Navigacija
Portal TFL

STA novice / Ministrstvo ni bilo v celoti učinkovito pri upravljanju javne infrastrukture varstva okolja

torek, 28.1.2020

Ljubljana, 28. januarja (STA) - Računsko sodišče je revidiralo poslovanje ministrstva za okolje in prostor pri ureditvi upravljanja občinske gospodarske javne infrastrukture varstva okolja v letih 2016 in 2017. V reviziji je preverilo tudi izvedbo ukrep odpravo neučinkovitosti in presodilo, da poslovanje ni bilo v celoti učinkovito. Od ministrstva zahteva odzivno poročilo.

Ministrstvo ni bilo v celoti učinkovito pri pripravi, izvajanju in spremljanju uresničevanja strateških in izvedbenih dokumentov, ker je strateški dokument temeljil na podatkih iz leta 2002 in prej, osnutek novega nacionalnega programa varstva okolja pa ni vseboval vse predpisane vsebine, niti ciljev in ukrepov upravljanja občinske gospodarske javne infrastrukture.

Kot so zapisali v revizijskem poročilu, tudi vsi operativni programi niso določali kazalcev spremljanja uresničevanja ciljev in ukrepov. Ministrstvo vseh ukrepov, ki jih določajo predpisi ter strateški in izvedbeni dokumenti, ni izvedlo. Minister ni ustanovil posebne skupine za spremljanje izvajanja nacionalnega programa varstva okolja in ni predpisal podrobnejše vsebine in načina vodenja registra okolja.

Poleg tega ministrstvo tudi ni pripravljalo vseh predpisanih poročil in vodilo centralne informacijske zbirke podatkov za opravljanje nalog na področju varstva okolja.

Tudi pri ureditvi sistema financiranja občinske gospodarske javne infrastrukture varstva okolja ministrstvo ni bilo v celoti učinkovito, ker ni izvajalo nadzorov nad odloki o programih stavbnih zemljišč, namenskostjo porabe in nad oprostitvijo plačila komunalnega prispevka, kljub temu da je bilo seznanjeno s tveganji na navedenih področjih.

Ministrstvo sicer vodi podatke o občinski gospodarski javni infrastrukturi varstva okolja v zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture, ki pa so pomanjkljivi, ker ni zagotovilo, da bi občine evidentirale manjkajoče podatke, niti ni problematike neevidentiranja uredilo s predpisi.

Računsko sodišče je ministrstvo večkrat opozorilo na namensko rabo sredstev, zbranih iz uporabe gospodarske javne infrastrukture, za investicijsko vzdrževanje in nadomestne investicije v to infrastrukturo, vendar ministrstvo tega v predpisih ni uredilo. Prav tako ni pristopilo k proučitvi problematike občin pri upoštevanju stopnje izkoriščenosti gospodarske javne infrastrukture pri obračunu amortizacije in ustreznosti amortizacijskih stopenj.

Zato je sodišče od ministrstva za okolje in prostor zahtevalo predložitev odzivnega poročila, v katerem mora izkazati popravljalne ukrepe za odpravo nesmotrnosti, in podalo priporočila za izboljšanje poslovanja.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window