujanje ukrepov trajnostne mobilnosti ter energetska prenova objektov.

Tu so še ukrepi za blaženje posledic podnebnih sprememb ter ohranjanje narave, izboljšanje oskrbe s pitno vodo in odvajanje ter čiščenje odpadnih in padavinskih vod, ureditev infrastrukture za zbiranje odpadkov in spodbujanje urejanja stanovanjskega vprašanja mladih in mladih družin ter ohranjanja značilne kulturne krajine.

V naboru ukrepov so tudi tisti na področjih ohranjanja in odpiranja delovnih mest, zlasti aktivnosti za ustvarjanje zelenih delovnih mest ter vključevanje dijakov in študentov v inovacijsko-podjetniška usposabljanja in lokalna podjetja, in spodbujanja socialnega podjetništva in zadružništva ter obrtnih, kulturnih in okoljsko primernih gospodarskih dejavnosti in socialnih storitev, ki prispevajo k ohranjanju poseljenosti in preskrbi prebivalcev.

Poleg tega so v možnem naboru še ukrepi na področju spodbujanja turizma, kot so aktivnosti za razvoj infrastrukture in turističnih produktov, ki omogočajo doživetja narave ob njenem ustreznem varstvu in jasno izražajo ekološko naravnanost, spodbujanje razvoja in promocije turističnih produktov z označbo porekla ali geografsko označbo oziroma povezanih z lokalno gastronomijo, ukrepi za razvoj in promocijo tematskih in kolesarski poti ter aktivnosti, povezanih z infrastrukturo gorskega turizma, kot je označevanje in urejanje planinskih poti.

Med potencialnimi ukrepi na gospodarskem ministrstvu omenjajo še tiste na področju podpore nadstandardnemu razvoju javnih dejavnosti, npr. aktivnosti za izvajanje nujne medicinske pomoči na težko dostopnem območju ali območju, ki je oddaljeno od najbližje enote nujne medicinske pomoči, za priznavanje nadstandardnih ur, programov in učiteljev v šolah in vrtcih, sofinanciranje šolskih prevozov iz odmaknjenih vasi in za opravljanje storitve pomoči na domu ter institucionalnega varstva v varstvenih delovnih centrih, centrih za usposabljanje in domovih za starejše občane.

Na koncu na ministrstvu omenjajo še aktivnosti na področjih pokritosti območja z elektronskimi komunikacijami in podpore nadstandardnemu izvajanju dostopa prebivalcev do storitev javne uprave ter celostnega ohranjanja kulturne dediščine, predvsem z ukrepi za prenovo stavbnega fonda z ohranjeno lokalno stavbno tipologijo ter za obnovo in ohranitev planin.

Te aktivnosti pokrivajo pristojnosti skoraj vseh vladnih ministrstev. Za uskladitev ciljev in ukrepov bo gospodarsko ministrstvo v sodelovanju z ostalimi resorji in regionalnimi razvojnimi agencijami pripravilo štiriletni program razvojnih spodbud, ki ga bo sprejela vlada. Ta bo vseboval cilje, razvojne spodbude, finančni okvir in način spremljanja programa.

Glede na število vključenih ministrstev in predvidenih ukrepov na gospodarskem ministrstvu ocenjujejo, da bo medresorsko usklajevanje potekalo več mesecev. Postopek so sicer že začeli; prvi delovni sestanek je bil decembra v Lipici, drugi pa v začetku tega leta v Osilnici. Naslednji bo konec meseca v Ljubljani.

Za izvedbo vseh načrtovanih ukrepov bo treba spremeniti tudi omenjeni zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Na gospodarskem ministrstvu načrtujejo, da bodo vse pripravljalne aktivnosti končane letos, začetek izvajanja ukrepov pa predvidevajo za 2021.

Cilj je doseči demografsko revitalizacijo območij, saj so se iz mnogih v zadnjih letih pospešeno odseljevali ljudje, okrepiti njihov gospodarski razvoj in izboljšati kakovost življenja lokalnega prebivalstva. "Vsem prebivalcem želimo omogočiti enakovredne pogoje dela in življenja, na celotnem območju države. Zavedamo se, da je to dolgotrajen proces, ki pa ga je nujno treba začeti izvajati na vseh zgoraj naštetih področjih," so zapisali na gospodarskem ministrstvu.

V skladu z zakonodajo in ob upoštevanju najnovejših razpoložljivih podatkov o vrednostih meril o določitvi obmejnih problemskih območij se mednje uvrščajo tako obmejne občine kot tudi občine v Triglavskem narodnem parku.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window